Lisans Programları
Ebelik - Sağlık Bilimleri Fakültesi - EbelikProgram Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü; 10 Eylül 1992 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol ile Marmara Üniversitesi Zeynep Kamil Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ebelik Bölümü olarak kurulmuştur.(önlisans )
1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Önlisans düzeyinde öğrenci alımı yapılmış ve aynı yıl eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
02 Kasım 1996 tarih 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, Marmara Üniversitesi İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu’na dönüştürmüş olup 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında itibaren Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Yüksekokul bünyesindeki Ebelik Bölümü 15.11.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısından alınan kararla ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca,”İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki Ebelik Bölümü’nün Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne aktarılması ve öğrenci alımı Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne olması kararlaştırılmıştır.
Kazanılan Derece
EBE
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüzde Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçlarına göre ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kabul koşulları doğrultusunda öğrenci kabulu ve kayıtları yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
1.Üniversitenin ilgili birimlerince uygulanan dil sınavında başarılı olanlar yabancı dil dersi için muaf sayılır.
2. Yatay geçiş yapan öğrencilerin almış oldukları aynı yada yakın dersler fakülte kurul kurul kararı ile muaf sayılabilir.
3. Yatay geçiş kabul edilen yükseköğrenim kurumu dışında alınan kurs ve sertifikalar ders muafiyeti için geçerli değildir..
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1.Mesleki dersler uygulamalı olup devam zorunluluğu vardır.
2. Uygulamalı derslerin uygulama notu ara sınav notu ile ortalama alınarak değerlendirilir.
3. 7. ve 8. yarıyılda intern programları yer almaktadır.
4. 7. ve 8. yarıyılda bitirme projesi uygulanır.
Program Profili
1.Program 8 yarıyıldan oluşur
2.Programda genel, mesleki ve seçmeli dersler yer almaktadır.
3.Mesleki dersler uygulamalıdır
4. 7.ve 8. yarıyılda intern programı dahilinde ;doğum,yenidoğan, aile planlamas ve jinekoloji intern programları yeralmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar;
1. Tüm kamu , üniversite ve özel sağlık kurumlarının ilgili bölümlerinde
2. Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerinde
3. İlgili kurum ve kuruluşlarda Eğitim Danışmanlık hizmetlerinde
4. Mesleğinin gerektirdiği tüm rollerini yerine getirmek üzere istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrencilerin ilgili Enstitü ve Bölümlerinin başvuru koşulları doğrultusunda yükseklisans yapabilme olanağı vardır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
1.Üniversite ve Fakültenin belirlemiş olduğu ölçme ve değerlendirme kriterleri geçerlidir.
2.Bir yarıyılda bir arasınav ve bir final sınav notu zorunludur.
3.Uygulamalı dersler için uygulama notu vardır.
4.İlgili dersin öğretim elemanı ödev vb. gibi notları değerlendirmeye alabilir
5. Başarı notu hesaplanmasında %60 ara sınav , %40 final sınav notu etkilidir.
Mezuniyet Koşulları
Program derslerinden en az 2.00 ortalama not almış olmak.
Ayrıca;
1. 100 doğum öncesi muayene yapma
2. 40 gebe izlemi
3. 40 spontan doğum yaptırma
4. Bir yada iki makat doğuma yardım etme
5. 100 normal doğum sonrası anne ve sağlıklı yenidoğan izlemi yapma
6. 40 riskli gebe izlemi yapma
7. 50 riskli yenidoğan izlemi yapma
8. Verilen sayılara ulaşılamayan bölgelerde belirtilen sayıların en az %60 ına ulaşılmış olma
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yard.Doç.Dr.Ayşe KARAKOÇ
Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik Bölümü

akarakoc@marmara.edu.tr

Haydarpaşa Yerleşkesi
Tıbbiye cad. No:45 Kadıköy
Tel: 216 5506380
Fax:216 5506380
Bölüm Olanakları
1. Program dersleri Haydarpaşa Yerleşkesi dersliklerinde verilmektedir
2. Programda 5 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği temel bilgileri, ebelik ile ilişkilendirebilme becerisi.
2 Mesleki uygulamalarını, profesyonel ebelik değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilme becerisi.
3 Aile merkezli ve bütüncül yaklaşımı kullanabilme becerisi
4 Birey/kadın/gebe/aile ve topluma yönelik eğitim etkinliklerini yürütebilme becerisi.
5 Aile planlaması hizmetleri ve danışmanlığını gerçekleştirebilir.
6 Gebelik tanısı koyma, gebe izlemleri yürütme, anne ve fetüs sağlığını değerlendirme hizmetlerini uygulayabilme becerisi.
7 Normal doğumu yönetebilme becerisi.
8 Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde görülen risk durumlarında uygun girişimde bulunma ve gerektiğinde sevk edebilme becerisi.
9 Yenidoğanı değerlendirme ve gerektiğinde resüsitasyon uygulayabilme becerisi
10 15-49 yaş kadın, 0-6yaş çocuk izlem becerisi
11 Disipliniçi ve disiplinlerarası ekip çalışması yapabilme becerisi
12 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma becerisi
13 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri
14 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE1001 Ebeliğe Giriş Zorunlu 2 0 3
2 KMY1027 Biyokimya Zorunlu 2 0 3
3 SGL1001 Anatomi Zorunlu 3 0 4
4 SGL1003 Fizyoloji Zorunlu 3 0 4
5 SGL1031 Histoloji-Embriyoloji Zorunlu 2 0 4
6 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 EBE-SD1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
9 EBE-US1 Üniversite Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
10 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE1002 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Zorunlu 5 8 10
2 SGL1004 Genetik Zorunlu 2 0 4
3 SGL1022 Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 4
4 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
5 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
6 EBE-US2,3 Üniversite Seçimlik Ders - 2-3 Seçmeli 2 0 6
7 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
Toplam 17 8 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY2005 Genel Beslenme Zorunlu 2 0 2
2 EBE2001 Normal Gebelik Zorunlu 4 8 9
3 EBE2003 İç Hastalıkları Zorunlu 2 0 2
4 EBE-SD2,3,4 Seçimlik Ders - 2-3-4 Seçmeli 2 0 9
5 ECZ2010 Farmakoloji Zorunlu 2 0 2
6 SGL2017 Patoloji Zorunlu 2 0 3
7 EBE-US4 Üniversite Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 8 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB2024 Sağlık Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 2 5
2 EBE2002 Riskli Gebelikler Zorunlu 4 8 9
3 EBE2004 Cerrahi Hastalıklar Zorunlu 2 0 2
4 EBE2006 Doğurganlığın Düzenlenmesi Zorunlu 2 0 2
5 EBE-SD5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 2 0 9
6 EBE-US5 Üniversite Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 3
Toplam 14 10 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE3000 Yaz Stajı I Zorunlu 0 0 0
2 EBE3001 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem Zorunlu 4 8 9
3 EBE3003 Yenidoğan Bakımı Zorunlu 2 0 4
4 EBE3005 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 4 4 7
5 SGL3015 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
6 EBE-SD8 Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 2 0 3
7 EBE-US6 Üniversite Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 12 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE3002 Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dönem Zorunlu 4 8 9
2 EBE3004 Ruh Sağlığı Zorunlu 2 0 4
3 EBE3006 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 2 2 4
4 EBE-SD9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11 Seçmeli 2 0 9
5 IST3010 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 3
6 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
Toplam 12 12 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE4000 Yaz Stajı II Zorunlu 0 0 0
2 EBE4001 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 7
3 EBE-US7 Üniversite Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 0 3
4 EBE-INT-1 Intern - 1 Seçmeli 4 20 20
Toplam 6 22 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE-US8 Üniversite Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 2 0 3
2 EBE4022 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 7
3 EBE-INT-2 Intern - 2 Seçmeli 4 20 20
Toplam 6 22 30
Seçmeli
1. Dönem > EBE-SD1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3
2 DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3
3 EBE2050 Acil Bakım Seçmeli 2 0 3
4 EBE2051 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3
5 EBE2052 Alternatif Doğum Yöntemleri Seçmeli 2 0 3
6 EBE2053 Aromaterapi Seçmeli 2 0 3
7 EBE2054 Büyüme Gelişmenin İzlenmesi Seçmeli 2 0 3
8 EBE2055 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3
9 EBE2056 Doğal Doğum Seçmeli 2 0 3
10 EBE2057 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Seçmeli 2 0 3
11 EBE2058 Ebelikte Öğretim Seçmeli 2 0 3
12 EBE2059 Ebelikte Yönetim Seçmeli 2 0 3
13 EBE2060 Ebeveynliğe Hazırlık Seçmeli 2 0 3
14 EBE2061 Gebelik ve Doğum Psikolojisi Seçmeli 2 0 3
15 EBE2062 Güvenli Annelik Seçmeli 2 0 3
16 EBE2063 İnfertilite ve Ebelik Seçmeli 2 0 3
17 EBE2064 Kanıta Dayalı Ebelik Seçmeli 2 0 3
18 EBE2065 Kültürlerarası Ebelik Seçmeli 2 0 3
19 EBE2066 Neonatal Resusitasyon Seçmeli 2 0 3
20 EBE2067 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Seçmeli 2 0 3
21 EBE2068 Riskli Yenidoğanlarda Gelişimsel Bakım Seçmeli 2 0 3
22 EBE2069 Uluslararası Ebelik Seçmeli 2 0 3
23 EBE2070 Yenidoğan Transportu Seçmeli 2 0 3
24 ILT2081 Mesleki İletişim Seçmeli 2 0 3
25 SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3
26 SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3
27 SGL2068 Sağlık ve Bilişim Seçmeli 2 0 3
28 SGL2070 Sağlıkta Alternatif Uygulamalar Seçmeli 2 0 3
29 SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3
30 SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3
31 SOS2081 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3
32 SOS2083 Cinsel Sağlık Seçmeli 2 0 3
33 YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3
1. Dönem > EBE-US1 Üniversite Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3
2 BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3
3 BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3
4 BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3
5 BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3
6 BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3
7 DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3
8 DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3
9 DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3
10 ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3
11 KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3
12 KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3
13 KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3
14 KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3
15 KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3
16 KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3
17 PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3
18 SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3
19 SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3
20 SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3
21 SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3
22 STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3
23 YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3
24 YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3
25 YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3
26 YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3
27 YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3
28 YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3
29 YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3
30 YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3
31 YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3
32 YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3
2. Dönem > EBE-US2,3 Üniversite Seçimlik Ders - 2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3
2 BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3
3 BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3
4 BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3
5 BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3
6 BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3
7 DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3
8 DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3
9 DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3
10 ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3
11 KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3
12 KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3
13 KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3
14 KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3
15 KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3
16 KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3
17 PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3
18 SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3
19 SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3
20 SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3
21 SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3
22 STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3
23 YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3
24 YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3
25 YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3
26 YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3
27 YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3
28 YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3
29 YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3
30 YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3
31 YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3
32 YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3
3. Dönem > EBE-SD2,3,4 Seçimlik Ders - 2-3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3
2 DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3
3 EBE2050 Acil Bakım Seçmeli 2 0 3
4 EBE2051 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3
5 EBE2052 Alternatif Doğum Yöntemleri Seçmeli 2 0 3
6 EBE2053 Aromaterapi Seçmeli 2 0 3
7 EBE2054 Büyüme Gelişmenin İzlenmesi Seçmeli 2 0 3
8 EBE2055 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3
9 EBE2056 Doğal Doğum Seçmeli 2 0 3
10 EBE2057 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Seçmeli 2 0 3
11 EBE2058 Ebelikte Öğretim Seçmeli 2 0 3
12 EBE2059 Ebelikte Yönetim Seçmeli 2 0 3
13 EBE2060 Ebeveynliğe Hazırlık Seçmeli 2 0 3
14 EBE2061 Gebelik ve Doğum Psikolojisi Seçmeli 2 0 3
15 EBE2062 Güvenli Annelik Seçmeli 2 0 3
16 EBE2063 İnfertilite ve Ebelik Seçmeli 2 0 3
17 EBE2064 Kanıta Dayalı Ebelik Seçmeli 2 0 3
18 EBE2065 Kültürlerarası Ebelik Seçmeli 2 0 3
19 EBE2066 Neonatal Resusitasyon Seçmeli 2 0 3
20 EBE2067 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Seçmeli 2 0 3
21 EBE2068 Riskli Yenidoğanlarda Gelişimsel Bakım Seçmeli 2 0 3
22 EBE2069 Uluslararası Ebelik Seçmeli 2 0 3
23 EBE2070 Yenidoğan Transportu Seçmeli 2 0 3
24 ILT2081 Mesleki İletişim Seçmeli 2 0 3
25 SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3
26 SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3
27 SGL2068 Sağlık ve Bilişim Seçmeli 2 0 3
28 SGL2070 Sağlıkta Alternatif Uygulamalar Seçmeli 2 0 3
29 SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3
30 SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3
31 SOS2081 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3
32 SOS2083 Cinsel Sağlık Seçmeli 2 0 3
33 YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3
3. Dönem > EBE-US4 Üniversite Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3
2 BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3
3 BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3
4 BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3
5 BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3
6 BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3
7 DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3
8 DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3
9 DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3
10 ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3
11 KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3
12 KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3
13 KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3
14 KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3
15 KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3
16 KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3
17 PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3
18 SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3
19 SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3
20 SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3
21 SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3
22 STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3
23 YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3
24 YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3
25 YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3
26 YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3
27 YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3
28 YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3
29 YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3
30 YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3
31 YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3
32 YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3
4. Dönem > EBE-SD5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3
2 DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3
3 EBE2050 Acil Bakım Seçmeli 2 0 3
4 EBE2051 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3
5 EBE2052 Alternatif Doğum Yöntemleri Seçmeli 2 0 3
6 EBE2053 Aromaterapi Seçmeli 2 0 3
7 EBE2054 Büyüme Gelişmenin İzlenmesi Seçmeli 2 0 3
8 EBE2055 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3
9 EBE2056 Doğal Doğum Seçmeli 2 0 3
10 EBE2057 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Seçmeli 2 0 3
11 EBE2058 Ebelikte Öğretim Seçmeli 2 0 3
12 EBE2059 Ebelikte Yönetim Seçmeli 2 0 3
13 EBE2060 Ebeveynliğe Hazırlık Seçmeli 2 0 3
14 EBE2061 Gebelik ve Doğum Psikolojisi Seçmeli 2 0 3
15 EBE2062 Güvenli Annelik Seçmeli 2 0 3
16 EBE2063 İnfertilite ve Ebelik Seçmeli 2 0 3
17 EBE2064 Kanıta Dayalı Ebelik Seçmeli 2 0 3
18 EBE2065 Kültürlerarası Ebelik Seçmeli 2 0 3
19 EBE2066 Neonatal Resusitasyon Seçmeli 2 0 3
20 EBE2067 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Seçmeli 2 0 3
21 EBE2068 Riskli Yenidoğanlarda Gelişimsel Bakım Seçmeli 2 0 3
22 EBE2069 Uluslararası Ebelik Seçmeli 2 0 3
23 EBE2070 Yenidoğan Transportu Seçmeli 2 0 3
24 ILT2081 Mesleki İletişim Seçmeli 2 0 3
25 SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3
26 SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3
27 SGL2068 Sağlık ve Bilişim Seçmeli 2 0 3
28 SGL2070 Sağlıkta Alternatif Uygulamalar Seçmeli 2 0 3
29 SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3
30 SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3
31 SOS2081 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3
32 SOS2083 Cinsel Sağlık Seçmeli 2 0 3
33 YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3
4. Dönem > EBE-US5 Üniversite Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3
2 BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3
3 BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3
4 BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3
5 BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3
6 BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3
7 DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3
8 DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3
9 DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3
10 ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3
11 KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3
12 KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3
13 KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3
14 KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3
15 KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3
16 KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3
17 PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3
18 SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3
19 SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3
20 SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3
21 SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3
22 STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3
23 YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3
24 YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3
25 YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3
26 YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3
27 YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3
28 YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3
29 YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3
30 YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3
31 YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3
32 YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3
5. Dönem > EBE-SD8 Seçimlik Ders - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3
2 DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3
3 EBE2050 Acil Bakım Seçmeli 2 0 3
4 EBE2051 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3
5 EBE2052 Alternatif Doğum Yöntemleri Seçmeli 2 0 3
6 EBE2053 Aromaterapi Seçmeli 2 0 3
7 EBE2054 Büyüme Gelişmenin İzlenmesi Seçmeli 2 0 3
8 EBE2055 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3
9 EBE2056 Doğal Doğum Seçmeli 2 0 3
10 EBE2057 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Seçmeli 2 0 3
11 EBE2058 Ebelikte Öğretim Seçmeli 2 0 3
12 EBE2059 Ebelikte Yönetim Seçmeli 2 0 3
13 EBE2060 Ebeveynliğe Hazırlık Seçmeli 2 0 3
14 EBE2061 Gebelik ve Doğum Psikolojisi Seçmeli 2 0 3
15 EBE2062 Güvenli Annelik Seçmeli 2 0 3
16 EBE2063 İnfertilite ve Ebelik Seçmeli 2 0 3
17 EBE2064 Kanıta Dayalı Ebelik Seçmeli 2 0 3
18 EBE2065 Kültürlerarası Ebelik Seçmeli 2 0 3
19 EBE2066 Neonatal Resusitasyon Seçmeli 2 0 3
20 EBE2067 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Seçmeli 2 0 3
21 EBE2068 Riskli Yenidoğanlarda Gelişimsel Bakım Seçmeli 2 0 3
22 EBE2069 Uluslararası Ebelik Seçmeli 2 0 3
23 EBE2070 Yenidoğan Transportu Seçmeli 2 0 3
24 ILT2081 Mesleki İletişim Seçmeli 2 0 3
25 SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3
26 SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3
27 SGL2068 Sağlık ve Bilişim Seçmeli 2 0 3
28 SGL2070 Sağlıkta Alternatif Uygulamalar Seçmeli 2 0 3
29 SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3
30 SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3
31 SOS2081 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3
32 SOS2083 Cinsel Sağlık Seçmeli 2 0 3
33 YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3
5. Dönem > EBE-US6 Üniversite Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3
2 BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3
3 BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3
4 BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3
5 BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3
6 BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3
7 DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3
8 DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3
9 DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3
10 ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3
11 KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3
12 KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3
13 KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3
14 KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3
15 KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3
16 KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3
17 PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3
18 SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3
19 SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3
20 SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3
21 SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3
22 STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3
23 YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3
24 YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3
25 YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3
26 YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3
27 YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3
28 YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3
29 YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3
30 YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3
31 YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3
32 YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > EBE-SD9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3
2 DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3
3 EBE2050 Acil Bakım Seçmeli 2 0 3
4 EBE2051 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3
5 EBE2052 Alternatif Doğum Yöntemleri Seçmeli 2 0 3
6 EBE2053 Aromaterapi Seçmeli 2 0 3
7 EBE2054 Büyüme Gelişmenin İzlenmesi Seçmeli 2 0 3
8 EBE2055 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3
9 EBE2056 Doğal Doğum Seçmeli 2 0 3
10 EBE2057 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Seçmeli 2 0 3
11 EBE2058 Ebelikte Öğretim Seçmeli 2 0 3
12 EBE2059 Ebelikte Yönetim Seçmeli 2 0 3
13 EBE2060 Ebeveynliğe Hazırlık Seçmeli 2 0 3
14 EBE2061 Gebelik ve Doğum Psikolojisi Seçmeli 2 0 3
15 EBE2062 Güvenli Annelik Seçmeli 2 0 3
16 EBE2063 İnfertilite ve Ebelik Seçmeli 2 0 3
17 EBE2064 Kanıta Dayalı Ebelik Seçmeli 2 0 3
18 EBE2065 Kültürlerarası Ebelik Seçmeli 2 0 3
19 EBE2066 Neonatal Resusitasyon Seçmeli 2 0 3
20 EBE2067 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Seçmeli 2 0 3
21 EBE2068 Riskli Yenidoğanlarda Gelişimsel Bakım Seçmeli 2 0 3
22 EBE2069 Uluslararası Ebelik Seçmeli 2 0 3
23 EBE2070 Yenidoğan Transportu Seçmeli 2 0 3
24 ILT2081 Mesleki İletişim Seçmeli 2 0 3
25 SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3
26 SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3
27 SGL2068 Sağlık ve Bilişim Seçmeli 2 0 3
28 SGL2070 Sağlıkta Alternatif Uygulamalar Seçmeli 2 0 3
29 SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3
30 SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3
31 SOS2081 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3
32 SOS2083 Cinsel Sağlık Seçmeli 2 0 3
33 YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3
7. Dönem > EBE-US7 Üniversite Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3
2 BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3
3 BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3
4 BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3
5 BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3
6 BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3
7 DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3
8 DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3
9 DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3
10 ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3
11 KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3
12 KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3
13 KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3
14 KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3
15 KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3
16 KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3
17 PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3
18 SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3
19 SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3
20 SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3
21 SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3
22 STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3
23 YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3
24 YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3
25 YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3
26 YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3
27 YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3
28 YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3
29 YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3
30 YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3
31 YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3
32 YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3
7. Dönem > EBE-INT-1 Intern - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE4031 Intern Aile Planlaması Seçmeli 4 20 20
2 EBE4032 Intern Doğum Seçmeli 4 20 20
3 EBE4033 Intern Gebe İzlem Seçmeli 4 20 20
4 EBE4034 Intern Yenidoğan Seçmeli 4 20 20
8. Dönem > EBE-US8 Üniversite Seçimlik Ders - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3
2 BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3
3 BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3
4 BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3
5 BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3
6 BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3
7 DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3
8 DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3
9 DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3
10 ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3
11 KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3
12 KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3
13 KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3
14 KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3
15 KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3
16 KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3
17 PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3
18 SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3
19 SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3
20 SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3
21 SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3
22 STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3
23 YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3
24 YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3
25 YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3
26 YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3
27 YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3
28 YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3
29 YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3
30 YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3
31 YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3
32 YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > EBE-INT-2 Intern - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE4031 Intern Aile Planlaması Seçmeli 4 20 20
2 EBE4032 Intern Doğum Seçmeli 4 20 20
3 EBE4033 Intern Gebe İzlem Seçmeli 4 20 20
4 EBE4034 Intern Yenidoğan Seçmeli 4 20 20

^