Yüksek Lisans Programları
Sigortacılık - Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü - SigortacılıkProgram Tanımları ^
Kuruluş
27 Haziran 1987 tarih ve 3389 sayılı kanun ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Enstitümüzde Bankacılık, Sermaye Piyasası ve Borsa ve Sigortacılık olmak üzere üç bölümde yüksek lisans ve Bankacılık bölümünde doktora eğitimi verilmektedir.

Kazanılan Derece
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü finans sektörüne Yüksek Lisans diplomalı uzman yetiştirmektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1-Müracaat Formu 2-Adaylardan mezuniyet durumlarını gösteren çıkış veya mezuniyet belgesi. 3-ALES/LES (Lisansüstü Eğitime Giriş) veya GRE Puan kartının fotokopisi. 4-Transkript belgesi 5-Nüfus cüzdanı fotokopisi, TC Kimlik Numarası 6-2 adet fotoğraf 7-Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesinin sureti. 8-Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge. 9-Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir. a.Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan Denklik Belgesinin noter tasdikli kopyası b.TÖMER’den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti c.Lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için ALES sonuç belgesinin noter tasdikli sureti d.Pasaportun noter tasdikli sureti e.Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya da yüksek lisansını tamamlayıp doktora eğitimi yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun oldukları tarih itibariyle bir yıl ara vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez). f.Türkiye’de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair ülkesindeki resmi bir kuruluştan alınmış Sağlık Kurulu raporunun noter tasdikli sureti. KESİN KAYITTA GEREKLİ TÜM BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ İSTENİR.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Enstitümüze yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adaylardan mezuniyet durumlarını gösteren çıkış veya mezuniyet belgesi. ALES/LES (Lisansüstü Eğitime Giriş) veya GRE Puan kartının fotokopisi. Nüfus cüzdanı fotokopisi 2 adet fotoğraf Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesinin sureti. Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge. Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesi
Program Profili
Sigortacılık yüksek lisans mezunları sektörde sigorta şirketleri, emeklilik şirketlerinin yanı sıra SGK, Sigorta Denetleme Kurulu, SEGEM gibi kuruluşlarda ve özel sektörde orta ve üst düzey yönetici, uzman, broker, eksper, müfettiş vb görevlerde etkin olarak çalışmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Dr. Önder HALİSDEMİR - Aktifbank / Genel Müdür - BSE Mezunlar Derneği Başkanı, Dr. M.İbrahim TURHAN - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı, Doç.Dr. Mustafa K. YILMAZ - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Lokman GÜNDÜZ - TCMB Banka Meclis Üyesi, Doç.Dr. Yakup ERGİNCAN - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü, Doç.Dr. K.Evren BOLGÜN - Notus Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, Dr. Sezai BEKGÖZ - İMKB TAKASBANK A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, Gürkan POLAT - Yalova Altınova Kaymakamı, Dr. Ş. Alp KELER - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdürü, Dr. Serdar SATOĞLU - Türkiye Vakıflarbankası T.A.O./ Genel Müdür Yardımcısı, Fahrettin YAHŞİ - Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. / Genel Müdür, Dr. Sezai TANRIVERDİ - Yazıcılar Holding A.Ş. / Genel Müdürü, Dr. Berna Özşar KUMCU - SEGEM / Müdür Yardımcısı, Ozan CANGÜREL - BDDK / Risk Yönetimi Daire Başkanı, S. Ahmet IŞKIN - İstanbul Altın Borsası / Başkan Yardımcısı, Dr. M. Hakan SARAÇ - Sigorta Denetleme Kurulu / Başkan Yardımcısı, Dr. A. Botan BERKER - Fitch Ratings Türkiye Genel Müdürü, Dr. Özgür ASLAN - İMKB – Baş Uzman.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öncelikle öğrencilerimiz tüm derslerde 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavını başarı ile geçmek zorundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin aynı zamanda GANO'su 70 (2,5) olmak zorundadır. Sigortacılık bölümü yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerde 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavını başarı ile geçmek zorundadır. Dersin öğretim üyeleri sınavlar haricinde ödev ve quiz hazırlatabilirler. Vizenin %40'ı finalin %60'ı alınmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Her bir dönem 30 ECTS lik dersleri tamamlamış olmak. Tüm dersleri başarı ile geçmek. Yüksek lisans ders ortalamasının en az 2,5 olması. Yüksek lisans tezinden başarılı olmak. Tezi Enstitünün, Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin ve YÖK'ün istediği koşullarda ciltlemek, Cd'ye kaydetmek ve ilgili evrakları çıkış için istenen belgeler ile birlikte Enstitü'ye teslim etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Enstitü Müdürü - Prof.Dr. Suat OKTAR
Enstitü Müdür Yardımcısı - Prof.Dr. Nadir EROĞLU
Bankacılık Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Hasan SELÇUK
Sigortacılık Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Mehmet Emin ARAT
Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Suat OKTAR
Aktüerya Anabilim Dalı Başkanı - Doç.Dr. İlyas AKHİSAR
Enstitü Erasmus Koordinatörü - Prof.Dr. Nadir EROĞLU
Bölüm Olanakları
Finansal piyasalarda tanınan ve bankacılık alanında üst düzey görevler yapmış öğretim üyelerinin yanı sıra sektörde konusunda uzman öğretim görevlilerinden hem teorik hemde uygulamaya dönük eğitim almak. Bankacılık sektörüne üst düzeyde sorumluk alabilen, analitik düşünebilen, organizasyon yeteneği kuvvetli yöneticilik vasfına sahip mezunları sunmak. Akademik yetkinliğe sahip mezunların üniversitelerde istihdam edilmesi. Öğrencilerine Erasmus olanakları sağlamak.
Program Çıktıları ^
1 Sigortacılık ve finans sektörü için gerekli teorik bilgi ve araçları güncel hayatta kullanabilme becerisi
2 Sosyal güvenlik sistemine ilişkin problemlerin tespiti ve durum analizi yapabilme becerisi
3 Toplumsal ihtiyaca cevap verecek sigortacılık finansal enstrümanları üretebilme ve geliştirebilme becerisi
4 Sigortacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunacak çözüm önerileri getirebilme becerisi
5 Sigorta sektöründeki riskleri öngörebilme, ölçebilme ve etkisini azaltabilme becerisi
6 Sigortacılık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme becerisi
7 Sigorta şirketlerinde finansal analiz yapabilme ve karar alabilme becerisi
8 Sigorta sektöründeki ulusal ve küresel gelişmeleri yakından takip edebilme ve değerlendirme becerisi
9 Sigorta sektörünü etkileyen diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGR-S1,2 Seçimlik Ders - 1,2 Seçmeli 3 0 10
2 SGR-S3..7 Seçimlik Ders - 3..7 Seçmeli 2 0 20
Toplam 5 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGR7098 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 4
2 SGR-S8,9 Seçimlik Ders - 8,9 Seçmeli 3 0 10
3 SGR-S10..13 Seçimlik Ders - 10..13 Seçmeli 2 0 16
Toplam 5 1 30
Seçmeli
1. Dönem > SGR-S1,2 Seçimlik Ders - 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGR7701 Sigorta Şirketlerinde Finansal Raporlama ve Analiz Seçmeli 3 0 5
2 SGR7702 Sigortacılıkta Hasar ve Reasürans Yönetimi Seçmeli 3 0 5
3 SGR7703 Hayat Dışı Sigortacılık Seçmeli 3 0 5
4 SGR7704 Sigorta Şirketlerinde Vergi Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
5 SGR7706 Aktüeryal Risk Yönetimi Seçmeli 3 0 5
1. Dönem > SGR-S3..7 Seçimlik Ders - 3..7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGR7705 Demografi ve Sigortacılık Seçmeli 2 0 4
2 SGR7707 Sigorta İşletmelerinde Yönetim Seçmeli 2 0 4
3 SGR7708 Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Seçmeli 2 0 4
4 SGR7709 Sigortacılıkta Hasar Denetimi Seçmeli 2 0 4
5 SGR7711 ABD ve AB Ülkelerinde Sigortacılık Seçmeli 2 0 4
6 SGR7712 Sigorta İstatistiği Seçmeli 2 0 4
7 SGR7713 Sigorta Muhasebesi ve Denetimi Seçmeli 2 0 4
8 SGR7714 Sorumluluk Sigortaları ve Uygulamaları Seçmeli 2 0 4
9 SGR7715 Sigorta Matematiği Seçmeli 2 0 4
10 SGR7716 Bankasürans Uygulamaları Seçmeli 2 0 4
11 SGR7717 Sigorta Hukuku Seçmeli 2 0 4
12 SGR7718 Sigorta İşletmelerinde Risk Yönetimi Seçmeli 2 0 4
13 SGR7722 e-Sigortacılık ve Uygulamaları Seçmeli 2 0 4
14 SGR7724 Sigorta İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi Seçmeli 2 0 4
15 SGR7725 Sigorta Şirketlerinde Stratejik Planlama ve Yönetim Seçmeli 2 0 4
16 SGR7726 Finansal Sigortada Vaka Analizi Seçmeli 2 0 4
17 SGR7728 Sigorta İstatistiği ve Karar Verme Teknikleri Seçmeli 2 0 4
18 SGR7730 Yatırım ve Finansal Sorunlar Seçmeli 2 0 4
19 SGR7731 Sigorta İşletmelerinde Aktüeryal Risk Yönetimi Seçmeli 2 0 4
20 SGR7732 Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi Seçmeli 2 0 4
2. Dönem > SGR-S8,9 Seçimlik Ders - 8,9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGR7701 Sigorta Şirketlerinde Finansal Raporlama ve Analiz Seçmeli 3 0 5
2 SGR7702 Sigortacılıkta Hasar ve Reasürans Yönetimi Seçmeli 3 0 5
3 SGR7703 Hayat Dışı Sigortacılık Seçmeli 3 0 5
4 SGR7704 Sigorta Şirketlerinde Vergi Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
5 SGR7706 Aktüeryal Risk Yönetimi Seçmeli 3 0 5
2. Dönem > SGR-S10..13 Seçimlik Ders - 10..13
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SGR7705 Demografi ve Sigortacılık Seçmeli 2 0 4
2 SGR7707 Sigorta İşletmelerinde Yönetim Seçmeli 2 0 4
3 SGR7708 Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Seçmeli 2 0 4
4 SGR7709 Sigortacılıkta Hasar Denetimi Seçmeli 2 0 4
5 SGR7711 ABD ve AB Ülkelerinde Sigortacılık Seçmeli 2 0 4
6 SGR7712 Sigorta İstatistiği Seçmeli 2 0 4
7 SGR7713 Sigorta Muhasebesi ve Denetimi Seçmeli 2 0 4
8 SGR7714 Sorumluluk Sigortaları ve Uygulamaları Seçmeli 2 0 4
9 SGR7715 Sigorta Matematiği Seçmeli 2 0 4
10 SGR7716 Bankasürans Uygulamaları Seçmeli 2 0 4
11 SGR7717 Sigorta Hukuku Seçmeli 2 0 4
12 SGR7718 Sigorta İşletmelerinde Risk Yönetimi Seçmeli 2 0 4
13 SGR7722 e-Sigortacılık ve Uygulamaları Seçmeli 2 0 4
14 SGR7724 Sigorta İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi Seçmeli 2 0 4
15 SGR7725 Sigorta Şirketlerinde Stratejik Planlama ve Yönetim Seçmeli 2 0 4
16 SGR7726 Finansal Sigortada Vaka Analizi Seçmeli 2 0 4
17 SGR7728 Sigorta İstatistiği ve Karar Verme Teknikleri Seçmeli 2 0 4
18 SGR7730 Yatırım ve Finansal Sorunlar Seçmeli 2 0 4
19 SGR7731 Sigorta İşletmelerinde Aktüeryal Risk Yönetimi Seçmeli 2 0 4
20 SGR7732 Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi Seçmeli 2 0 4

^