Yüksek Lisans Programları
Analitik Kimya - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Analitik KimyaProgram Tanımları ^
Kuruluş
Analitik kimya anabilim dalı bu alanda yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı yetiştirmektedir. Doktora gibi uzun süreli eğitim programları için de bilim insanı yetiştirmekte olup ilgili alanlardaki laboratuvarlarda çalışma ve araştırma yapma yetisini kazandırmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Eczacı, kimya mühendisi, kimyager, kimya öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarından mezun olanlar Yüksek Lisans programına başvurabilirler. Enstitütünün sınavla ilgili belirtmiş olduğu kriterler kayıt yaptırabilmek için geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eczacılık, kimya mühendisliği, kimyagerlik, kimya öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği lisans programlarından mezun olmak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Madde 4 te belirtilmiştir.
Program Profili
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan ve eczacılık mesleğiyle ilgili uygulamaları doğrudan ilgilendiren temel disiplinlerden biri olan analitik kimya programı; mezun olacak kişilere eczacılık mesleğinin dayandığı temel bilimler alanlarında uzmanlık ve geniş bir vizyon kazandırmak ve daha geniş bir çalışma ve iş alanı yaratma amacını taşımaktadır. Böylece bu programdan mezun olacak kişiler, akademik alanda çalışmalarını sürdürerek doktora yapabilecekleri gibi, eczacılık alanının temelini oluşturan ilaç endüstrisinde, her türlü kalite kontrol, biyokimya ve gıda laboratuvarlarında, hastane ve serbest eczanelerde daha donanımlı uzmanlar olarak görev alabileceklerdir.Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan ve eczacılık mesleğiyle ilgili uygulamaları doğrudan ilgilendiren temel disiplinlerden biri olan analitik kimya programı; mezun olacak kişilere eczacılık mesleğinin dayandığı temel bilimler alanlarında uzmanlık ve geniş bir vizyon kazandırmak ve daha geniş bir çalışma ve iş alanı yaratma amacını taşımaktadır. Böylece bu programdan mezun olacak kişiler, akademik alanda çalışmalarını sürdürerek doktora yapabilecekleri gibi, eczacılık alanının temelini oluşturan ilaç endüstrisinde, her türlü kalite kontrol, biyokimya ve gıda laboratuvarlarında, hastane ve serbest eczanelerde daha donanımlı uzmanlar olarak görev alabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak.Yüksek lisans süresi 4 yarıyıldır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı:Prof.Dr.Emre Dölen(Anabilim Dalı Başkanı)
Koordinatör: Yrd.Doç.Dr.Gülbin Erdoğan
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Tıbbiye Cad. No:49, Haydarpaşa/ÜSKÜDAR
Bölüm Olanakları
Analitik Kimya Bilim Dalı Araştırma laboratuarı için 50 m2’lik bir alan tahsis edilmiştir. Bu laboratuarda Schott CG855 kondüktometre, Radiometer TIM 800 otomatik titratör, Radiometer ABU 901 otomatik büret, IKA KS 125 Basic çalkalayıcı, Memmert WB14 su banyosu, IKA destilasyon cihazı, IKA- RH Basıc ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, Scaltec SBA31 elektronik analitik terazi, Shimadzu UV-VIS spektrofotometre, Heraeus etüv, Nüve 1000 derecelik fırın, KNF N022AN18 vakum pompası, IKA MS2 vortex-mikser, Optika stereomikroskop ve dijital kamerası, Konica Minolta renk ölçüm cihazı, Shimadzu AA-6800 atomik absorpsiyon cihazı, Bio Rad Power Pac güç kaynağı, Agilent Tecnologies 1200 otomatik örnekleyici, Ase 100 Dionex solvent ekstraksiyon cihazı mevcut olup, Analitik Kimya Bilim Dalında eğitim-öğretim ve araştırma için 13 adet bilgisayar, 5 adet yazıcı ve 2 adet tarayıcı bulunmaktadır. Bunlardan 4 adet bilgisayar araştırma görevlilerinin kullanımı için ayrılmıştır.
Program Çıktıları ^
1 Analitik kimya konusunda ileri düzeyde bilgi kazanır.
2 Yaş analiz yöntemleri konusunda teorik bilgi kazanır.
3 Yaş analiz yöntemleri konusunda uygulama becerisi kazanır.
4 Aletli analiz yöntemleri konusunda teorik bilgi kazanır.
5 Aletli analiz yöntemleri konusunda uygulama becerisi kazanır.
6 Bazı özel aletli analiz yöntemleri konusunda teorik bilgi kazanır.
7 Bazı özel aletli analiz yöntemleri konusunda uygulama becerisi kazanır.
8 Bir tam analizi yapabilecek teorik bilgi kazanır.
9 Bir tam analizi yapabilecek uygulama becerisi kazanır.
10 Bir laboratuvarı yönetebilecek bilgi ve beceri kazanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANK-SD1,2 Seçimlik Ders - 1,2 Seçmeli 3 0 16
2 ANK-SD3,4 Seçimlik Ders - 3,4 Seçmeli 2 2 16
Toplam 5 2 32
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANK-SD5 Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 3 0 8
2 ANK-SD6,7 Seçimlik Ders - 6,7 Seçmeli 2 2 16
3 ANK7000 Seminer Zorunlu 0 2 4
Toplam 5 4 28
Seçmeli
1. Dönem > ANK-SD1,2 Seçimlik Ders - 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANK7001 İstatistik Yöntemler ve Analitik Kimyada Uygulaması Seçmeli 3 0 8
2 ANK7002 Doğal Boyarmaddeler ve Kullanım Alanları Seçmeli 3 0 8
3 ANK7004 Analitik Kimyadan Seçme Konular Seçmeli 3 0 8
4 ANK7005 Atom Yapısı ve Bağ Teorileri Seçmeli 3 0 8
5 ANK7006 Ölçme ve Birim Sistemleri Seçmeli 3 0 8
6 ANK7014 Enstrümental Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 2 8
7 SGBE7003 Araştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 8
1. Dönem > ANK-SD3,4 Seçimlik Ders - 3,4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANK7007 Spektroskopik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 2 8
2 ANK7008 Atomik Absorbsiyon ve Atomik Emisyon Spektroskopisi Seçmeli 2 2 8
3 ANK7009 Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri Seçmeli 2 2 8
4 ANK7010 Kromatografik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 2 8
5 ANK7011 Kimyasal Analizde Ön İşlemler Seçmeli 2 2 8
6 ANK7012 Örnek Alma ve Analize Hazırlama Seçmeli 2 2 8
7 ANK7013 Toprak ve Su Analizleri Seçmeli 2 2 8
8 ANK7014 Enstrümental Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 2 8
2. Dönem > ANK-SD5 Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANK7001 İstatistik Yöntemler ve Analitik Kimyada Uygulaması Seçmeli 3 0 8
2 ANK7002 Doğal Boyarmaddeler ve Kullanım Alanları Seçmeli 3 0 8
3 ANK7004 Analitik Kimyadan Seçme Konular Seçmeli 3 0 8
4 ANK7005 Atom Yapısı ve Bağ Teorileri Seçmeli 3 0 8
5 ANK7006 Ölçme ve Birim Sistemleri Seçmeli 3 0 8
6 ANK7014 Enstrümental Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 2 8
7 SGBE7003 Araştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 8
2. Dönem > ANK-SD6,7 Seçimlik Ders - 6,7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANK7007 Spektroskopik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 2 8
2 ANK7008 Atomik Absorbsiyon ve Atomik Emisyon Spektroskopisi Seçmeli 2 2 8
3 ANK7009 Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri Seçmeli 2 2 8
4 ANK7010 Kromatografik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 2 8
5 ANK7011 Kimyasal Analizde Ön İşlemler Seçmeli 2 2 8
6 ANK7012 Örnek Alma ve Analize Hazırlama Seçmeli 2 2 8
7 ANK7013 Toprak ve Su Analizleri Seçmeli 2 2 8
8 ANK7014 Enstrümental Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 2 8

^