Lisans Programları
Beslenme ve Diyetetik - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve DiyetetikProgram Tanımları ^
Kuruluş
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2007 tarihinde kurulmuş olup 2011-2012 yılında ilk öğrencilerini almıştır.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün amacı; Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, Uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı DİYETİSYEN yetiştirmektir (Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır). Toplumu besin ve beslenme konularında bilgilendiren ve bilinçlendiren ve bunu değişen yaşam koşullarına uygun, ekonomik olarak, sağlığı geliştirici, hastalıktan koruyucu ve tedavide etkin olan besin özelliği taşıyan ve/veya taşımayan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli alt yapıyı oluşturarak, güncel gelişmeler ile senkronize bir şekilde uygulayarak her yönden topluma avantaj sağlayan bireylerin kazandırılmasıdır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Beslenme ve Diyetetik” alanında yüksek lisans diploması verilir. Programdan mezun olanlar “Diyetisyen” unvanını alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programı lise veya dengi çıkışlı adaylarla, bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adaylar tercih edebilirler. Bu programda zorunlu ortak yabancı dil dersi sadece İngilizcedir. Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. Programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Program Profili
Program birinci yıl ‘’Beslenme İlkeleri, Temel Kimya, Temel Matematik, Türk Dili, Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Sağlık Psikolojisi, Toplum Bilim’’, ikinci yıl ‘’Ekonomi, Beslenme Biyokimyası, Besin Kimyası ve Analizleri, Genel Mikrobiyoloji, İletişim Becerileri, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Toplum Sağlığı ve Beslenmesi, Besin Teknolojisi, Beslenme Ekolojisi, Besin Mikrobiyolojisi, Akademik Yazma Becerileri, Beslenme Eğitimi ve Danışmanlık, Besin Kontrolü ve Mevzuatı ‘’, üçüncü yıl ‘’Anne-Çocuk Beslenmesi, Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması, Toplu Beslenme Sistemleri, Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Çocuk Hastalıklarında Beslenme, Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi, Biyoistatistik, Seminer’’, dördüncü yıl ‘’Bitirme Projesi, Kurum ve Hastane Beslenme Stajı, Seçmeli dersler (Dünya Mutfakları, Sporcu Beslenmesi, Sağlık ve Egzersiz, Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar, Olağandışı Durumlara Hazırlık, Toplum Sağlığında Beslenme Stajı, Nutrigenetik, İlkyardım)’’ konularında zorunlu, seçmeli dersler ve stajları içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar kamu ve özel sektörde, sağlık alanında kamu ve özel hastanelerde klinik diyetisyeni, diyabet diyetisyeni, renal bakım diyetisyeni, onkoloji diyetisyeni, geriatri diyetisyeni, poliklinik diyetisyeni, enteral-parenteral beslenme diyetisyeni, bariyatrik cerrahi diyetisyeni, diyaliz üniteleri diyetisyeni, yoğun bakım diyetisyeni ve kurum diyetisyeni olarak çalışabilirler. Eğitim ve araştırma alanlarında, okul, banka, lokanta, oteller, yemek fabrikaları, besin endüstrisi, özel beslenme ve diyet danışmanlığı, sağlık klüpleri, fitness ve güzellik merkezleri, sporcu danışmanlığı, yaşlı ev bakım hizmetleri, gazete-mecmua yazarlığı, radyo-TV programcılığı alanlarında hem diyetisyen hem de yönetici olarak çalışabilirler. Akademisyen olarak mesleklerini icra edebilirler. Bu programda, yüksek lisans programına devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil sınavlarının (ÜDS, KPDS, TOFEL vb.) herhangi birinden dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı (ödevlerin %10’u, laboratuvar çalışmalarında uygulamaların %36’ı ve teoriğin %24’ü) alınarak öğrencilerin başarıları değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca müfredatda bulunan bütün dersleri almak ve bu dersleri başarıyla tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Kartal Kampüsü
Tel: 0216 399 93 71/1122
e-mail: felmacioglu@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Dersler bilgisayar ve görsel sunum araçları eşliğinde yapılabilmektedir. Öğrenciler Marmara Üniversitesi'nin kütüphanelerinden ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin olanaklarından faydalanabilirler.
Program Çıktıları ^
1 Beslenme ve Diyetetik eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgi ve beceriyi kavramak ve uygulamak ,
2 Beslenme ve Diyetetik programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanmak
3 Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş, bilimsel gelişmelere uyarlayabilmek ve kalite konusunda bilgi sahibi olmak,
4 Toplumun beslenme problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanmak,
5 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tedaviyi planlama becerisi kazanmak
6 Beslenme ve Diyetetik eğitimini küresel ve toplumsal çerçeve içerisinde düşünebilme becerisi kazanmak
7 Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi,
8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanmak,
9 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi,
10 Beslenme ve Diyetetik alanında ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak,
11 Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı,
12 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma,
13 Mesleğe uyum sağlama,
14 Meslekle ilgili gelişmeleri izleme
15 Takım çalışması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY1001 Beslenme ve Diyetetiğe Giriş Zorunlu 3 4 8
2 KMY1033 Temel Kimya Zorunlu 3 2 5
3 SGL1009 Temel Fizyoloji Zorunlu 2 0 4
4 SGL1017 Temel Anatomi Zorunlu 2 0 4
5 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
7 BDY-SD1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 3
8 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 6 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY1002 Beslenme İlkeleri Zorunlu 3 4 8
2 KMY1034 Organik Kimya Zorunlu 3 2 4
3 SGL1010 Fizyoloji Zorunlu 2 0 3
4 SGL1018 Anatomi Zorunlu 2 0 3
5 SGL1016 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Zorunlu 2 0 3
6 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 BDY-SD2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 3
9 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
Toplam 21 6 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY2001 Toplum Sağlığı ve Beslenmesi Zorunlu 3 0 5
2 BDY2003 Besin Teknolojisi Zorunlu 2 0 4
3 KMY2033 Besin Kimyası Zorunlu 3 2 5
4 KMY2053 Beslenme Biyokimyasına Giriş Zorunlu 3 0 5
5 SGL2003 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2 3
6 YON2003 İşletme Yönetimi Zorunlu 2 0 2
7 BDY-SD3,4 Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 3 0 6
Toplam 18 4 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY2002 Toplum Sağlığı ve Beslenmesinde Yeni Yönelimler Zorunlu 3 0 5
2 BDY2004 Besin Mikrobiyolojisi Zorunlu 2 2 4
3 BDY2006 Besin Kontrolü ve Mevzuatı Zorunlu 2 0 5
4 KMY2034 Besin Kimyası ve Analizleri Zorunlu 3 2 5
5 KMY2054 Beslenme Biyokimyası Zorunlu 3 0 5
6 BDY-SD5 Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 3 0 3
7 BDY-US1 Üniversite Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 18 4 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY3001 Anne ve Çocuk Beslenmesi Zorunlu 3 2 6
2 BDY3003 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması Zorunlu 3 0 6
3 BDY3005 Toplu Beslenme Sistemlerine Giriş Zorunlu 3 0 6
4 BDY3007 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisine Giriş Zorunlu 3 2 6
5 SGL3013 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
6 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
7 BDY-SD6 Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 3 0 3
Toplam 17 6 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY-SD7 Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 3 0 3
2 BDY3002 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Zorunlu 3 2 6
3 BDY3004 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji Zorunlu 3 0 5
4 BDY3006 Toplu Beslenme Sistemleri Zorunlu 3 0 5
5 BDY3008 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi Zorunlu 3 2 6
6 IST3012 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 2
7 BDY-US2 Üniversite Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
8 BDY3010 Yaz Stajı Zorunlu 0 0 4
Toplam 19 4 34
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY-SD8 Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 3 0 3
2 BDY4001 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 9
3 BDY4003 Hastane, Kurum ve Saha Stajı I Zorunlu 2 20 18
Toplam 5 22 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY4002 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 9
2 BDY4004 Hastane, Kurum ve Saha Stajı II Zorunlu 2 20 18
3 BDY-US3 Üniversite Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 3
Toplam 4 22 30
Seçmeli
1. Dönem > BDY-SD1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY2050 Besin - İlaç Etkileşimi Seçmeli 3 0 3
2 BDY2051 Beslenme Antropometrisi Seçmeli 3 0 3
3 BDY2052 Beslenme Durumu Tarama Testleri Seçmeli 3 0 3
4 BDY2053 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı Seçmeli 3 0 3
5 BDY2054 Beslenme Ekolojisi Seçmeli 3 0 3
6 BDY2055 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik Seçmeli 3 0 3
7 BDY2056 Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar Seçmeli 3 0 3
8 BDY2057 Fitoterapi ve Fonksiyonel Besinler Seçmeli 3 0 3
9 BDY2059 Geriatride Beslenme Seçmeli 3 0 3
10 BDY2060 Gıda Katkı Maddeleri ve Besin Toksisitesi Seçmeli 3 0 3
11 BDY2061 Nutrigenetik ve Epigenetik Seçmeli 3 0 3
12 BDY2062 Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi Seçmeli 3 0 3
13 BDY2064 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 3 0 3
14 BDY2065 Standart Tarife ve Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 3
15 BDY2066 Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Sistemleri Seçmeli 3 0 3
16 BDY2067 Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 3
17 BDY2068 Türk Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 3
18 KSS2051 Dünya Mutfak Sanatları Seçmeli 3 0 3
19 PSK2052 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi Seçmeli 3 0 3
20 SGL2053 Hastalıklarda Fizyopataloji I Seçmeli 3 0 3
21 SGL2054 Hastalıklarda Fizyopataloji II Seçmeli 3 0 3
22 SGL2058 Mesleki Alanda Akademik Yazma Becerileri Seçmeli 3 0 3
23 SGL2059 Mesleki Alanda İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 3
24 SOS2080 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 3 0 3
2. Dönem > BDY-SD2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY2050 Besin - İlaç Etkileşimi Seçmeli 3 0 3
2 BDY2051 Beslenme Antropometrisi Seçmeli 3 0 3
3 BDY2052 Beslenme Durumu Tarama Testleri Seçmeli 3 0 3
4 BDY2053 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı Seçmeli 3 0 3
5 BDY2054 Beslenme Ekolojisi Seçmeli 3 0 3
6 BDY2055 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik Seçmeli 3 0 3
7 BDY2056 Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar Seçmeli 3 0 3
8 BDY2057 Fitoterapi ve Fonksiyonel Besinler Seçmeli 3 0 3
9 BDY2059 Geriatride Beslenme Seçmeli 3 0 3
10 BDY2060 Gıda Katkı Maddeleri ve Besin Toksisitesi Seçmeli 3 0 3
11 BDY2061 Nutrigenetik ve Epigenetik Seçmeli 3 0 3
12 BDY2062 Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi Seçmeli 3 0 3
13 BDY2064 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 3 0 3
14 BDY2065 Standart Tarife ve Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 3
15 BDY2066 Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Sistemleri Seçmeli 3 0 3
16 BDY2067 Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 3
17 BDY2068 Türk Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 3
18 KSS2051 Dünya Mutfak Sanatları Seçmeli 3 0 3
19 PSK2052 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi Seçmeli 3 0 3
20 SGL2053 Hastalıklarda Fizyopataloji I Seçmeli 3 0 3
21 SGL2054 Hastalıklarda Fizyopataloji II Seçmeli 3 0 3
22 SGL2058 Mesleki Alanda Akademik Yazma Becerileri Seçmeli 3 0 3
23 SGL2059 Mesleki Alanda İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 3
24 SOS2080 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 3 0 3
3. Dönem > BDY-SD3,4 Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY2050 Besin - İlaç Etkileşimi Seçmeli 3 0 3
2 BDY2051 Beslenme Antropometrisi Seçmeli 3 0 3
3 BDY2052 Beslenme Durumu Tarama Testleri Seçmeli 3 0 3
4 BDY2053 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı Seçmeli 3 0 3
5 BDY2054 Beslenme Ekolojisi Seçmeli 3 0 3
6 BDY2055 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik Seçmeli 3 0 3
7 BDY2056 Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar Seçmeli 3 0 3
8 BDY2057 Fitoterapi ve Fonksiyonel Besinler Seçmeli 3 0 3
9 BDY2059 Geriatride Beslenme Seçmeli 3 0 3
10 BDY2060 Gıda Katkı Maddeleri ve Besin Toksisitesi Seçmeli 3 0 3
11 BDY2061 Nutrigenetik ve Epigenetik Seçmeli 3 0 3
12 BDY2062 Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi Seçmeli 3 0 3
13 BDY2064 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 3 0 3
14 BDY2065 Standart Tarife ve Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 3
15 BDY2066 Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Sistemleri Seçmeli 3 0 3
16 BDY2067 Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 3
17 BDY2068 Türk Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 3
18 KSS2051 Dünya Mutfak Sanatları Seçmeli 3 0 3
19 PSK2052 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi Seçmeli 3 0 3
20 SGL2053 Hastalıklarda Fizyopataloji I Seçmeli 3 0 3
21 SGL2054 Hastalıklarda Fizyopataloji II Seçmeli 3 0 3
22 SGL2058 Mesleki Alanda Akademik Yazma Becerileri Seçmeli 3 0 3
23 SGL2059 Mesleki Alanda İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 3
24 SOS2080 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 3 0 3
4. Dönem > BDY-SD5 Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY2050 Besin - İlaç Etkileşimi Seçmeli 3 0 3
2 BDY2051 Beslenme Antropometrisi Seçmeli 3 0 3
3 BDY2052 Beslenme Durumu Tarama Testleri Seçmeli 3 0 3
4 BDY2053 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı Seçmeli 3 0 3
5 BDY2054 Beslenme Ekolojisi Seçmeli 3 0 3
6 BDY2055 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik Seçmeli 3 0 3
7 BDY2056 Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar Seçmeli 3 0 3
8 BDY2057 Fitoterapi ve Fonksiyonel Besinler Seçmeli 3 0 3
9 BDY2059 Geriatride Beslenme Seçmeli 3 0 3
10 BDY2060 Gıda Katkı Maddeleri ve Besin Toksisitesi Seçmeli 3 0 3
11 BDY2061 Nutrigenetik ve Epigenetik Seçmeli 3 0 3
12 BDY2062 Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi Seçmeli 3 0 3
13 BDY2064 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 3 0 3
14 BDY2065 Standart Tarife ve Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 3
15 BDY2066 Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Sistemleri Seçmeli 3 0 3
16 BDY2067 Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 3
17 BDY2068 Türk Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 3
18 KSS2051 Dünya Mutfak Sanatları Seçmeli 3 0 3
19 PSK2052 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi Seçmeli 3 0 3
20 SGL2053 Hastalıklarda Fizyopataloji I Seçmeli 3 0 3
21 SGL2054 Hastalıklarda Fizyopataloji II Seçmeli 3 0 3
22 SGL2058 Mesleki Alanda Akademik Yazma Becerileri Seçmeli 3 0 3
23 SGL2059 Mesleki Alanda İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 3
24 SOS2080 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 3 0 3
4. Dönem > BDY-US1 Üniversite Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP2051 Bilgi Teknolojileri Seçmeli 2 0 3
2 HUK2083 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 0 3
3 KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3
4 KSS2053 Güzel Sanatlar Seçmeli 2 0 3
5 KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3
6 KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3
7 KSS2058 Resim Seçmeli 2 0 3
8 KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3
9 KSS2060 Tiyatro Seçmeli 2 0 3
10 SGL2055 İlk Yardım Seçmeli 2 0 3
11 SGL2069 Sağlık ve Egzersiz Seçmeli 2 0 3
12 STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3
5. Dönem > BDY-SD6 Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY2050 Besin - İlaç Etkileşimi Seçmeli 3 0 3
2 BDY2051 Beslenme Antropometrisi Seçmeli 3 0 3
3 BDY2052 Beslenme Durumu Tarama Testleri Seçmeli 3 0 3
4 BDY2053 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı Seçmeli 3 0 3
5 BDY2054 Beslenme Ekolojisi Seçmeli 3 0 3
6 BDY2055 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik Seçmeli 3 0 3
7 BDY2056 Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar Seçmeli 3 0 3
8 BDY2057 Fitoterapi ve Fonksiyonel Besinler Seçmeli 3 0 3
9 BDY2059 Geriatride Beslenme Seçmeli 3 0 3
10 BDY2060 Gıda Katkı Maddeleri ve Besin Toksisitesi Seçmeli 3 0 3
11 BDY2061 Nutrigenetik ve Epigenetik Seçmeli 3 0 3
12 BDY2062 Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi Seçmeli 3 0 3
13 BDY2064 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 3 0 3
14 BDY2065 Standart Tarife ve Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 3
15 BDY2066 Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Sistemleri Seçmeli 3 0 3
16 BDY2067 Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 3
17 BDY2068 Türk Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 3
18 KSS2051 Dünya Mutfak Sanatları Seçmeli 3 0 3
19 PSK2052 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi Seçmeli 3 0 3
20 SGL2053 Hastalıklarda Fizyopataloji I Seçmeli 3 0 3
21 SGL2054 Hastalıklarda Fizyopataloji II Seçmeli 3 0 3
22 SGL2058 Mesleki Alanda Akademik Yazma Becerileri Seçmeli 3 0 3
23 SGL2059 Mesleki Alanda İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 3
24 SOS2080 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 3 0 3
6. Dönem > BDY-SD7 Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY2050 Besin - İlaç Etkileşimi Seçmeli 3 0 3
2 BDY2051 Beslenme Antropometrisi Seçmeli 3 0 3
3 BDY2052 Beslenme Durumu Tarama Testleri Seçmeli 3 0 3
4 BDY2053 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı Seçmeli 3 0 3
5 BDY2054 Beslenme Ekolojisi Seçmeli 3 0 3
6 BDY2055 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik Seçmeli 3 0 3
7 BDY2056 Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar Seçmeli 3 0 3
8 BDY2057 Fitoterapi ve Fonksiyonel Besinler Seçmeli 3 0 3
9 BDY2059 Geriatride Beslenme Seçmeli 3 0 3
10 BDY2060 Gıda Katkı Maddeleri ve Besin Toksisitesi Seçmeli 3 0 3
11 BDY2061 Nutrigenetik ve Epigenetik Seçmeli 3 0 3
12 BDY2062 Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi Seçmeli 3 0 3
13 BDY2064 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 3 0 3
14 BDY2065 Standart Tarife ve Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 3
15 BDY2066 Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Sistemleri Seçmeli 3 0 3
16 BDY2067 Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 3
17 BDY2068 Türk Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 3
18 KSS2051 Dünya Mutfak Sanatları Seçmeli 3 0 3
19 PSK2052 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi Seçmeli 3 0 3
20 SGL2053 Hastalıklarda Fizyopataloji I Seçmeli 3 0 3
21 SGL2054 Hastalıklarda Fizyopataloji II Seçmeli 3 0 3
22 SGL2058 Mesleki Alanda Akademik Yazma Becerileri Seçmeli 3 0 3
23 SGL2059 Mesleki Alanda İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 3
24 SOS2080 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 3 0 3
6. Dönem > BDY-US2 Üniversite Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP2051 Bilgi Teknolojileri Seçmeli 2 0 3
2 HUK2083 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 0 3
3 KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3
4 KSS2053 Güzel Sanatlar Seçmeli 2 0 3
5 KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3
6 KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3
7 KSS2058 Resim Seçmeli 2 0 3
8 KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3
9 KSS2060 Tiyatro Seçmeli 2 0 3
10 SGL2055 İlk Yardım Seçmeli 2 0 3
11 SGL2069 Sağlık ve Egzersiz Seçmeli 2 0 3
12 STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3
7. Dönem > BDY-SD8 Seçimlik Ders - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BDY2050 Besin - İlaç Etkileşimi Seçmeli 3 0 3
2 BDY2051 Beslenme Antropometrisi Seçmeli 3 0 3
3 BDY2052 Beslenme Durumu Tarama Testleri Seçmeli 3 0 3
4 BDY2053 Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı Seçmeli 3 0 3
5 BDY2054 Beslenme Ekolojisi Seçmeli 3 0 3
6 BDY2055 Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik Seçmeli 3 0 3
7 BDY2056 Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar Seçmeli 3 0 3
8 BDY2057 Fitoterapi ve Fonksiyonel Besinler Seçmeli 3 0 3
9 BDY2059 Geriatride Beslenme Seçmeli 3 0 3
10 BDY2060 Gıda Katkı Maddeleri ve Besin Toksisitesi Seçmeli 3 0 3
11 BDY2061 Nutrigenetik ve Epigenetik Seçmeli 3 0 3
12 BDY2062 Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi Seçmeli 3 0 3
13 BDY2064 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 3 0 3
14 BDY2065 Standart Tarife ve Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 3
15 BDY2066 Toplu Beslenme Hizmetlerinde Kalite Sistemleri Seçmeli 3 0 3
16 BDY2067 Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 3
17 BDY2068 Türk Mutfak Kültürü Seçmeli 3 0 3
18 KSS2051 Dünya Mutfak Sanatları Seçmeli 3 0 3
19 PSK2052 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi Seçmeli 3 0 3
20 SGL2053 Hastalıklarda Fizyopataloji I Seçmeli 3 0 3
21 SGL2054 Hastalıklarda Fizyopataloji II Seçmeli 3 0 3
22 SGL2058 Mesleki Alanda Akademik Yazma Becerileri Seçmeli 3 0 3
23 SGL2059 Mesleki Alanda İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 3
24 SOS2080 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 3 0 3
8. Dönem > BDY-US3 Üniversite Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP2051 Bilgi Teknolojileri Seçmeli 2 0 3
2 HUK2083 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 0 3
3 KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3
4 KSS2053 Güzel Sanatlar Seçmeli 2 0 3
5 KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3
6 KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3
7 KSS2058 Resim Seçmeli 2 0 3
8 KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3
9 KSS2060 Tiyatro Seçmeli 2 0 3
10 SGL2055 İlk Yardım Seçmeli 2 0 3
11 SGL2069 Sağlık ve Egzersiz Seçmeli 2 0 3
12 STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3

^