Yüksek Lisans Programları
Beden Eğitimi ve Spor - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve SporProgram Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans programı, spor bilimleri alanında Türkiye’nin en köklü ve eski lisansüstü programıdır ve 1985 yılından itibaren yürütülmektedir.
Kazanılan Derece

Spor Yönetim Bilimleri tezsiz yüksek lisans programında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda Dönem Projesi hazırlayıp başarıyla savunan öğrencilere BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR alanında yüksek lisans diploması verilir ve Spor Yönetim Bilimlerinde uzman olur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programından mezun olmaları ve lisans diplamalarını belgelemeleri gerekmektedir. Koşullu ön kabul için,lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. (Kesinkayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.) Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puanı en az 60 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğeri kabul edilen (GRE 635, GMAT 466) ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen bir sınava girmeleri ve azami almaları gereken eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri durumunda kayıt yaptırabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
En az 4 yıllık lisans eğitimi almış ancak Spor Bilimleri alanından gelmeyen öğrencilere “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanmaktadır. Spor Bilimleri Eğitimi almayan öğrenciler fark dersleri okuyacaklardır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adayların değerlendirilmesi % 50 ağırlıkla ALES Puanı, % 20 ağırlıkla önceki mezuniyet notu, % 15 mesleki bilgi değerlendirmesi ve %15 mülakat (sölzü) sınav değerlendirilmesinden oluşan ve 100 üzerinden hesaplanan Başarı Notu ile yapılr. Mezuniyet belgelerinde başka işaretlerle (4,5 veya harf) gösterilmiş mezuniyet notu değerlerinin 100 üzerinden karşılığı M.Ü. Senato kararlarına göre değerlendirlir. Yabancı uyruklu öğrenciler üniversitenin ana sayfasında ilan edilen duyurudaki kriterlere göre başvurmaları gerekmektedir.
Program Profili
Spor Yönetim Bilimleri yüksek lisans programında, spor bilimcisi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı disiplinlerde yer alan uzmanların (işletme, iktisat, hukuk gibi) multidisipliner bir yapı içinde eğitim alabilmleri için geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir. Program, lisans üstü ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Beden Eğitimi ve Spor lisans üstü eğitimi, sporda yönetim ve organizasyon, spor pazarlama alanı, spor psikolojisi, medya ortamında spor ve farklı organizasyonlar içinde sporun kullanımına yönelik uygulanabilecek araştırma modellerini de kapsamaktadır. Bu kapsamda örgütsel davranış, rekreasyon, yönetim ve organizasyon vb. kavramlarında bulunan uygulama modelleri çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar baz alınarak sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümümüz mezunları için iş olanakları geniştir. Bölümümüz mezunları giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde öncelikli olarak beden eğitimi ve spor bölümü veya spor teknolojisi / yüksekokullarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda, spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, spor ve rekreasyon birimlerinde, kulüp statüsü dışında kalan cimnastik, aerobik, step, doğa sporları, savunma sporları vs gibi hizmet sunan salonlarda, yönetici ve spor uzmanı olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Spor Yönetim Bilimlerinde tezsiz yüksek lisansını tamamlayan tüm öğrencilerin; Spor Yönetim Bilimleri veya Spor Sağlık veya Hareket Antrenman Bilimleri programlarında doktora eğitimine devam etmeleri mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğretim elemanının tercihine bağlı olarak başarı notuna, ara sınavın katkısı farklı olacak şekilde proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav gibi uygulamalar da yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından en az 65 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA/Pekiyi),(BA/İyi-Pekiyi),(BB/İyi),(CB/Orta-İyi) ve (CC/Orta) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, bir dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Mezuniyet için öğrencilerin 4.00 üzerinden 2.50 akademik ortalamaya sahip olmaları ve her dersin sınavını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Derslerini ve Dönem Projesini başarıyla tamamlayan öğrenci taktirde mezun olabilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla 6 yarıyıldır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı : Prof.Dr. Birol Çotuk hbcotuk@marmara.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Ani Agopyan aniagopyan@marmara.edu.tr

Adresi : Marmara Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Anadoluhisarı Beykoz-İSTANBUL
Telefon : +90 216 308 56 61-62-63 / İç hat: 1194/ 1155
Belgegeçer : +90 216 332 16 20 /
Bölüm Olanakları
MÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yerleşkesindeki olanaklardan yararlanılmaktadır. Bu olanaklar dâhilinde Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma Uygulama Merkezinin yanı sıra 1 araştırma laboratuarı; ayrıca 1 kapalı yüzme havuzu, 1 kapalı spor salonu, 2 açık ve 1 kapalı tenis kortu, 1 cimnastik salonu, mücadele sporlarına yönelik 4 ayrı salon, 1 halk oyunları salonu, atıcılık ve golf salonu, 1 fitness merkezi, 1 atletizm pisti (tartan), kano- kürek - yelken sporları için 1 kayıkhane, 1 kapalı tribünlü diğeri açık tribünlü suni çim 2 futbol sahası bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Spor Yönetim Bilimleri alanında farklı disiplinlerden gelen bilgileri bütünleştirebilme becerisi
2 Rekreasyon, Spor Pazarlaması, Spor Ekonomisi ve Spor Medyası gibi Spor Yönetim Bilimleri alanlarında uzmanlık düzeyinde bilgi
3 Spor Yönetim Bilimleri alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme becerisi
4 Spor Yönetim Bilimleri alanında bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi
5 Spor Yönetim Bilimleri alanında bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme yetkinliği
6 İletişime açık, yaratıcı, girişimci ve takım çalışmasına yatkın sosyal yetkinlik
7 Spor Yönetim Bilimleri alanında gerçekleştirilen uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliği
8 Spor Yönetim Bilimleri alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yetkinliği
9 Tüm yaş gruplarında uygun Rekreasyon faaliyetleri düzenleyebilme yetkinliği
10 Spor Yönetimi alanında Ekonomik, Psikolojik ve Hukuksal problemlere çözüm getirebilme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SYT-SD1..5-TZ Seçimlik Ders - 1..5 Seçmeli 3 0 30
Toplam 3 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SYT7098 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 SYT-SD6..10-TZ Seçimlik Ders - 6..10 Seçmeli 3 0 25
Toplam 3 1 30
Seçmeli
1. Dönem > SYT-SD1..5-TZ Seçimlik Ders - 1..5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BES7701 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
2 BES7704 Spor Araştırmalarında Matematiksel Yöntemler Seçmeli 3 0 6
3 BES7705 Uygulamalı Egzersiz ve Spor Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
4 BES7706 Sporda Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 0 6
5 BES7709 Sporda Psikolojik Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
6 BSP7703 Bilişim ve Programlamaya Giriş Seçmeli 3 0 6
7 IK7910 İnsan Kaynakları Yönetiminde Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
8 SGBE7702 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
9 SYT7701 Spor Ekonomisinde Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
10 SYT7702 Spor Pazarlamasında Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
11 SYT7703 Motivasyon Teorileri Seçmeli 3 0 6
12 SYT7704 Sporda Örgüt Kültürü Seçmeli 3 0 6
13 SYT7705 Sporda Önderlik Seçmeli 3 0 6
14 SYT7706 Spor Hukunda Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
15 SYT7707 Geleneksel Sporlarda Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
16 SYT7708 Çatışma Yönetimi Seçmeli 3 0 6
17 SYT7709 Sporda Koçluk Becerileri Seçmeli 3 0 6
18 SYT7711 Dev Spor Organizasyonların Yönetimi Seçmeli 3 0 6
19 SYT7725 Spor Pazarlaması Seçmeli 3 0 6
20 SYT7727 Sporda Etkinlik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
21 SYT7729 Profesyonel Spor Yöneticiliğinde Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
22 SYT7730 Türk Spor Tarihini Şekillendiren Dönemler ve İsimler Seçmeli 3 0 6
2. Dönem > SYT-SD6..10-TZ Seçimlik Ders - 6..10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BES7714 Egzersiz Psikolojisi Seçmeli 3 0 5
2 SYT7712 Küreselleşme ve Spor Seçmeli 3 0 5
3 SYT7713 Uluslararası Spor Kuruluşları Seçmeli 3 0 5
4 SYT7714 Okul Spor Organizasyonları ve Yönetimi Seçmeli 3 0 5
5 SYT7715 Spor Tesisleri İşletmeciliği Seçmeli 3 0 5
6 SYT7716 Rekreasyon Yönetim Modelleri Seçmeli 3 0 5
7 SYT7717 Sporda Kontrol Dışı Davranışlar Seçmeli 3 0 5
8 SYT7718 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı Seçmeli 3 0 5
9 SYT7719 Sporda Menejerlik Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
10 SYT7720 Spor Malzemesi ve Teknolojisi Seçmeli 3 0 5
11 SYT7721 Sporda Yönetim Felsefesi Seçmeli 3 0 5
12 SYT7722 Spor Örgütlerinde Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 5
13 SYT7723 Sporda İletişim ve Medya Yönetimi Seçmeli 3 0 5
14 SYT7724 Sporda Sponsorluk ve Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 5
15 SYT7726 Spor Bilimlerinde Yönetim Düşünürleri Seçmeli 3 0 5
16 SYT7728 Sporda İnternet Gazeteciliği ve Sosyal Medyada Spor Seçmeli 3 0 5
17 SYT7731 Olimpik Miras ve Spor Müzeciliği Seçmeli 3 0 5

^