Yüksek Lisans Programları
İşletme - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletmeProgram Tanımları ^
Kuruluş
2005 - 2006 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Program Profili
Bölüm olanakları hakkında detaylı bilgilere sbe.marmara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Pazarlama Yönetimi ile ilgili alanlar (Marka Yönetimi, Ürün Yönetimi, Pazarlama Araştırmaları gibi)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Mezuniyet Koşulları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ercan GEGEZ Adres: Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Bahçelievler Yerleşkesi Bahçelievler / İSTANBUL Telefon: 0212 - 507 99 25 dahili: 1301
Bölüm Olanakları
Bölüm olanakları hakkında detaylı bilgilere sbe.marmara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Program Çıktıları ^
1 Markanın önemi, marka değerinin ölçülmesi gibi kavramlar
2 Uluslar arası pazarlama kavramı ve uluslar arası pazaralara giriş stratejileri
3 Güncel pazarlama kavramları ve küresel pazarlama kavramlarına genel bir bakış
4 Pazarlama kavramlarının yaratılması süreci ve pazarlama kavramlarının uygulanması
5 Pazar analizlerinin yapılması, ve küresel Pazar analizinin yapılması
6 stratejik pazarlamanın stratejik yönetimdeki rolü
7 Toplam kalite yönetiminin küresel işletmelerde uygulanması
8 elektronik pazarlama ve küresel pazarlamadaki önemi
9 Farklı ülkelerde bulunan Pazar fırsatlarının değerlendirilmesi
10 Uluslar arası pazarlara girme stratejileri ve yönetim süreçleri
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ-S1..5-YYL Seçimlik Ders 1..5 Seçmeli 3 0 30
Toplam 3 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ7000 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 PAZ-S6..9-TYL Seçimlik Ders - 6..9 Seçmeli 3 0 24
Toplam 3 2 30
Seçmeli
1. Dönem > PAZ-S1..5-YYL Seçimlik Ders 1..5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ7101 Global Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 6
2 PAZ7102 Pazarlama Araştırmalarında Veri Analizi Seçmeli 3 0 6
3 PAZ7103 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
4 PAZ7104 Küresel Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 6
5 PAZ7105 Küreselleşme Ve Pazarlama Seçmeli 3 0 6
6 PAZ7106 Global Perakendecilik Yönetimi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
7 PAZ7107 Global Pazarlarda Ürün Yönetimi Seçmeli 3 0 6
8 PAZ7108 Global Pazarlama Stratejileri Seçmeli 3 0 6
9 PAZ7109 Kültürler Arası Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 6
10 PAZ7110 Global Pazarlarda Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 6
11 PAZ7111 Global Pazarlara Giriş Stratejileri Seçmeli 3 0 6
12 PAZ7112 Tedarik Zinciri Süreçlerinde Global Yaklaşım Seçmeli 3 0 6
13 PAZ7113 Global Pazarlama İlkeleri Seçmeli 3 0 6
14 PAZ7114 Global Pazarlarda Rekabet Analizi Seçmeli 3 0 6
15 PAZ7115 Global Pazarlar ve Yeni Medya Seçmeli 3 0 6
16 PAZ7116 Global Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 6
17 PAZ7117 Global Pazarlarda Fiyatlandırma Politikaları Seçmeli 3 0 6
18 PAZ7118 Global Pazarlarda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 3 0 6
19 PAZ7119 Global Pazarlarda Lojistik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
20 PAZ7120 Global Pazarlarda Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
21 PAZ7121 Global Pazarlarda E-Ticaret Seçmeli 3 0 6
22 PAZ7122 Global Pazarlamada Bilişim Sistemleri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
23 PAZ7124 Bilimsel ve Akademik Yazım Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
24 PAZ7126 Uluslararası Pazarlarda Dış Satım Seçmeli 3 0 6
25 PAZ7127 Yeni Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 6
26 PAZ7129 Küresel Pazarlara İlişkin Düzenlemeler Seçmeli 3 0 6
2. Dönem > PAZ-S6..9-TYL Seçimlik Ders - 6..9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ7101 Global Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 6
2 PAZ7102 Pazarlama Araştırmalarında Veri Analizi Seçmeli 3 0 6
3 PAZ7103 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
4 PAZ7104 Küresel Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 6
5 PAZ7105 Küreselleşme Ve Pazarlama Seçmeli 3 0 6
6 PAZ7106 Global Perakendecilik Yönetimi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
7 PAZ7107 Global Pazarlarda Ürün Yönetimi Seçmeli 3 0 6
8 PAZ7108 Global Pazarlama Stratejileri Seçmeli 3 0 6
9 PAZ7109 Kültürler Arası Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 6
10 PAZ7110 Global Pazarlarda Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 6
11 PAZ7111 Global Pazarlara Giriş Stratejileri Seçmeli 3 0 6
12 PAZ7112 Tedarik Zinciri Süreçlerinde Global Yaklaşım Seçmeli 3 0 6
13 PAZ7113 Global Pazarlama İlkeleri Seçmeli 3 0 6
14 PAZ7114 Global Pazarlarda Rekabet Analizi Seçmeli 3 0 6
15 PAZ7115 Global Pazarlar ve Yeni Medya Seçmeli 3 0 6
16 PAZ7116 Global Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 6
17 PAZ7117 Global Pazarlarda Fiyatlandırma Politikaları Seçmeli 3 0 6
18 PAZ7118 Global Pazarlarda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 3 0 6
19 PAZ7119 Global Pazarlarda Lojistik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
20 PAZ7120 Global Pazarlarda Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
21 PAZ7121 Global Pazarlarda E-Ticaret Seçmeli 3 0 6
22 PAZ7122 Global Pazarlamada Bilişim Sistemleri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
23 PAZ7124 Bilimsel ve Akademik Yazım Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
24 PAZ7126 Uluslararası Pazarlarda Dış Satım Seçmeli 3 0 6
25 PAZ7127 Yeni Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 6
26 PAZ7129 Küresel Pazarlara İlişkin Düzenlemeler Seçmeli 3 0 6

^