Yüksek Lisans Programları
Farmakoloji (ECZ) - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ) - PsikofarmakolojiProgram Tanımları ^
Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler "uzman" unvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Eczacılık veya tıp fakültesi mezunu olmak, Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) ve Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu program, toplam 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'tır. Alınan dersleri başarıyla tamamlayan, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunan kişi, en az 2.50 not ortalamasını sağlamışsa yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Program Çıktıları ^
1 Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlarla ilgili çalışmalar yapabilir ve yorumlayabilir.
2 Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçların etkisi ve istenmeyen etkileri konusunda danışmanlık yapabilir.
3 Psikiyatride kullanılan ilaçların etkileşmelerini değerlendirebilir.
4 Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçların toksik etkilerini değerlendirebilir.
5 Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçların etkilerini incelemek üzere yapılan araştırmaları değerlendirebilir.
6 Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçların biyokimyasal parametreler etkisini değerlendirebilir.
7 İlaç endüstrisinde psikofarmakolojik araştırma biriminlerinde çalışabilir.
8 Psikofarmakovijilans çalışmalarını değerlendirebilir.
9 Psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar için ruhsat dosyası hazırlayabilir.
10 İlaçla ilgili etik komisyonlarda görev alabilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSFR701 Beyin Biyokimyası ve Davranış Zorunlu 4 0 8
2 PSFR-S1-YL Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 2 8
3 PSFR-S2,3-YL Seçimlik Ders - 2-3 Seçmeli 3 0 14
Toplam 10 2 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSFR700 Seminer Zorunlu 0 2 2
2 PSFR706 Psikotrop İlaçların Suistimali ve Bağımlılığı Zorunlu 3 2 8
3 PSFR704 Psikofarmakolojide Deneysel Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 4 8
4 PSFR702 Psikofarmakolojide Araştırma Planlanması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Zorunlu 3 2 8
5 PSFR-S4-YL Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 4
Toplam 10 10 30
Seçmeli
1. Dönem > PSFR-S1-YL Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSFR703 Nörobiyolojiden Kliniğe Ağrı Seçmeli 3 2 8
2 PSFR705 Nörolojik Hastalıklarda Psikofarmakoloji Seçmeli 3 2 8
3 PSFR707 Uyku Bozuklukları Tedavisi Seçmeli 3 2 8
1. Dönem > PSFR-S2,3-YL Seçimlik Ders - 2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSFR709 Özel Durumlarda Psikofarmakolojik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 7
2 PSFR711 Davranış Nörobiyoloji Seçmeli 3 0 7
3 PSFR713 Antidepresan İlaçlar Seçmeli 3 0 7
4 PSFR715 Antipsikotik İlaçlar Seçmeli 3 0 7
2. Dönem > PSFR-S4-YL Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSFR708 Duygudurum Dengeleyici İlaçlar Seçmeli 2 0 4
2 PSFR710 Panik Bozukluğu, Fobiler ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Seçmeli 2 0 4
3 PSFR712 Psikofarmakolojide Bitkisel İlaçlar Seçmeli 2 0 4
4 PSFR714 Psikotrop İlaç Etkileşimleri ve Entoksikasyonları Seçmeli 2 0 4

^