Yüksek Lisans Programları
Sinema TV - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Sinema TVProgram Tanımları ^
Kuruluş
Lisansüstü eğitime 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır. 1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.
Kazanılan Derece
Sinema ve Televizyon'da Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Başvuru koşulları ve giriş sınavlarını Marmara Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümleri belirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru kabul edileceği ve diğer gerekli belgeler sınav döneminde ilan edilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne yapılacak başvurularda Ales koşulu aranmaz. Lisans not ortalaması, yazılı bilgi değerlendirme sınav notu, mülakat/dosya değerlendirme notunun başarı notuna etkisi sınav döneminde ilan edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen diğer belgeler Senato kararı ile sınav döneminde ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitelerin ilgili yükseklisans programına bir süre devam ettikten sonra yarım bırakarak enstitümüzün sinema ve televizyon anasanat dalı yükseklisans programına devam etmek isteyen öğrencilerin ders denklikleri veya muaf olacağı dersler ilgili kurul kararları ile uygulamaya girer.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müfredat programında yer alan uygulamalı ve teorik dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunması
Program Profili
Sinema ve Televziyon yüksek lisans programı öğrencinin sinema kuramları, sinema eleştirisi gibi dersler yardımı ile teorik anlamda yetkinlik kazanmasının yanı sıra pratik anlamda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmesine olanak sağlamak amacı ile görüntü tekniği, dramaturji ve kurgu konularını içeren dersler sunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sinema TV Yüksek Lisans programı mezunları sinema ve televizyon sektörlerinin farklı dallarında ön yapım, yapım ve yapım sonrası aşamalarında çalışabilirler. Bu aşamalara örnek olarak yönetmen asistanlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu operatörlüğü, sanat yönetmenliği, senaristlik, yapım sorumluluğu ve yönetmenlik gösterilebilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Sanatta Yeterlik programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde ilan edilir. Sanatta Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların ÜDS den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabülünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir. Ales koşulu aranmaz.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 65 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 'dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 2.50 olması gerekir. Bütünleme sınavı yoktur.
Mezuniyet Koşulları
Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısı ve kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve en az 2.50 GANO ortalamasına sahip olan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Yrd.Doç. Nigar Çapan Kavruk Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Caddesi, Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 336 84 24 e-mail: nigar.kavruk@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Arş.Gör. Duygu Karabayraktar Adres:Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Caddesi, Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 336 84 24 e-mail: karabayraktar@gmail.com


Bölüm Olanakları
Program tam zamanlı ders veren öğretim elemanlarına ek olarak alanında uzmanlaşmış yarı zamanlı profesyonellerce verilen dersleri de içermektedir.Bölümde dersliklerin haricinde öğrenci stüdyosu ve televizyon stüdyosu mekan olarak kullanılmaktadır. Öğrenciler sorumlu oldukları projeleri bölüm kamera, ışık ve ses ekipmanını kullanarak gerçekleştirirebilirler. Tez çalışması kapsamında gerçekleştirdikleri filmler ile ulusal ve uluslararası festivallere katılabilirler.
Program Çıktıları ^
1 Sinema sanatı bilgilerini yaratıcı olarak uygulama becerilerini geliştirir.
2 Sanat alanlarında yaratıcılık, araştırma ve uygulama açılarından olası problemleri tanımlama ve çözüm önerileri geliştirme pratiği edinir.
3 Yaratılacak bir sanat yapıtı için hedef oluşturma, çözümleme ve tasarlama becerisi kazanır.
4 Sinema sanatının küresel ve toplumsal çerçevede toplum yaşamına etkileri hakkında bilgi edinir.
5 Sinema ve televizyon uygulamaları için gereken teknik araç gereç ve bilgisayar programlarını kullanabilir.
6 Preprodüksiyon, prodüksiyon ve postprodüksiyon aşamalarında bir film ekibini yönetebilir.
7 Bir senaryonun yazım süreçlerini kontrol edebildiği gibi kendisi de sürece hâkim olabilir.
8 Takım çalışması yapabilme becerisi edinir.
9 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi geliştirir.
10 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır.
11 Sözlü ve yazılı iletişim becerisini geliştirir.
12 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı geliştirir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV-S1,2,3 Kuramsal Dersler - 1-2-3 Seçmeli 3 0 15
2 STV-Z1,2 Uygulamalı Dersler - 1-2 Seçmeli 2 2 16
Toplam 5 2 31
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV-S4,5 Kuramsal Dersler - 4-5 Seçmeli 3 0 10
2 STV-Z3,4 Uygulamalı Dersler - 3-4 Seçmeli 2 2 16
3 STV700 Seminer Zorunlu 0 2 3
Toplam 5 4 29
Seçmeli
1. Dönem > STV-S1,2,3 Kuramsal Dersler - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT706 Sanat ve Tasarım Yönetimi Seçmeli 3 0 5
2 EUT722 Üretim Organizasyon Yönetimi Seçmeli 3 0 5
3 EUT733 Araştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 5
4 EUT749 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 5
5 HYL721 Çağdaş Sanat Tarihinde Teori ve Pratik Seçmeli 3 0 5
6 HYL722 Çağdaş Sanat Pratiğinde Kimlik ve Temsil Seçmeli 3 0 5
7 HYL725 Çağdaş Müzecilik ve Kuramları Seçmeli 3 0 5
8 HYL726 Mitoloji Seçmeli 3 0 5
9 HYL733 Çağdaş Türk Sanatı Seçmeli 3 0 5
10 HYL737 Kariyer Yönetimi ve Planlaması Seçmeli 3 0 5
11 RES721 Sanatın Selçuklu Çehresi Seçmeli 3 0 5
12 RES722 Sanatın Osmanlı Çehresi Seçmeli 3 0 5
13 RES725 Türk Sanatının Avrupa Çehresi Seçmeli 3 0 5
14 RES726 Türk Sanatının Optik Bilinçaltı Seçmeli 3 0 5
15 RES728 Yeni Kültürel Formlar Seçmeli 3 0 5
16 STV723 Film Yönetimi Tekniği Seçmeli 3 0 5
17 STV724 Görüntü Tekniği Seçmeli 3 0 5
18 STV733 Sinema Eleştisine Giriş Seçmeli 3 0 5
19 STV734 Sinemaya Eleştirel Bakış Seçmeli 3 0 5
20 STV741 Temel Sinema Kuramları Seçmeli 3 0 5
21 STV742 Modern Sinema Kuramları Seçmeli 3 0 5
22 STV745 Yönetmen ve Prodüksiyon Seçmeli 3 0 5
23 STV746 Yönetmen ve Postprodüksiyon Seçmeli 3 0 5
24 STV750 Belgesel Sinema Seçmeli 3 0 5
1. Dönem > STV-Z1,2 Uygulamalı Dersler - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV701 Genel Dramaturji Seçmeli 2 2 8
2 STV702 Sinema Dramaturjisi Seçmeli 2 2 8
3 STV731 Kurgu ve Algı Seçmeli 2 2 8
4 STV732 Kurgunun Prensipleri Seçmeli 2 2 8
2. Dönem > STV-S4,5 Kuramsal Dersler - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT706 Sanat ve Tasarım Yönetimi Seçmeli 3 0 5
2 EUT722 Üretim Organizasyon Yönetimi Seçmeli 3 0 5
3 EUT733 Araştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 5
4 EUT749 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 5
5 HYL721 Çağdaş Sanat Tarihinde Teori ve Pratik Seçmeli 3 0 5
6 HYL722 Çağdaş Sanat Pratiğinde Kimlik ve Temsil Seçmeli 3 0 5
7 HYL725 Çağdaş Müzecilik ve Kuramları Seçmeli 3 0 5
8 HYL726 Mitoloji Seçmeli 3 0 5
9 HYL733 Çağdaş Türk Sanatı Seçmeli 3 0 5
10 HYL737 Kariyer Yönetimi ve Planlaması Seçmeli 3 0 5
11 RES721 Sanatın Selçuklu Çehresi Seçmeli 3 0 5
12 RES722 Sanatın Osmanlı Çehresi Seçmeli 3 0 5
13 RES725 Türk Sanatının Avrupa Çehresi Seçmeli 3 0 5
14 RES726 Türk Sanatının Optik Bilinçaltı Seçmeli 3 0 5
15 RES728 Yeni Kültürel Formlar Seçmeli 3 0 5
16 STV723 Film Yönetimi Tekniği Seçmeli 3 0 5
17 STV724 Görüntü Tekniği Seçmeli 3 0 5
18 STV733 Sinema Eleştisine Giriş Seçmeli 3 0 5
19 STV734 Sinemaya Eleştirel Bakış Seçmeli 3 0 5
20 STV741 Temel Sinema Kuramları Seçmeli 3 0 5
21 STV742 Modern Sinema Kuramları Seçmeli 3 0 5
22 STV745 Yönetmen ve Prodüksiyon Seçmeli 3 0 5
23 STV746 Yönetmen ve Postprodüksiyon Seçmeli 3 0 5
24 STV750 Belgesel Sinema Seçmeli 3 0 5
2. Dönem > STV-Z3,4 Uygulamalı Dersler - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 STV701 Genel Dramaturji Seçmeli 2 2 8
2 STV702 Sinema Dramaturjisi Seçmeli 2 2 8
3 STV731 Kurgu ve Algı Seçmeli 2 2 8
4 STV732 Kurgunun Prensipleri Seçmeli 2 2 8

^