Yüksek Lisans Programları
İşletme - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Yönetim ve OrganizasyonProgram Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 1984-1985 öğretim yılında faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Yönetim ve Organizasyon alanında Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programına, Lisans diplomasında yer alan mezuniyet derecesi, ALES sınavı puanı ve bilim dalı tarafından yapılan sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı, örgün (formal) öğrenmeyi tanımaktadır. Bu anlamda programın bir önceki öğrenme aşaması lisans mezuniyetidir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans diploması verilir.
Program Profili
İlgili program, konusunda uzman öğretim üyeleri ile öğrencilere en kapsamlı şekilde eğitim vermekte ve öğrencileri özel sektörde veya kamu sektöründe yönetsel pozisyonlarda çalışmaya hazırlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yönetimi ve Organizasyon ile ilgili alanlar (Planlama, Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi vb.)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar dönem içinde bir vize sınavı, dönem sonunda bir final sınavı, olmak üzere iki adettir. Vize sınavının başarı notu üzerindeki ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı ise %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etme, yapılan sınavlar sonucunda başarılı olma ve tez hazırlama ve sunumunda başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Uğur YOZGAT Adres: Ressam Namık İsmail Sokak No:1 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 507 99 25 - 1413 e-posta: uguryozgat@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Yönetim ve Organizasyon alanında düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile özel sektörden fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Program öğrencilerinin, Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanabilmeleri mümkündür.
Program Çıktıları ^
1 Yönetim ve Organizasyon alanına ilişkin temel bilgileri edinir
2 İşletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilir
3 İşletmelerin küresel pazarda karşılaşabilecekleri fırsat ve tehditleri belirleyebilir ve analiz edebilir.
4 Yönetim ve organizasyon alanına ilişkin kavram ve teorileri uygulayabilir
5 Yönetim ve organizasyon alanına ilişkin sorunları kavrar ve çözüm önerileri geliştirir
6 Örgütsel amaç ve hedeflere ulaşabilmek için örgüt yapısının ne şekilde tasarlanması gerektiğini anlar
7 Çalışanları örgüt amaçları doğrultusunda yönetmeye yönelik bilgi ve becerisi gelişir
8 Müzakere sürecinde etkin olabilecek stratejileri değerlendirme ve kullanma becerisi kazanır
9 İşletmelerde değişimi yönetebilir.
10 Kişilerarası ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirir.
11 Yaşanan hızlı değişimin ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkına varır
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YON-S1..6-TYL Seçimlik Ders - 1..6 Seçmeli 3 0 30
Toplam 3 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YON7000 Seminer Zorunlu 0 2 5
2 YON-S7..11-TYL Seçimlik Ders - 7..11 Seçmeli 3 0 25
Toplam 3 2 30
Seçmeli
1. Dönem > YON-S1..6-TYL Seçimlik Ders - 1..6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISL7080 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 5
2 YON7001 Örgüt Kuramı ve İlkeleri Seçmeli 3 0 5
3 YON7002 Örgüt Kuramında Modern ve Sembolik Perspektifler Seçmeli 3 0 5
4 YON7004 Değişim Yönetimi Seçmeli 3 0 5
5 YON7005 Değer Hedefli İşletmecilik Seçmeli 3 0 5
6 YON7006 Müzakere Teknikleri Seçmeli 3 0 5
7 YON7007 Girişimcilik ve İş Planı Seçmeli 3 0 5
8 YON7008 Örgütlenmede Çağdaş Teknikler Seçmeli 3 0 5
9 YON7009 İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 5
10 YON7010 Stratejik Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 5
11 YON7011 Örgütlerde İnsan Davranışı Seçmeli 3 0 5
12 YON7012 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 5
13 YON7013 Toplum ve Örgüt Kültürü Seçmeli 3 0 5
14 YON7014 İnovasyon Yönetimi Seçmeli 3 0 5
2. Dönem > YON-S7..11-TYL Seçimlik Ders - 7..11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISL7080 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 5
2 YON7001 Örgüt Kuramı ve İlkeleri Seçmeli 3 0 5
3 YON7002 Örgüt Kuramında Modern ve Sembolik Perspektifler Seçmeli 3 0 5
4 YON7004 Değişim Yönetimi Seçmeli 3 0 5
5 YON7005 Değer Hedefli İşletmecilik Seçmeli 3 0 5
6 YON7006 Müzakere Teknikleri Seçmeli 3 0 5
7 YON7007 Girişimcilik ve İş Planı Seçmeli 3 0 5
8 YON7008 Örgütlenmede Çağdaş Teknikler Seçmeli 3 0 5
9 YON7009 İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 5
10 YON7010 Stratejik Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 5
11 YON7011 Örgütlerde İnsan Davranışı Seçmeli 3 0 5
12 YON7012 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 5
13 YON7013 Toplum ve Örgüt Kültürü Seçmeli 3 0 5
14 YON7014 İnovasyon Yönetimi Seçmeli 3 0 5

^