Yüksek Lisans Programları
İşletme - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - İnsan Kaynakları YönetimiProgram Tanımları ^
Kuruluş
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları, 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploması, ALES sınavından gerekli puana sahip olma, bilim dalı tarafından yapılan sınavda başarılı olma.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formaldir. Tezsiz Yüksek Lisans programında Bilimsel Hazırlık programı uygulanmamaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı bitirme projesini, proje danışmanına karşı başarıyla savunan öğrencilere İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
Program Profili
Program insan kaynakları alanında çalışacak kişiler yetiştirmeye odaklıdır. Öğrencilere İKY konusunda yüksek lisans seviyesinde bilgiler aktarılır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları işletmelerin insan kaynakları departmanlarında planlama, seçme, yerleştirme, eğitim, ücretleme, performans değerleme, özlük işleri gibi alanlarda istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarının mezunları lisans üstü öğrenimlerine devam etmek isterler ise doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar dönem içinde bir vize sınavı, dönem sonunda bir final sınavı, olmak üzere iki adettir. Vize sınavının başarı notu üzerindeki ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı ise %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etme, yapılan sınavlar sonucunda başarılı olma ve proje hazırlamada başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Binali Doğan Adres: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Ressam Namık İsmail Sokak No : 1 Bahçelievler - İstanbul Tel: 0 (212) 507 99 25
Bölüm Olanakları
İlgili program konusunda uzman öğretim üyeleri ile öğrencilere en kapsamlı şekilde eğitim vermekte ve öğrencileri özel/kamu sektöründe denetim konusunda çalışmaya hazırlamaktadır.
Program Çıktıları ^
1 İşletme Stratejileri ile insan kaynakları politikaları arasındaki ilişkiyi ayrıntısı ile bilir
2 İnsan Kaynakları bölümüne ilişkin sorunları kavrar, çözüm geliştirir
3 Stratejinin gelişimini ve işletme yönetimi ile insan kaynakları arasındaki ilişkiyi açıklar
4 İş analizi yapar, iş gerekleri ve iş tanımlarını belirler
5 İnsan kaynakları bölümünü işletme bütünü içinde düşünür
6 Bilgi birikimini ve kişisel özelliklerini kullanarak değişim yaratır
7 Belirli durumlar için farklı ücret ve teşvik sistemlerinden hangisinin seçilmesi gerektiğini bilir
8 Mesleki standartlara göre uygun rapor hazırlar
9 Personel uygulamalarını etkileyen temel kanunları bilir
10 Çalışanların motive edilmesi ile iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında politikalar ve iş süreçleri geliştirir
11 Teorik bilgi birikimini kullanarak detaylı ve anlaşılır araştırma konuları yaratır
12 Ekip çalışmasını ve işletmeler için önemini bilir
13 İnsan Kaynakları alanında ortaya atılan teorileri analiz eder
14 Personel seçimi ve işe alma, katma değer amaçlı performans yönetimi, çalışan katılımını en çoklaştırma, öğrenme süreçlerini yönetme, etken işgören ilişkileri, motivasyon ve ödüllendirme sistemleri ve işyerinde eşitliği ve adaleti sağlama konularında uygulamalar geliştirirr
15 Model ve teknikler geliştirme ve uygulama becerisi elde eder
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IK-S1..5-YL Seçimlik Ders - 1..5 Seçmeli 3 0 30
Toplam 3 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IK-S6..10-YL Seçimlik Ders - 6..10 Seçmeli 3 0 25
2 IK7980 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
Toplam 3 1 30
Seçmeli
1. Dönem > IK-S1..5-YL Seçimlik Ders - 1..5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IK7701 Eğitim ve Geliştirme Seçmeli 3 0 6
2 IK7703 İş Hukuku, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Seçmeli 3 0 6
3 IK7705 Proje Hazırlama Seçmeli 3 0 6
4 IK7707 Seçme ve Yerleştirme Seçmeli 3 0 6
5 IK7709 Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Politikası Seçmeli 3 0 6
2. Dönem > IK-S6..10-YL Seçimlik Ders - 6..10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IK7702 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 5
2 IK7704 İnsan Kaynakları Muhasebe Sistemi Seçmeli 3 0 5
3 IK7706 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 5
4 IK7708 Performans Değerlendirme Sistemleri Seçmeli 3 0 5
5 IK7710 Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 3 0 5
6 IK7712 Ücret Yönetimi Seçmeli 3 0 5
7 IK7714 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 5
8 IK7716 Sendika ve Toplu Pazarlık Seçmeli 3 0 5
9 IK7718 Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk Seçmeli 3 0 5
10 IK7720 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 3 0 5
11 IK7722 İşletme Yönetimi Seçmeli 3 0 5
12 IK7724 Liderlik ve Etkin Yöneticilik Seçmeli 3 0 5
13 IK7726 Yetenek ve Kariyer Yönetimi Seçmeli 3 0 5
14 IK7728 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli 3 0 5
15 IK7730 Ücret ve Performans Yönetimi Seçmeli 3 0 5

^