Lisans Programları
Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme MühendisliğiProgram Tanımları ^
Kuruluş
13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, 5 tür ve 27 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015–2016 eğitim–öğretim yılını geçmemek üzere kapatılmıştır. Kapatılan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin bünyesinde 3 yeni tür olmak üzere toplam 26 yeni fakülte kurulmuştur. Bu kapatılan fakültelerin 19’u “Teknik Eğitim Fakültesi” ve 2’si “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi” olmak üzere toplam 21 fakültenin bulunduğu üniversitelerde yeni türde 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Kurulan bu 21 Teknoloji Fakültesi’nin 7’sinin, mühendislik için uygulanmakta olan eğitim-öğretim ölçütlerini sağlayan bölümleri eğitim-öğretime açılmış ve 2010–2011 eğitim–öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir. Öğrenci alımına onay verilen bu 7 Fakülte’den bir tanesi de Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Fakültesi’dir.

Bu Fakülte’de 11 Öğretim Üyesi ile birlikte 6 Mühendislik Bölümü açılmış, bunlardan 3 tanesine; Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerine 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile her bölüm için Genel Kontenjandan 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilmiştir.
Kazanılan Derece
Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimleri sonucunda programımızın başarı gerekliliklerini tamamladıktan sonra mezunlarımız "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Genel Kontenjanından 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından, (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilecektir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Diğer Yükseköğretim kurumlarından alınan dersler muafiyet komisyonu ve fakülte yönetim kurulu kararları ile muaf olabilmektedir. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde çıraklık, sanayi vb. gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mühendislik eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.
Program Profili
Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) ve Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’in kriterlerini sağlayabilmesi, yurt içi ve yurt dışı üst derece programlarına geçiş yapabilecek, tekstil sanayinin isteklerine uygun ve uygulama ağırlıklı eğitim donanımlarına sahip mezunlar yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm henüz mezun vermemiştir. Metalurji ve Malzeme sanayinin uygulama ağırlıklı eğitim almış Metalurji ve Malzeme Mühendisi ihtiyacını karşılamak amacı ile mezun yetiştirilmesi hedeflendiğinden, mezunların kolayca istihdamı öngörülmektedir..
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans öğrencileri DGS sınavı ile bölüme geçiş yapabilir.
Yüksek Lisans öğrenci adaylarından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 60 puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) veya Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 30 puan almış olma şartı aranır.
Ortalama başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden % 20’si, Mesleki Bilgi Değerlendirme notunun 100 üzerinden % 15’i ve Mülakat (sözlü) notunun 100 üzerinden % 15’i toplamı alınarak hesaplanır. Ortalama başarı puanı en az 60 olan adaylardan başarı puan sıralamasına göre kontenjan miktarınca öğrenci alınır. Anabilim dalı ayrıca öğrencinin, mezun olduğu lisans programına ve aldığı derslere bağlı olarak, programa başlamadan önce bilimsel hazırlık dersleri almasını zorunlu kılabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar; bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notları da dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.
Mezuniyet Koşulları
Lisan için:
Tüm Lisans derslerinden başarılı olmak,
GANO 2.00 ortalamasına sahip olmak,
Lisans stajlarını tamamlamış olmak ve lisans bitirme tezi hazırlamış olmak,
Yüksek Lisans için: Yüksek lisans ortalaması GANO 2.50 ortalamasına sahip olmak,
Yüksek Lisans tezi hazırlamış olmak,
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 34722 Kuyubaşı / İSTANBUL
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÖKSÜZ
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Halil DEMİRER
Yrd. Doç. Dr. İlyas KARTAL
Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Halil DEMİRER
Bölüm Olanakları
Bölümde 6 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi mevcuttur. Bölüm fakülteye ait olan derslikleri kullanmaktadır. Bölüme ait Plastik Laboratuvarı ve Temel İşlemler Atölyesi bulunmaktadır. Fakültemizde dönüşüm durumu söz konusu olduğundan Teknik Eğitim Fakültesi laboratuvarlarını da kullanmaktadır. Bölümümüzde bir adet SANTEZ projesi ve çok sayıda BAP projesi devam etmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Temel, ileri bilim ve mühendislik prensipleri bilgilerini malzeme mühendisliği problemlerine uygulamak
2 Metal, polimer ve seramik malzemelerde; bileşim, sentez ve işletme metotlarının rolünü yapı, özellikler ve servis performansı ile ilişkilendirmek
3 Malzeme uygulamalarını ilgilendiren deneyleri tasarlamak ve uygulamak ve aynı zamanda verileri analiz etmek ve yorumlamak
4 Malzemelerin seçilmesi ve uygulamaları ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek
5 Malzeme mühendisliğinin uygulamaya aktarılmasında modern teknik ekipman ve bilgisayar kullanma becerilerine sahip olmak
6 İstenilen ihtiyaçları karşılamak üzere bir malzemeyi seçmek ve işlemek
7 Malzeme mühendisliği uygulamalarında problemleri tanımlamak ve çözmek üzere değişik kaynaklardan elde ettiği bilgileri bir araya getirmek
8 İstatistiksel ve bilgisayar yöntemlerini analiz, tasarım ve iletişimde kullanmak
9 Malzeme mühendisliği ile ilgili bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin pratik kullanımında yeterlik sahibi olmak
10 Bağımsız, bir takımın bir parçası ve lider olarak çalışabilmek
11 Hem sözlü ve hem de yazılı olarak etkin bir şekilde iletişim kurabilmek
12 Malzeme mühendisliği bağlamında mesleki ve ahlaki sorumluluğun farkında olmak
13 Toplumu ve malzeme mühendisliği mesleğini etkileyen çağdaş konuları anlamak
14 Malzeme mühendisliği çözümlerinin ekonomi toplum ve çevre üzerindeki etkisini anlamak
15 Hayat boyu öğrenmenin önemini kabul etmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK1071 Fizik I Zorunlu 2 2 4
2 KMY1020 Kimya Zorunlu 2 2 4
3 MAT1085 Matematik I Zorunlu 3 2 5
4 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
5 MLM1001 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 2
6 MLM1005 Temel İşlem Teknolojileri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 5
7 BLM1010 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 1 2 3
8 MAM1020 Teknik Resim Zorunlu 2 2 5
Toplam 16 12 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZK1072 Fizik II Zorunlu 2 2 4
2 MAT1086 Matematik II Zorunlu 3 2 5
3 MLM1022 Polimer İşleme Teknolojisi ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 5
4 MLM1002 Malzeme Bilimi I Zorunlu 3 0 5
5 MLM1032 Mühendisler için Organik Kimya Zorunlu 2 2 4
6 MLM1036 Bilgisayar Destekli Teknik Resim Zorunlu 2 2 5
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 16 10 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAM1004 Statik Zorunlu 3 0 4
2 MAT2085 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 5
3 MLM2003 Malzeme Bilimi II Zorunlu 3 0 5
4 MLM2001 Malzemelerin Tahribatlı Muayenesi Zorunlu 2 2 4
5 MLM2005 Plastik Şekil Verme Teknolojileri Ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 5
6 MLM2007 Kaynak Yöntemleri Zorunlu 2 0 3
7 MLM2009 Metalografi Zorunlu 2 2 4
Toplam 17 6 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT2086 Sayısal Analiz Zorunlu 3 0 5
2 MLM2002 Polimer Bilimi Zorunlu 3 0 4
3 MLM2004 Malzemelerin Tahribatsız Muayenesi Zorunlu 2 2 5
4 MLM2006 Polimer İşleme Teknikleri Zorunlu 3 0 4
5 MLM2008 Kaynak Teknolojileri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 5
6 MLM2010 Döküm Yöntemleri Zorunlu 2 0 3
7 MAM2004 Mukavemet Zorunlu 3 0 4
Toplam 18 4 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST3045 Mühendisler için İstatistik Zorunlu 2 0 3
2 MLM3000 Staj I Zorunlu 0 4 4
3 MLM3001 Malzemelerin Mekanik Davranışları Zorunlu 3 0 4
4 MLM3003 Malzeme Termodinamiği Zorunlu 2 0 3
5 MLM3005 Talaşlı Üretim Teknikleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 5
6 MLM3007 Demir Çelik Üretimi Zorunlu 3 0 4
7 MLM-TS1,2,3 Teknik Seçmeli Ders -1-2-3 Seçmeli 3 0 9
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 17 6 34
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISG1081 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
2 MAM3003 Isı Geçişi Zorunlu 3 0 4
3 MLM3002 Kompozit Malzemeler Zorunlu 2 0 3
4 MLM3004 Faz Diyagramları Zorunlu 2 0 4
5 MLM3006 Malzeme Karakterizasyon Teknolojileri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 5
6 MLM-TS4,5,6 Teknik seçmeli Ders -4-5-6 Seçmeli 3 0 9
7 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 16 2 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 MLM4000 Staj II Zorunlu 0 4 4
3 MLM4001 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 5 20 28
Toplam 7 24 34
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 MLM4004 Bitirme Projesi Zorunlu 0 2 4
3 MLM4006 Korozyon ve Korunma Zorunlu 2 2 5
4 YDI2025 Teknik İngilizce Zorunlu 3 0 4
5 TF-USD Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 3 0 3
6 MLM-TS7,8,9 Teknik Seçmeli Ders -7-8-9 Seçmeli 3 0 12
Toplam 13 4 30
Seçmeli
5. Dönem > MLM-TS1,2,3 Teknik Seçmeli Ders -1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MLM3031 Döküm Prensipleri Seçmeli 3 0 3
2 MLM3033 Demir Dışı Alaşımlar Seçmeli 3 0 3
3 MLM3035 Polimer Karışımları Seçmeli 3 0 3
4 MLM3037 Kaynak Metalurjisi Seçmeli 3 0 3
5 MLM3039 Malzemelerin Elektronik Özellikleri Seçmeli 3 0 3
6 MLM3041 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Seçmeli 3 0 3
7 MLM3043 Kimyasal Metalurji Seçmeli 3 0 3
8 MLM3045 Polimerlerin Özellikleri Seçmeli 3 0 3
9 MLM3047 Termoplastik Malzemeler ve İşlenmesi Seçmeli 3 0 3
10 MLM3049 Elastomer Teknolojisi Seçmeli 3 0 3
11 MLM3051 Yapıştırma Teknolojisi Seçmeli 3 0 3
12 MLM3053 Sosyo Endüstriyel Çevrede Pastikler Seçmeli 3 0 3
13 MLM3055 Plastik Kaplamalar ve Teknolojisi Seçmeli 3 0 3
14 MLM3057 Seramikler Seçmeli 3 0 3
15 MLM3059 Hidrolik-Pnömatik Seçmeli 3 0 3
16 MLM3061 Kıymetli Metaller Seçmeli 3 0 3
17 MLM3063 Sac Presleme Teknolojisi Seçmeli 3 0 3
5. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Seçmeli 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Seçmeli 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Seçmeli 2 0 2
6. Dönem > MLM-TS4,5,6 Teknik seçmeli Ders -4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAM3030 Makine Bilgisi Seçmeli 3 0 3
2 MLM3032 Sac Kalıp Tasarımı Seçmeli 3 0 3
3 MLM3034 Kantitatif Metalografi Seçmeli 3 0 3
4 MLM3036 Elektron Mikroskopisi Seçmeli 3 0 3
5 MLM3038 Triboloji Seçmeli 3 0 3
6 MLM3040 Eloktroliz Prensipleri Seçmeli 3 0 3
7 MLM3042 Demir Dışı Metallerin Kaynağı Seçmeli 3 0 3
8 MLM3044 Endüstriyel Seramikler Seçmeli 3 0 3
9 MLM3046 Kaynak Konstrüksiyon ve Tasarım Seçmeli 3 0 3
10 MLM3048 Üretim Metalurjisi Seçmeli 3 0 3
11 MLM3050 Nanomalzemeler Seçmeli 3 0 3
12 MLM3052 Polimerlerin Kaynağı Seçmeli 3 0 3
13 MLM3054 Modern Döküm Teknikleri Seçmeli 3 0 3
14 MLM3056 Metallerde Katı Hal Dönüşümleri Seçmeli 3 0 3
15 MLM3058 Polimerlerin Karakterizasyonu Seçmeli 3 0 3
16 MLM3060 Plastik Dolgu ve Katkı Maddeleri Seçmeli 3 0 3
17 MLM3062 Termoset Malzemeler ve İşlenmesi Seçmeli 3 0 3
18 MLM3064 Toz Metalurjisi Seçmeli 3 0 3
19 MLM3066 Metal Motif Tasarımı ve Şekillendirme Teknikleri Seçmeli 3 0 3
6. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Seçmeli 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Seçmeli 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Seçmeli 2 0 2
8. Dönem > TF-USD Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB4041 Girişimcilik ve İnovasyon Seçmeli 3 0 3
2 BSB4043 Çevre ve Enerji Seçmeli 3 0 3
3 BSB4045 Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri Seçmeli 3 0 3
4 BSB4046 Sosyal Organizasyon Seçmeli 3 0 3
5 BSB4048 Osmanlı Tarihi Seçmeli 3 0 3
6 BSB4049 İş Psikolojisi Seçmeli 3 0 3
7 BSB4051 Girişimcilik Seçmeli 3 0 3
8 BSB4058 Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 3
9 ISL4041 Bilim Tarihi Seçmeli 3 0 3
10 KSS4043 Teknik İletişim Seçmeli 3 0 3
11 KSS4052 Fizibilite Hazırlama ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 3
12 PAZ4044 Teknik Satış ve Pazarlama Seçmeli 3 0 3
13 TEM4044 Moda Seçmeli 3 0 3
14 YON4044 Liderlik Seçmeli 3 0 3
15 YON4048 Teknoloji Yönetimi Seçmeli 3 0 3
8. Dönem > MLM-TS7,8,9 Teknik Seçmeli Ders -7-8-9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MLM4030 Plastik Kalıp Tasarımı Seçmeli 3 0 4
2 MLM4032 Polimer Reolojisi Seçmeli 3 0 4
3 MLM4034 Kompozit Malzemelerin Üretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 4
4 MLM4036 Çelik Konstrüksiyonlar Seçmeli 3 0 4
5 MLM4038 Döküm Kalıpları ve Kalite Kontrol Seçmeli 3 0 4
6 MLM4040 Metalurji Tesislerinde Üretim Yönetimi ve Tesis Tasarımı Seçmeli 3 0 4
7 MLM4042 Kaynak Kabiliyeti Seçmeli 3 0 4
8 MLM4044 Malzeme Özellikleri ve Seçimi Seçmeli 3 0 4
9 MLM4046 Yüzey İşlemleri Seçmeli 3 0 4
10 MLM4048 Takı Üretimi Seçmeli 3 0 4
11 MLM4050 Kırılma Mekaniği Seçmeli 3 0 4
12 MLM4052 Dövme Kalıp Tasarımı Seçmeli 3 0 4
13 MLM4054 Modern Kaynak Yöntemleri Seçmeli 3 0 4
14 MLM4056 Biyomalzemeler Seçmeli 3 0 4
15 MLM4058 Polimer Ürün Tasarımı Seçmeli 3 0 4
16 MLM4060 Mühendislik Polimerleri Seçmeli 3 0 4

^