Lisans Programları
Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1993 yılında kurulmuş ve ilk lisansüstü öğrencilerinin eğitimine 1994 yılında başlamıştır. Bir hazırlık döneminin ardından 1997-1998 akademik yılında da ilk lisans öğrencilerini kabul etmiştir. Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesinin vizyonu doğrultusunda, eğitim ve araştırma alanlarında seçimini yeni ürünlerin bilgisayar destekli tasarımı ve üretimi olacak şekilde yapmıştır. Türkiye, gümrüklerin kısmi olarak açılması yoluyla, kendi endüstrisinin Avrupa Birliği ülkelerininki ile rekabet edebilirliğini arttırma aşamasındadır. Bu amaca yönelik olarak küresel düşünme, yeni tasarım ve üretim teknolojileri ve araştırma-geliştirme faaliyetleri hayati önem taşımaktadır. İleri endüstriyel tasarım ve üretime ait temel ve uzmanlık bilgileri yalnızca üretimin kalite ve üretkenliğinin yükseltilmesi amacına değil, Türkiye’de ki yaşam kalitesi ve standardının yükseltilmesi amacına da hizmet etmektedir. Bu nedenle Makine Mühendisliği Bölümünün amacı bu başlıkları dikkatlice incelemek, değerlendirmek, araştırmak, geliştirmek ve eğitime yerleştirmektir. Biz inanıyoruz ki Türkiye’deki makine mühendisleri kendi ürünlerini tasarlayabilecek ve kendi teknolojilerini geliştirebilecek düzeye erişmelidirler.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Makine Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'nda sayısal alanda yeterli puanı almış olmak. Bölüm eğitim süresi hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 4 yıldır. İngilizce dil yeterliliği için uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yada Marmara Üniversitesi'nin dönem başında yaptığı sınavdan yeterli puan alanlar doğrudan birinci sınıfa başlayabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumunun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Fakat programların eğitim planlarında yer alan bazı havuz dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladıklarını düşünen öğrenciler yapılan sınava girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Çağdaş Makine Mühendisliği eğitiminin verildiği bölümde, eğitim süresi İngilizce hazırlık hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler doğrudan bölümdeki eğitimlerinin birinci yılına başlayabilirler. Bölümün eğitimin tamamıyla İngilizce dilinde yapılmasıdır. Stajlar da dahil olmak üzere 240 AKTS toplam kredisi olan eğitim planında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 2 adet 30'ar iş günü olan işyeri stajlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Marmara Üniversitesi Makine Muhendisliği Bölümü'nün özgörevi, bilgi ve becerilerini kullanarak teknolojik gelişmeler çerçevesinde topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Makine Mühendisliğinin her alanında ulusal ve uluslarası düzeyde etkin roller alabilecek yerlere bilgi ve becerilerle donanımlı mesleki ve etik sorumluluk sahibi Makine mühendisleri yetiştirmektir. Bu nedenle Eğitim Planı Makine mühendisliğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Program birinci yılında birbirinden farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar , temel mühendislik, ve problem çözme derslerini içerir. Öğrenciler ikinci yıldan itibaren meslek dersleri ile tanıştırılmaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler başlıca , Temel Makine Mühendisliği Hesapları , Temel işlemler, Statik ve Dinamik Hesapları, Termodinamik gibi Makine Mühendisliğinin çekirdek derslerinden oluşmaktadr. Üçüncü yılda yer alan Makine Elemanları I ve II dersinde de öğrencilere tasarım uygulamaları ve son sınıfta verilen Bitirme Projesine dersine hazırlık yapılmaktadır. Program süresi boyunca programdaki zorunlu derslere ek olarak makine mühendisliğinin genel yelpazesi içinde yer alan konuların oluşturduğu seçmeli dersler sunulur. Program, oğrencilerin endüstriyel ve idari sorunlara yaklaşımını geliştirmek için teknik olmayan seçmeli derslerle de zenginleştirilmiştir. Dördüncü yılda alınan Bitirme Projesi, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir proje kapsamındadır ve bir tez halinde sunulmaktadır. Ayrıca, 4. ve 6. yarıyılların sonunda herbiri 4 hafta olmak üzere toplam 8 hafta, endüstride yaz stajı yapmaktadırlar
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunların istihdam alanı oldukça geniştir. Tasarım, Üretim, Robot uygulamaları, Kontrol uygulamaları, Yöneticilik, Otomasyon sistemleri, Havalandırma/Isıtma Sistemleri Tasarımı, Bakım Onarım bölümleri gibi birçok alanda istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve başvurduğu kurumun ingilizce yeterlik sinavini karşılamaları halinde kendi alaninda veya alanı dışındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sinavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler için seçilmiş kaliteli problemler sözlü ve yazili olarak örnek şekilde sınava hazırlık olarak çözülür. Arasınavların tümü yarıryılın altıncı haftasında yapılmaktadir. Her yarı yılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programları yarıyılın başladığı ilk ay içinde öğrenci işleri tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihleri öğrenci işleri tarafından ian edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, Quizler, seminer sunumları ve Laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri ögrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktivitelerin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında ilgili dersin syllabus'u tarafından oğrencilere duyurulur. Yarıyıl notu (ham not) dönem içi aktivitelerin ortalamasının (arasınav,quiz, ödev, sunum,proje...) % 60'ı, final sınavınin % 40'ı alınarak bulunur. Öğrencinin ham notları değerlendirme sistemine göre harf notuna dönüştürülerek öğrencinin basan notu belirlenir. Arasınav veya final sinavı gerektirmeyen snavlar oğretim üyesi tarafından belirlenir.Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersten (FF) veya (FD) olması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yaryılın sonundan itibaren oğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması' nin en az 1.80 olmasi gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Stajlar da dahil olmak üzere 240 AKTS toplam kredisi olan eğitim planında yer alan tüm dersleri (46 zorunlu, 3 teknik olmayan ve 4 teknik seçmeli ders alınmalı) başarıyla tamamlamak ve 2 adet 30'ar iş günü olan işyeri stajlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek mezuniyet için yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı , AKTS /DS Koordinatörü Prof. Dr. Ertuğrul Taçgın Tel :0-216 -418 23 58/1214 E-mail :ertugrul.tacgin@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 34722 Kadıköy İstanbul, TÜRKİYE Tel : 0-216 -418 23 58/1214 Fax : 0 216 348 02 93
Bölüm Olanakları
Son yıllarda önemli katilimlarla öğretim Üyesi zenginleşen bölümde halen 7 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımci Doçent, 5 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. CAD/CAM laboratuvarlarının yanısıra Makine mühendislği uygulamalarını tanıtan deney sistemlerinin yer aldığı Elektrik Laboratuvarı, CFD laboratuvarı, Talaşlı İmalat Atelyesi, PIV laboratuvarı, Akışkanlar Mekaniği laboratuvarları bulunmaktadir. Tümünde internet bağlantısı bulunan, Office XP, Fortran, Matlab, Autocad, ANSYS, CATIA ve SolidWorks gibi programlarla donatılmış toplam 45 bilgisayarın bulunduğu bilgisayar laboratuvarımız eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Makine Mühendisliği bölümü, Erasmus programına da katılmış olup çeşitli AB ülkelerinden yabancı uyruklu öğrencilerin de eğitim gördüğü bir bölümdür. Geçen zaman zarfında bolüm ikili anlaşmalarının sayısını arttırmıştır.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği hakkında yeterli bilgi birikimi sahibi olarak bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 Karmaşık problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Makine mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11 Makine mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
3 CHEM1007 Basic Chemistry Zorunlu 4 0 6
4 CSE1121 Scientific Programming Zorunlu 3 2 5
5 MATH1001 Calculus I Zorunlu 4 0 6
6 ME1000 Introduction to Mechanical Engineering Zorunlu 2 0 3
7 PHYS1103 Physics Lab I Zorunlu 0 2 2
8 PHYS1101 Physics I Zorunlu 3 0 4
Toplam 20 4 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 MATH1002 Calculus II Zorunlu 4 0 6
3 ME1052 Statics Zorunlu 3 0 6
4 ME1161 Engineering Drawing Zorunlu 1 2 5
5 PHYS1104 Physics Lab II Zorunlu 0 2 2
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 PHYS1102 Physics II Zorunlu 3 0 4
8 ME-NTE1 Non-Technical Elective - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 17 4 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MATH2051 Vector Analysis Zorunlu 3 0 4
2 MATH2055 Differential Equations Zorunlu 3 0 4
3 ME2001 Mechanical Engineering Fundamentals Zorunlu 0 2 2
4 ME2003 Dynamics Zorunlu 4 0 6
5 ME2031 Mechanical Engineering Drawing Zorunlu 2 2 5
6 ME2063 Thermodynamics I Zorunlu 3 0 5
7 MSE2072 Introduction to Materials Science Zorunlu 3 0 4
Toplam 18 4 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EE2034 Fundamentals of Electrical & Electronics Engineering Zorunlu 3 0 4
2 EE2035 Fundamentals of Electrical & Electronics Engineering Lab Zorunlu 0 2 3
3 MATH2056 Linear Algebra Zorunlu 3 0 4
4 MATH2059 Numerical Methods Zorunlu 3 0 4
5 ME2064 Thermodynamics II Zorunlu 3 0 5
6 ME2072 Strength of Materials Zorunlu 4 0 6
7 STAT2054 Statistics for Engineers Zorunlu 3 0 4
Toplam 19 2 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON2003 Introduction to Economics Zorunlu 3 0 4
2 ME3000 Summer Practice I Zorunlu 0 0 10
3 ME3013 Manufacturing Processes I Zorunlu 3 2 5
4 ME3015 Mechanisms Zorunlu 3 0 5
5 ME3021 System Dynamics and Control Zorunlu 3 0 5
6 ME3031 Machine Design I Zorunlu 2 2 5
7 ME3061 Fluid Mechanics Zorunlu 4 0 6
Toplam 18 4 40
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON2004 Engineering Economy Zorunlu 2 0 4
2 ME3032 Machine Design II Zorunlu 3 0 5
3 ME3071 Heat Transfer Zorunlu 4 0 6
4 ME3098 Machine Design Project Zorunlu 0 2 2
5 NTE_2 Non-Technical Elective - 2 Seçmeli 2 0 3
6 TE-1-2 Technical Elective - 1-2 Seçmeli 3 0 10
Toplam 14 2 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISG121 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 2
2 ME4031 Mechanical System Design Zorunlu 2 2 4
3 ME4041 Computer-Aided Design Techniques Zorunlu 2 2 5
4 ME4083 Internal Combustion Engines I Zorunlu 3 0 5
5 ME4097 Engineering Project I Zorunlu 0 2 2
6 ME4111 Experimental Methods in Mechanical Engineering Zorunlu 2 2 4
7 ENG-UE University Elective Seçmeli 2 0 3
8 TE_3 Technical Elective - 3 Seçmeli 3 0 5
Toplam 16 8 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISG122 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 2
2 ME4000 Summer Practice II Zorunlu 0 0 10
3 ME4001 Mechanical Engineering Laboratory Zorunlu 0 3 5
4 ME4098 Engineering Project II Zorunlu 0 4 5
5 NTE_3 Non-Technical Elective - 3 Seçmeli 2 0 3
6 TE-4,5 Technical Elective - 4-5 Seçmeli 3 0 10
7 ENG-FTE Faculty Technical Electives Seçmeli 3 0 5
Toplam 10 7 40
Seçmeli
2. Dönem > ME-NTE1 Non-Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > NTE_2 Non-Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > TE-1-2 Technical Elective - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ME3004 Mathematical Modeling in Mechanical Engineering Seçmeli 3 0 5
2 ME3018 Mechanical Vibrations Seçmeli 3 0 5
3 ME3020 Dynamics of Mechanisms and Machines Seçmeli 3 0 5
4 ME3022 Mechatronics Seçmeli 3 0 5
5 ME4003 Computational Methods in Mechanical Engineering Seçmeli 3 0 5
6 ME4016 Mechanics of Composite Materials Seçmeli 3 0 5
7 ME4018 Introduction to Robotics Seçmeli 3 0 5
8 ME4019 Introduction to Finite Element Analysis Seçmeli 3 0 5
9 ME4022 Control Systems Seçmeli 3 0 5
10 ME4034 Optimization of Mechanical Systems Seçmeli 3 0 5
11 ME4042 Computer-Aided Manufacturing Seçmeli 3 0 5
12 ME4044 Production Planning & Control Seçmeli 3 0 5
13 ME4045 Production Engineering I Seçmeli 3 0 5
14 ME4046 Production Engineering II Seçmeli 3 0 5
15 ME4051 Automotive Engineering Seçmeli 3 0 5
16 ME4061 Compressible Fluid Flow Seçmeli 3 0 5
17 ME4062 Fluid Power System Seçmeli 3 0 5
18 ME4071 Natural Gas Applications Seçmeli 3 0 5
19 ME4072 Thermal Environmental Engineering Seçmeli 3 0 5
20 ME4074 HVAC System Design Seçmeli 3 0 5
21 ME4075 Design and Rating of Heat Exchangers Seçmeli 3 0 5
22 ME4076 Refrigeration Seçmeli 3 0 5
23 ME4077 Steam Boilers Seçmeli 3 0 5
24 ME4079 Thermic Turbomachineries Seçmeli 3 0 5
25 ME4081 Energy Conversion Systems I Seçmeli 3 0 5
26 ME4082 Energy Conversion Systems II Seçmeli 3 0 5
27 ME4084 Internal Combustion Engines II Seçmeli 3 0 5
28 ME4086 Solar Energy Technology Seçmeli 3 0 5
29 ME4087 Renewable Energy Utilization Seçmeli 3 0 5
30 ME4095 Special Topics in Mechanical Engineering I Seçmeli 3 0 5
31 ME4096 Special Topics in Mechanical Engineering II Seçmeli 3 0 5
7. Dönem > ENG-UE University Elective
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
7. Dönem > TE_3 Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ME3004 Mathematical Modeling in Mechanical Engineering Seçmeli 3 0 5
2 ME3018 Mechanical Vibrations Seçmeli 3 0 5
3 ME3020 Dynamics of Mechanisms and Machines Seçmeli 3 0 5
4 ME3022 Mechatronics Seçmeli 3 0 5
5 ME4003 Computational Methods in Mechanical Engineering Seçmeli 3 0 5
6 ME4016 Mechanics of Composite Materials Seçmeli 3 0 5
7 ME4018 Introduction to Robotics Seçmeli 3 0 5
8 ME4019 Introduction to Finite Element Analysis Seçmeli 3 0 5
9 ME4022 Control Systems Seçmeli 3 0 5
10 ME4034 Optimization of Mechanical Systems Seçmeli 3 0 5
11 ME4042 Computer-Aided Manufacturing Seçmeli 3 0 5
12 ME4044 Production Planning & Control Seçmeli 3 0 5
13 ME4045 Production Engineering I Seçmeli 3 0 5
14 ME4046 Production Engineering II Seçmeli 3 0 5
15 ME4051 Automotive Engineering Seçmeli 3 0 5
16 ME4061 Compressible Fluid Flow Seçmeli 3 0 5
17 ME4062 Fluid Power System Seçmeli 3 0 5
18 ME4071 Natural Gas Applications Seçmeli 3 0 5
19 ME4072 Thermal Environmental Engineering Seçmeli 3 0 5
20 ME4074 HVAC System Design Seçmeli 3 0 5
21 ME4075 Design and Rating of Heat Exchangers Seçmeli 3 0 5
22 ME4076 Refrigeration Seçmeli 3 0 5
23 ME4077 Steam Boilers Seçmeli 3 0 5
24 ME4079 Thermic Turbomachineries Seçmeli 3 0 5
25 ME4081 Energy Conversion Systems I Seçmeli 3 0 5
26 ME4082 Energy Conversion Systems II Seçmeli 3 0 5
27 ME4084 Internal Combustion Engines II Seçmeli 3 0 5
28 ME4086 Solar Energy Technology Seçmeli 3 0 5
29 ME4087 Renewable Energy Utilization Seçmeli 3 0 5
30 ME4095 Special Topics in Mechanical Engineering I Seçmeli 3 0 5
31 ME4096 Special Topics in Mechanical Engineering II Seçmeli 3 0 5
8. Dönem > NTE_3 Non-Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > TE-4,5 Technical Elective - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ME3004 Mathematical Modeling in Mechanical Engineering Seçmeli 3 0 5
2 ME3018 Mechanical Vibrations Seçmeli 3 0 5
3 ME3020 Dynamics of Mechanisms and Machines Seçmeli 3 0 5
4 ME3022 Mechatronics Seçmeli 3 0 5
5 ME4003 Computational Methods in Mechanical Engineering Seçmeli 3 0 5
6 ME4016 Mechanics of Composite Materials Seçmeli 3 0 5
7 ME4018 Introduction to Robotics Seçmeli 3 0 5
8 ME4019 Introduction to Finite Element Analysis Seçmeli 3 0 5
9 ME4022 Control Systems Seçmeli 3 0 5
10 ME4034 Optimization of Mechanical Systems Seçmeli 3 0 5
11 ME4042 Computer-Aided Manufacturing Seçmeli 3 0 5
12 ME4044 Production Planning & Control Seçmeli 3 0 5
13 ME4045 Production Engineering I Seçmeli 3 0 5
14 ME4046 Production Engineering II Seçmeli 3 0 5
15 ME4051 Automotive Engineering Seçmeli 3 0 5
16 ME4061 Compressible Fluid Flow Seçmeli 3 0 5
17 ME4062 Fluid Power System Seçmeli 3 0 5
18 ME4071 Natural Gas Applications Seçmeli 3 0 5
19 ME4072 Thermal Environmental Engineering Seçmeli 3 0 5
20 ME4074 HVAC System Design Seçmeli 3 0 5
21 ME4075 Design and Rating of Heat Exchangers Seçmeli 3 0 5
22 ME4076 Refrigeration Seçmeli 3 0 5
23 ME4077 Steam Boilers Seçmeli 3 0 5
24 ME4079 Thermic Turbomachineries Seçmeli 3 0 5
25 ME4081 Energy Conversion Systems I Seçmeli 3 0 5
26 ME4082 Energy Conversion Systems II Seçmeli 3 0 5
27 ME4084 Internal Combustion Engines II Seçmeli 3 0 5
28 ME4086 Solar Energy Technology Seçmeli 3 0 5
29 ME4087 Renewable Energy Utilization Seçmeli 3 0 5
30 ME4095 Special Topics in Mechanical Engineering I Seçmeli 3 0 5
31 ME4096 Special Topics in Mechanical Engineering II Seçmeli 3 0 5
8. Dönem > ENG-FTE Faculty Technical Electives
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE4072 Planning and Management of Research Seçmeli 3 0 5
2 CHE4060 Cost Management in Chemical Industries Seçmeli 3 0 5
3 CHE4080 Chemical Engineering for Sustainable Biosphere Seçmeli 3 0 5
4 CSE4044 Software Project Management Seçmeli 3 0 5
5 CSE4056 Management of Information Systems Seçmeli 3 0 5
6 CSE4057 Information Systems Security Seçmeli 3 0 5
7 CSE4062 Introduction to Data Science and Analytics Seçmeli 3 0 5
8 CSE4084 Multimedia Systems Seçmeli 3 0 5
9 CSE4088 Inroduction to Machine Learning Seçmeli 3 0 5
10 EE4056 Introduction to Information Systems Management Seçmeli 3 0 5
11 EE4057 Introduction to Systems Security Seçmeli 3 0 5
12 EE4062 Introduction to Image Processing Seçmeli 3 0 5
13 ENVE4062 Energy and the Environment Seçmeli 3 0 5
14 ENVE4063 Construction Materials for Environmental Engineering  Seçmeli 3 0 5
15 IE4055 Design of Experiments Seçmeli 3 0 5
16 IE4087 Introduction to Total Quality Management Seçmeli 3 0 5
17 ME3004 Mathematical Modeling in Mechanical Engineering Seçmeli 3 0 5
18 ME3022 Mechatronics Seçmeli 3 0 5
19 ME4018 Introduction to Robotics Seçmeli 3 0 5
20 ME4022 Control Systems Seçmeli 3 0 5
21 ME4033 Designing Quality Products Seçmeli 3 0 5
22 ME4051 Automotive Engineering Seçmeli 3 0 5
23 MGT4082 Advanced innovative Design Management for Entrepreneurship Seçmeli 3 0 5
24 MSE4073 Materials Engineering Economics and Plant Design Seçmeli 3 0 5
25 MSE4074 Total Quality Management in Materials Engineering Seçmeli 3 0 5

^