Lisans Programları
Elektrik Öğretmenliği - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik ÖğretmenliğiProgram Tanımları ^
Kuruluş
Fakültenin kökenini İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu oluşturur. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, 27 Ağustos 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Haydarpaşa Teknik ve Endüstriyel Okullar Kampüsünde faaliyete başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan, İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kararname ile Teknik Eğitim Fakültesi adı altında Marmara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültenin kuruluş amacı, MEB’na bağlı orta seviyedeki Anadolu Teknik Lise, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezlerine “Teknik Öğretmen” yetiştirmektir. Ancak son yıllarda MEB her yıl az sayıda teknik öğretmeni istihdam ettiği için mezunlarımız zorunlu olarak sanayide “teknik personel” veya endüstri eğitim merkezlerinde “Teknik Eğitmen” unvanıyla görev yapmaktadırlar. Ayrıca, 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nun 82. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayanlara Elektronik-Bilgisayar Eğitimi alanında Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayın lise veya dengi okul diploması sahibi olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavda yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün programında mevcut olan derslerin tamamını (alanı ile ilgili teknik dersler ile pedagojik formasyon dersleri) alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 48 günlük endüstri stajını tamamlayanlara Elektrik Eğitimi alanında Lisans diploması verilir.
Program Profili
Bölümde, Elektrik alanında teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak teknik öğretmenler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Örgün öğretimde ve ikinci öğretimde eğitim dili Türkçe olup, öğretim süresi dört yıldır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
MEB bağlı Mesleki ve Teknik Okullarda Öğretmenlik, Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı, ulusal ve uluslararası firmalarda, Mühendis (arge ve uygulama alanlarında), Eğitim uzmanı, Satış elemanı, destek elemanı olarak
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilişkin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar mezuniyet için geçerlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakultesi Elektrik Eğtimi Bölümü Göztepe Kampusu 34722 Kadıköy ISTANBUL Dekan :+90 (216) 336 10 81 - 338 58 71 Dekan Yardımcıları :+90 (216) 336 57 70 / 107 - 108 Fakülte Sekreteri :+90 (216) 336 57 70 / 129 Santral :+90 (216) 336 57 70 - 336 20 28 Fax :+90 (216) 337 89 87
Bölüm Olanakları
Elektrik Eğitimi Bölümünde 1 Profesör, 2 Doçent, 11 Yrd. Doç., ve 7 Arş. Gör. olmak üzere toplam 21 adet öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümde Tesisler, Sarım Teknolojisi, Güç Elektroniği, Elektrik Devreleri ve Ölçme, Tesisat, Elektrik Makinaları ve Endüstriyel Otomasyon laboratuvarlarında endüstriyle işbirliği içinde ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulamalı eğitim verilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Elektrik eğitimi alanında kullanılan temel matematik ve fizik bilgilerini edinme, bu konuların mesleği için gereğini ve önemini algılayabilme becerisi
2 Elektrik eğitimi alanında kullanılan temel matematik ve fizik konularını mesleki uygulamalardaki problemlerle ilişkilendirme ve çözümlerinde kullanabilme becerisi
3 Elektriksel ölçü birimlerini tanıyabilme, birimler arasındaki dönüşümleri ve ilişkileri gösterebilme becerisi
4 Elektrik devrelerinde ölçme işlemi hakkında fikir sahibi olma, temel ölçü aletlerini tanıyabilme ve devreye bağlayarak ölçme uygulamaları yapabilme becerisi
5 Temel elektrik kanunlarını tarif edebilme, bu kanunları kullanarak elektrik devresi problemlerini çeşitli algoritmalarla çözebilme becerisi
6 Bir elektrik mühendisliği deneyini tasarlama, gerçekleştirme, sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Elektrik devre ve tesislerini kavrama, çözümleme, tasarlanma, deney ve testlerini yapma ve uygulama becerilerini kazanma
8 Bilgisayar teknolojisinin elektrik eğitimindeki yeri ve öneminin farkında olabilme, temel bilgisayar terimlerini tanımlayabilme ve basit problemler için temel bilgisayar paket programlarını kullanabilme becerisi
9 Bireysel olarak bir proje konusu üzerinde veya disiplinlerarası takımlar içinde çalışabilme, iş bölümü yapabilme, birlikte çalışmanın gerektirdiği etik değer ve sorumlulukları taşıyabilme becerisi
10 Mesleki ve etik sorumluluğu gelişmiş, katıldığı mesleki etkinliklerde ekonomik, sosyal, politik ve yasal sınırları gözetme ve değerlendirme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BKB101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 2 2 4
3 EGT183 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Zorunlu 3 0 4
4 ELK101 Elektrik Teknolojisine Giriş Zorunlu 2 0 2
5 FZK131 Fizik I Zorunlu 3 0 4
6 KMY125 Kimya Zorunlu 2 0 3
7 MAK105 Teknik Resim Zorunlu 1 2 3
8 MAT141 Matematik I Zorunlu 4 0 4
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 23 4 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
3 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
4 FZK132 Fizik II Zorunlu 3 0 4
5 EGT124 Okul Deneyimi I Zorunlu 1 4 5
6 MAT142 Matematik II Zorunlu 4 0 4
7 TEF172 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
8 EGT182 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 0 3
9 ELK102 Devre Elemanları ve Ölçme Laboratuvarı Zorunlu 2 2 5
Toplam 20 6 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BKB201 Bilgisayar Programlama Zorunlu 1 2 3
2 EGT285 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 4
3 ELK201 Elektrik Makineleri I Zorunlu 2 2 4
4 ELK203 Elektrik Devreleri ve Laboratuvar I Zorunlu 2 2 4
5 ELK205 Sarım Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
6 ELK207 Elektromanyetik Alanlar I Zorunlu 2 0 4
7 ELK209 Elektrik Tesislerinde Topraklama Zorunlu 2 0 3
8 MAT245 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 4
Toplam 17 8 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT286 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 5
2 ELK202 Elektrik Makineleri II Zorunlu 2 2 3
3 ELK204 Elektrik Devreleri ve Laboratuvar II Zorunlu 2 2 4
4 ELK206 Elektrik Tesisat Teknikleri Zorunlu 2 2 3
5 ELK208 Elektromanyetik Alanlar II Zorunlu 2 0 3
6 ELK212 Aydınlatma Tekniği ve Projesi Zorunlu 2 2 4
7 ELK214 Ölçme Tekniği Zorunlu 2 2 4
8 ELK216 Elektrik Meslek Matematiği Zorunlu 3 0 4
Toplam 18 12 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT385 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Zorunlu 2 2 4
2 EHE311 Elektronik Zorunlu 2 2 4
3 ELK301 Elektrik Makineleri III Zorunlu 2 2 4
4 ELK303 Devre Analizinin Temelleri Zorunlu 2 0 3
5 ELK305 Kumanda Tekniği Zorunlu 2 4 3
6 ELK307 Elektrik Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı Zorunlu 1 2 3
7 ELK-TOS Teknik Olmayan Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
8 ELK-TS1 Teknik Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
9 ELK309 Enerji Nakil Hatlarının Mekanik Hesabı Zorunlu 2 0 3
Toplam 17 12 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT310 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 2 4
2 EGT386 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 4
3 EHE308 Lojik Devreler Zorunlu 2 2 4
4 ELK302 Elektrik Makineleri IV Zorunlu 2 2 4
5 ELK304 Güç Dönüştürücüleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 4
6 ELK306 Elektrik Tesislerinin Korunması Zorunlu 2 2 4
7 ELK-TS2 Teknik Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
8 ELK-TS3 Teknik Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 12 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT425 Okul Deneyimi II Zorunlu 1 4 5
2 EGT487 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
3 ELK401 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 4
4 ELK403 Elektrik Tesisleri I Zorunlu 2 2 4
5 ELK405 Enerji İletimi ve Dağılımı I Zorunlu 3 0 2
6 ELK407 Programlanabilir Denetleyiciler ve Endüstriyel Uygulamalar Zorunlu 2 2 2
7 ELK411 Otomatik Kontrol I Zorunlu 2 2 3
8 ELK-TS4 Teknik Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 3
9 ELK-TS5 Teknik Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 14 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BKB491 Mikroişlemciler Zorunlu 2 0 4
2 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
3 EGT486 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 2
4 ELK402 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 2
5 ELK406 Enerji İletimi ve Dağılımı II Zorunlu 3 0 5
6 ELK412 Otomatik Kontrol II Zorunlu 2 0 3
7 ELK-TS6 Teknik Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 3
8 ELK-TS7 Teknik Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 0 3
9 ELK404 Elektrik Tesisleri II Zorunlu 2 2 4
Toplam 18 10 30
Seçmeli
1. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Seçmeli 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Seçmeli 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Seçmeli 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Seçmeli 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Seçmeli 2 0 2
5. Dönem > ELK-TOS Teknik Olmayan Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST333 İstatistik ve Olasılık Seçmeli 2 0 3
2 MAT331 Sayısal Yöntemler Seçmeli 2 0 3
5. Dönem > ELK-TS1 Teknik Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELK321 Dijital Ölçmeler Seçmeli 2 0 3
2 ELK325 Enerji Dönüşümünün Temelleri Seçmeli 2 0 3
3 ELK327 Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > ELK-TS2 Teknik Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELK322 Kalite Kontrol ve Elektrik Meslek Standartları Seçmeli 2 0 3
2 ELK324 Orta Gerilim Şebekeleri Seçmeli 2 0 3
3 ELK326 Özel Sarım Teknolojisi Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > ELK-TS3 Teknik Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELK332 Enstrümantasyon Seçmeli 2 0 3
2 ELK334 Yüksek Gerilim Deşarj Olayları Seçmeli 2 0 3
3 ELK336 Elektrik ile Tahrik Seçmeli 2 0 3
7. Dönem > ELK-TS4 Teknik Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELK421 Endüstriyel Ölçme ve Ayar Tekniği Seçmeli 2 0 3
2 ELK423 OG-YG Proje ve Uygulamaları Seçmeli 2 0 3
3 ELK425 Elektrik Makinelerinin Güç Elektroniği ile Kontrolü Seçmeli 2 0 3
7. Dönem > ELK-TS5 Teknik Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELK431 Akıllı Bina Sistemleri Seçmeli 2 0 3
2 ELK433 Yüksek Gerilim Tekniği Seçmeli 2 0 3
3 ELK435 Elektrik Makinelerinin Modern Kontrol Yöntemleri Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > ELK-TS6 Teknik Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELK422 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Seçmeli 2 0 3
2 ELK424 Yüksek Gerilim Ölçme Tekniği Seçmeli 2 0 3
3 ELK426 Endüstriyel Güç Elektroniği Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > ELK-TS7 Teknik Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ELK432 Aydınlatma Tesislerinde Scada Uygulama ve Otomasyonu Seçmeli 2 0 3
2 ELK434 Enerji Tesislerinde Scada Uygulamaları ve Fider Otomasyonu Seçmeli 2 0 3
3 ELK436 Özel Elektrik Makineleri Seçmeli 2 0 3

^