Lisans Programları
Sigortacılık - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu - SigortacılıkProgram Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi bünyesinde 4 Temmuz 1995 tarihinde, 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nun 1996 yılında eğitim hayatına başlayan Sigortacılık Bölümü, ilk mezunlarını 2001 yılında sektöre kazandırmıştır. Sigortacılık alanında, 4 yıllık lisans eğitimi veren ilk yükseköğretim kurumudur. Sigortacılık mezunları hem akademisyen hem de sektörden gelen uzmanlar aracılığı ile sektörü tanıma imkanı bulmaktadır. Öğrenciler eğitim hayatı boyunca edinmiş oldukları bilgileri, son dönemde yapacakları proje çalışmalarıyla uygulama fırsatı elde etmektedir.
Kazanılan Derece
Bölümün gerektirdiği yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan tüm mezunlar Sigorta Uzmanı olarak alanında Lisans Diploması derecesini alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite öğrenci seçme sınavında yeterli puanı almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler ders bazında muafiyet talebinde bulunabilir ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sigortacılık eğitimi veren bölümde, eğitim süresi dört yıldır. 240 ECTS toplam kredisi olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve GANO’ su 2.0 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Program Profili
Sektördeki sigortacılık mezunu açığını gidermek amacıyla 1996 yılında kurulan okulumuz sigortacılık bölümü ilk mezunlarını 2001 yılında sektöre kazandırmıştır. Sigortacılık bölümü, sektörün gelişmesini ve sigortacılığın yaygınlaşmasını sağlayacak, sektörün verimliliğini artıracak yetişmiş işgücü kazandırmayı amaçlamaktadır. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle ve uygulamalı projelerle sigortacılık sektöründe donanımlı, teknolojiyi kullanabilen uzman ve yönetici adaylarını yetiştirmektedir. Öğrenciler eğitimin ilk iki yılında iktisat, işletme, matematik gibi temel dersleri alarak, sektöre entegrasyon için zemin oluşturulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda, bölüm bazında gerek konusunda uzman akademisyenler gerekse sektörden gelen yöneticiler tarafından uygulamaya yönelik derslerle öğrenciler geleceğe hazırlanmaktadır. Böylece mezun adayı, sektör profiline uygun donanımlı, analiz yeteneğine sahip, finans sektörünü yorumlayabilen eğitimle bölümden mezun olmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sigortacılık bölümü mezunları, sigortacılık sektörünün tüm kurumlarında (sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, acenteler, broker şirketleri…) ve her düzeyde uzman ve yönetici olarak işe başlayabilme donanımına sahip olarak mezun olmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve lisansüstü eğitim başvuru koşullarını sağlayan adaylar, yurtiçi veya yurtdışında lisansüstü programlarına devam edebilirler. Lisansüstü eğitim, ülkemizde tezli veya tezsiz programlarlar olarak gerçekleştirilir. Adayların tezli programa dahil olması halinde lisansüstü programdan mezun olmadan önce tez hazırlayıp, savunması gerekmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve uygulamalara yönetmelikle belirlenen oranda katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ölçme akademik takvim dâhilinde mevzuat çerçevesinde öğretim üyesi tarafından belirlenir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme sistemi esas alınmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Sigortacılık bölümünde, eğitim süresi dört yıldır. Eğitim döneminde staj her öğrenci için zorunludur. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrenciler toplam kredisi 240 ECTS olan müfredatta yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamaları ve GANO’ larının 2.0 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan öğrenciler sigortacılık bölümünden mezun olmaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
T.C. Marmara Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Göztepe Kampüsü, Kayışdağı Cd. Kuyubaşı, Kadıköy 34722 / İstanbul Tel: 0 (216) 414 99 89 Fax: 0 (216) 347 50 86
e-mail: bsy@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi, Dr ve 1 Araştırma Görevlisi görev almaktadır. Her öğretim üyesinin odası çalışmalarını yapacak teknik donanımı mevcuttur. Ayrıca 25 bilgisayarın bulunduğu ve bütün bölümlerce eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Finans sektöründe yer alan kamu ve özel kurumlarına başvuru hakkını elde edebilir.
2 Sigortacılıkta finansal, muhasebe, pazarlama ve satış gibi alanlarda sektörü analiz edebilir.
3 Farklı disiplinlere ilişkin bilgilerini ve öğrendiklerini projelere uygulayabilir.
4 Genel ekonomik göstergelerle finans sektöründeki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izleyebilir, değerlendirebilir ve finansal tabloları oluşturarak yorumlayabilir..
5 Analitik yöntemlerle problem çözebilir.
6 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
7 Sigortacılık mevzuatı ve sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi sahibi olur ve yorumlayabilir.
8 Sigorta sektöründe kullanılan finansal ürünlerin gelişimlerini belirleyebilir ve yenilikler önerebilir.
9 Sigortacılık risklerini algılayabilme, ölçebilme ve etkin korunma yöntemleri belirleyebilme bilgisine sahip olur.
10 Sigorta sektöründeki branşlara yönelik teknik uygulamalara ve pazarlama yöntemlerine sahip olabilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
3 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
4 HUK167 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 2
5 MAT183 Matematik I Zorunlu 4 0 6
6 MUH125 Muhasebe I Zorunlu 4 0 5
7 IKT125 İktisada Giriş I Zorunlu 4 0 6
8 ISL111 İşletmeye Giriş Zorunlu 3 0 5
Toplam 23 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
4 HUK168 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 0 2
5 MAT184 Matematik II Zorunlu 4 0 6
6 MUH126 Muhasebe II Zorunlu 4 0 5
7 IKT126 İktisada Giriş II Zorunlu 4 0 6
8 YON120 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 5
Toplam 23 0 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN231 Finansal Yönetim I Zorunlu 4 0 5
2 FIN233 Finansta Kantitatif Teknikler Zorunlu 2 0 4
3 HUK265 Ticaret Hukuku I Zorunlu 2 0 3
4 IKT221 Mikro Ekonomi Zorunlu 4 0 6
5 IST231 İstatistik I Zorunlu 4 0 5
6 SGR201 Temel Sigortacılık Zorunlu 2 0 4
7 YDI255 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 3
Toplam 20 0 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN232 Finansal Yönetim II Zorunlu 4 0 5
2 FIN234 Finansal Tablolar ve Analizi Zorunlu 2 0 4
3 HUK266 Ticaret Hukuku II Zorunlu 2 0 3
4 IKT222 Makro Ekonomi Zorunlu 4 0 6
5 IST232 İstatistik II Zorunlu 4 0 5
6 SGR202 Sigorta Branşları Zorunlu 2 0 3
7 SGR-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 4
Toplam 21 0 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGR-S2 Seçimlik Ders- 2 Seçmeli 3 0 4
2 EKM325 Temel Ekonometri Zorunlu 2 2 4
3 HUK339 Sigorta Hukuku Zorunlu 3 0 4
4 MAT341 Sigorta Matematiği I Zorunlu 2 0 3
5 MAT389 Olasılık Teorisi I Zorunlu 3 0 5
6 MUH321 Sigorta Muhasebesi I Zorunlu 2 0 4
7 SGR300 Staj Zorunlu 0 2 3
8 SGR301 Mal Sigortaları I Zorunlu 2 0 3
Toplam 17 4 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGR-S3,4 Seçimlik Ders - 3 - 4 Seçmeli 3 0 8
2 EKM326 Uygulamalı Ekonometri Zorunlu 2 2 4
3 MAT342 Sigorta Matematiği II Zorunlu 2 0 4
4 MAT390 Olasılık Teorisi II Zorunlu 3 0 5
5 MUH322 Sigorta Muhasebesi II Zorunlu 2 0 5
6 SGR302 Mal Sigortaları II Zorunlu 2 0 4
Toplam 14 2 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGR-S5,6 Seçimlik Ders - 5 - 6 Seçmeli 3 0 8
2 SER401 Sorumluluk Sigortaları Zorunlu 2 0 6
3 SGR403 Sigorta İşletmeciliği Zorunlu 3 0 4
4 SGR405 Sigortacılıkta Risk Yönetimi Zorunlu 2 0 7
5 SGR411 Güncel Finansal Yorumlar Zorunlu 2 0 5
Toplam 12 0 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGR-S7,8 Seçimlik Ders - 7 - 8 Seçmeli 3 0 8
2 SGR402 Nakliyat ve Lojistik Sigortaları Zorunlu 2 0 6
3 SGR404 Sigorta Pazarlaması ve Satış Teknikleri Zorunlu 3 0 4
4 SGR406 Sigortacılıkta Risk Yönetimi Uygulamaları Zorunlu 1 2 7
5 SGR-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 3 0 4
6 SGR416 Sektör Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
Toplam 12 4 30
Seçmeli
4. Dönem > SGR-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AKT351 Demografi ve Hayat Sigortaları Seçmeli 3 0 4
2 AKT352 Reasürans Teknikleri Seçmeli 3 0 4
3 BSP452 Genel Bilgi Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
4 FIN305 Yatırım Analizi Seçmeli 3 0 4
5 FIN308 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 4
6 IK454 Zaman ve Stres Yönetimi Seçmeli 3 0 4
7 IKT252 Ekonomik Sistemler Seçmeli 3 0 4
8 IKT451 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
9 IKT482 Çevre Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
10 SGR350 ABD'de ve Avrupa Birliğinde Sigortacılık Seçmeli 3 0 4
11 SGR351 Sigortacılıkta Kurumsal Yönetim ve Etik Seçmeli 3 0 4
12 SGR352 Sağlık Sigortaları Seçmeli 3 0 4
13 SGR451 Hasar Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
14 SGR452 Güncel Finansal Sorunlar Seçmeli 3 0 4
15 SGR453 Sosyal Güvenlik Sistemleri Seçmeli 3 0 4
16 SGR454 Özel Emeklilik Sistemleri Seçmeli 3 0 4
17 SGR456 Tarım Sigortaları Seçmeli 3 0 4
18 SOS452 Sosyoloji Seçmeli 3 0 4
5. Dönem > SGR-S2 Seçimlik Ders- 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AKT351 Demografi ve Hayat Sigortaları Seçmeli 3 0 4
2 AKT352 Reasürans Teknikleri Seçmeli 3 0 4
3 BSP452 Genel Bilgi Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
4 FIN305 Yatırım Analizi Seçmeli 3 0 4
5 FIN308 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 4
6 IK454 Zaman ve Stres Yönetimi Seçmeli 3 0 4
7 IKT252 Ekonomik Sistemler Seçmeli 3 0 4
8 IKT451 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
9 IKT482 Çevre Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
10 SGR350 ABD'de ve Avrupa Birliğinde Sigortacılık Seçmeli 3 0 4
11 SGR351 Sigortacılıkta Kurumsal Yönetim ve Etik Seçmeli 3 0 4
12 SGR352 Sağlık Sigortaları Seçmeli 3 0 4
13 SGR451 Hasar Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
14 SGR452 Güncel Finansal Sorunlar Seçmeli 3 0 4
15 SGR453 Sosyal Güvenlik Sistemleri Seçmeli 3 0 4
16 SGR454 Özel Emeklilik Sistemleri Seçmeli 3 0 4
17 SGR456 Tarım Sigortaları Seçmeli 3 0 4
18 SOS452 Sosyoloji Seçmeli 3 0 4
6. Dönem > SGR-S3,4 Seçimlik Ders - 3 - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AKT351 Demografi ve Hayat Sigortaları Seçmeli 3 0 4
2 AKT352 Reasürans Teknikleri Seçmeli 3 0 4
3 BSP452 Genel Bilgi Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
4 FIN305 Yatırım Analizi Seçmeli 3 0 4
5 FIN308 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 4
6 IK454 Zaman ve Stres Yönetimi Seçmeli 3 0 4
7 IKT252 Ekonomik Sistemler Seçmeli 3 0 4
8 IKT451 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
9 IKT482 Çevre Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
10 SGR350 ABD'de ve Avrupa Birliğinde Sigortacılık Seçmeli 3 0 4
11 SGR351 Sigortacılıkta Kurumsal Yönetim ve Etik Seçmeli 3 0 4
12 SGR352 Sağlık Sigortaları Seçmeli 3 0 4
13 SGR451 Hasar Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
14 SGR452 Güncel Finansal Sorunlar Seçmeli 3 0 4
15 SGR453 Sosyal Güvenlik Sistemleri Seçmeli 3 0 4
16 SGR454 Özel Emeklilik Sistemleri Seçmeli 3 0 4
17 SGR456 Tarım Sigortaları Seçmeli 3 0 4
18 SOS452 Sosyoloji Seçmeli 3 0 4
7. Dönem > SGR-S5,6 Seçimlik Ders - 5 - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AKT351 Demografi ve Hayat Sigortaları Seçmeli 3 0 4
2 AKT352 Reasürans Teknikleri Seçmeli 3 0 4
3 BSP452 Genel Bilgi Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
4 FIN305 Yatırım Analizi Seçmeli 3 0 4
5 FIN308 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 4
6 IK454 Zaman ve Stres Yönetimi Seçmeli 3 0 4
7 IKT252 Ekonomik Sistemler Seçmeli 3 0 4
8 IKT451 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
9 IKT482 Çevre Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
10 SGR350 ABD'de ve Avrupa Birliğinde Sigortacılık Seçmeli 3 0 4
11 SGR351 Sigortacılıkta Kurumsal Yönetim ve Etik Seçmeli 3 0 4
12 SGR352 Sağlık Sigortaları Seçmeli 3 0 4
13 SGR451 Hasar Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
14 SGR452 Güncel Finansal Sorunlar Seçmeli 3 0 4
15 SGR453 Sosyal Güvenlik Sistemleri Seçmeli 3 0 4
16 SGR454 Özel Emeklilik Sistemleri Seçmeli 3 0 4
17 SGR456 Tarım Sigortaları Seçmeli 3 0 4
18 SOS452 Sosyoloji Seçmeli 3 0 4
8. Dönem > SGR-S7,8 Seçimlik Ders - 7 - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AKT351 Demografi ve Hayat Sigortaları Seçmeli 3 0 4
2 AKT352 Reasürans Teknikleri Seçmeli 3 0 4
3 BSP452 Genel Bilgi Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
4 FIN305 Yatırım Analizi Seçmeli 3 0 4
5 FIN308 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 4
6 IK454 Zaman ve Stres Yönetimi Seçmeli 3 0 4
7 IKT252 Ekonomik Sistemler Seçmeli 3 0 4
8 IKT451 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
9 IKT482 Çevre Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
10 SGR350 ABD'de ve Avrupa Birliğinde Sigortacılık Seçmeli 3 0 4
11 SGR351 Sigortacılıkta Kurumsal Yönetim ve Etik Seçmeli 3 0 4
12 SGR352 Sağlık Sigortaları Seçmeli 3 0 4
13 SGR451 Hasar Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
14 SGR452 Güncel Finansal Sorunlar Seçmeli 3 0 4
15 SGR453 Sosyal Güvenlik Sistemleri Seçmeli 3 0 4
16 SGR454 Özel Emeklilik Sistemleri Seçmeli 3 0 4
17 SGR456 Tarım Sigortaları Seçmeli 3 0 4
18 SOS452 Sosyoloji Seçmeli 3 0 4
8. Dönem > SGR-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AKT456 Finans Aktüeryası Seçmeli 3 0 4
2 BNK456 Bankalarda Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 4
3 FIN456 Finansal Kurumlarda Kurumsal Yönetim Seçmeli 3 0 4
4 OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 4
5 SGR404 Sigorta Pazarlaması ve Satış Teknikleri Seçmeli 3 0 4
6 SGR456 Tarım Sigortaları Seçmeli 3 0 4

^