Yüksek Lisans Programları
Hukuk - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu HukukuProgram Tanımları ^
Kuruluş
1994 Yılında Tezli Yüksek Lisans Programı başlamıştır.
Kazanılan Derece
Kamu Hukuku Bilim Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploma notunun en az 2.5 olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavından (ALES) en az 60 puan almış olmak,
yabancı dil puanı aranmamaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Hukuk Fakültesi başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi lisans diplomasına sahip olma şartı bulunmaktadır. Bu fakülteler dışında Kamu Hukuku Bilim dalı ile ilgili anabilim dallarında yer alan dersleri almış olan fakülte mezunları da Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans diplomasına sahip olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavından (ALES) en az 60 puan almak ve Sözlü Mülakatı başarıyla gerçekleştirmiş olma koşulları bulunmaktadır.
Program Profili
Kamu Hukuku Anabilim Dalı'na ilişkin bilgilerin ayrıntılı olarak incelenmesi hususunda güz döneminde üç zorunlu dersin yanı sıra ilgili Anabilim Dallarının açtığı dört seçmeli ders, bahar döneminde ise üç zorunlu ders ile birlikte üç seçmeli ders verilmektedir. Öğrenciyi araştırma yapmaya sevk ederek tez dönemine geçiş süreci oluşturulurken, yapılan araştırmaların derslerde tartışılması araştırılan konunun bir çok yönden ele alınarak incelenmesi ve tartışılması imkanını sağlamaktadır. Her iki dönemde belirli tarihlerde vize ve final sınavları yapılmakta, ayrıca ilgili Bilim Dalı Öğretim üyesi takdiriyle ödev istenmekte ve yanı sıra ödevlerin sunumları gerçekleştirilebilinmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar avukat, hakim, savcı, noter mesleklerini icra edebilmenin yanı sıra hukuk danışmanı, müfettiş, kamu personeli, özel şirketlerde yüksek pozisyonlarda iş imkanına sahip olmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üst derece programlarına geçiş için Yüksek Lisans Programından 3.00 ortalamaya sahip olmak ve Yüksek Lisans tezinin kabul edilip onaylanması şartı aranmaktadır. Ayrıca üst derece programlarına başvurabilmek için Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan 70 almak, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (KPDS) en az 65 almanın yanı sıra bilim sınavı mülakatında başarılı olma şartları gerekmektedir. (Yabancı dil eşdeğerliği olarak TOEFL veya IELTS sınavlarından ÜDS veya KPDS'de eş değerlik sağlayacak puanlar da kabul edilmektedir)
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bahar ve güz dönemlerinde birer vize ve final sınavı yapılmaktadır. Bir dersten başarılı olmak için alınan dersin vize ve final ortalamasının 70 olması gerekmektedir. Kamu Hukuku Bilim Dalı'nda yer alan Anabilim Dalları'nın belirleyeceği ödev ve sunumlar sınavlarla birlikte değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
İlgili derslerin vize ve final sınav ortalamalarının en az 70 puan olması, tez döneminin başarılı şekilde tamamlanması ile Yüksek Lisans Programı tamamlanmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selami KURAN
Telefon: 0 216 349 84 00 / dahili 1126
Adres: Tıbbiye Caddesi 34668 Haydarpaşa / İstanbul

Bölüm Olanakları
Kamu Hukuku Bilim Dalı'nda alanlarında uzman Öğretim Üyeleri mevcut olmakla birlikte, Yüksek Lisans Programına ait özel bir derslik bulunmakta, ayrıca geniş kaynak olanağına sahip kütühane bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Devletin kökeni, gelişimi ve yapısı gibi olgular hakkında bilgi sahibi olur.
2 Cezalandırma ve vergilendirme gibi tekelinde bulundurduğu görev ve yeteneklerinin konusuna hakim
3 Devletin vatandaşlarıyla ve diğer örgütlerle ilişkilerini anlamlandırma yeteneği
4 Vatandaşın kamusal makamlar karşısındaki hak ve görevlerini irdeleme yeteneği
5 Klasik dönemde Osmanlı ceza mahkemesi hukukunun ana ilkelerine hakimiyet
6 Ceza Muhakemesi hukuku bilgi donanımı elde eder.
7 Siyasi düşünce tarihi ve devlet kuramının soyut ve aşkın kuramsal çalışmalar olmadığını anlar.
8 Bu kuramsal gelişmelere zemin oluşturan tarihsel dönüşümleri bilir.
9 Ulusal üstü insan hakları hukukunun oluşumuna ön gelen tarihsel ve kuramsal gelişmeleri anlayabilecek temel bilgi birikimine sahip olur.
10 Batılı insan hakları anlayışının evrimi ve kurumsallaşması süreci; siyasi düşünce tarihini bilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 3 0 32
Toplam 3 0 32
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK7000 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 HUK-S5,6,7-TYL Seçmeli Ders - 5-6-7 Seçmeli 3 0 24
Toplam 3 2 28
Seçmeli
1. Dönem > HUK-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK7001 Ekonomik Suçlara Giriş Seçmeli 3 0 8
2 HUK7002 Ekonomik Suçlar Seçmeli 3 0 8
3 HUK7003 Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu Seçmeli 3 0 8
4 HUK7004 Uluslararası Ekonomi Hukuku Seçmeli 3 0 8
5 HUK7005 Uluslararası Hukukun Tarihi Seçmeli 3 0 8
6 HUK7006 Uluslararası Sorumluluk Hukuku Seçmeli 3 0 8
7 HUK7007 Uluslararası İnsancıl Hukuk Seçmeli 3 0 8
8 HUK7008 Post Modern Hukukun İlkeleri Seçmeli 3 0 8
9 HUK7009 Uyuşmazlık Çözümünde Yargı Dışı Mekanizmalara Giriş Seçmeli 3 0 8
10 HUK7010 Uyuşmazlık Çözümünde Yargı Dışı Mekanizmalar Seçmeli 3 0 8
11 HUK7011 Yasaların Anayasaya Uygunluğu Işığında Anayasal Yoruma Giriş Seçmeli 3 0 8
12 HUK7012 Yasaların Anayasaya Uygunluğu Işığında Anayasal Yorum Seçmeli 3 0 8
13 HUK7013 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Suçlar Seçmeli 3 0 8
14 HUK7014 Avrupa Vergi Hukuku Seçmeli 3 0 8
15 HUK7015 Deniz Alanlarının Hukuki Rejimine Giriş Seçmeli 3 0 8
16 HUK7016 Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi Seçmeli 3 0 8
17 HUK7017 İnsan Hakları Hukukunda Devletin Pozitif Yükümlülükleri Seçmeli 3 0 8
18 HUK7018 Osmanlı Vakıf Hukuku Seçmeli 3 0 8
19 HUK7019 Cumhuriyet ve Demokrasi Seçmeli 3 0 8
20 HUK7020 İmar Hukuku Seçmeli 3 0 8
21 HUK7021 İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasından Doğan Sorunlar Seçmeli 3 0 8
22 HUK7022 Yahudi ve Hristiyan Hukukunun Önceki Hukukumuza Tesirleri Seçmeli 3 0 8
23 HUK7023 Amme Alacaklarının Tahsilne Giriş Seçmeli 3 0 8
24 HUK7024 Amme Alacaklarının Tahsili Seçmeli 3 0 8
25 HUK7025 Yükümlü Hakları Seçmeli 3 0 8
26 HUK7026 İdari Yargılama Usulü Seçmeli 3 0 8
27 HUK7027 TCK'ya göre Adam Öldürme Suçlarına Giriş Seçmeli 3 0 8
28 HUK7028 TCK'ya göre Adam Öldürme Suçları Seçmeli 3 0 8
29 HUK7029 Osmanlı Aile Hukuku Seçmeli 3 0 8
30 HUK7030 Türk Devlet Düzeninde Cumhuriyetçilik ve Demokrası Seçmeli 3 0 8
31 HUK7031 Osmanlı Adliyesinde Tanzimat Reformları Seçmeli 3 0 8
32 HUK7032 Koruma Tedbirleri Seçmeli 3 0 8
33 HUK7033 Türkiye'de Adalet Sisteminin Problemlerine Giriş Seçmeli 3 0 8
34 HUK7034 Türkiye'de Adalet Sisteminin Problemleri Seçmeli 3 0 8
35 HUK7035 Kabahatlar Hukuku'na Giriş Seçmeli 3 0 8
36 HUK7036 Kabahatlar Hukuku Seçmeli 3 0 8
37 HUK7037 Koruma Tedbirleri'ne Giriş Seçmeli 3 0 8
38 HUK7038 Avrupa Birliğinde Kişilerin Serbest Dolaşımı Seçmeli 3 0 8
39 HUK7039 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları'na Giriş Seçmeli 3 0 8
40 HUK7040 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları Seçmeli 3 0 8
41 HUK7041 Vergi Kabahatleri Seçmeli 3 0 8
42 HUK7042 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar Seçmeli 3 0 8
43 HUK7043 Kabahatler Hukuku Seçmeli 3 0 8
44 HUK7044 TCK'da Ceza Muhakemesi Hukukunu İlgilendiren Suç Tipleri Seçmeli 3 0 8
45 HUK7045 TCK'da Ceza Muhakemesi Hukukunu İlgilendiren Suç Tiplerine Giriş Seçmeli 3 0 8
46 HUK7046 Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Seçmeli 3 0 8
47 HUK7047 Uluslararası Çevre Hukukuna Giriş Seçmeli 3 0 8
48 HUK7048 Kamu İdaresinin İşleyişine Karşı Suçlar Seçmeli 3 0 8
49 HUK7049 İdari Yargı Kararlarının Uygulanması Seçmeli 3 0 8
50 HUK7050 Yahudi ve Hristiyan Hukukunun Tarihi Gelişimi Seçmeli 3 0 8
51 HUK7051 Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunun Temel İlkeleri Seçmeli 3 0 8
52 HUK7052 AYM'ye Bireysel Başvuru Hakkı: Esasî Anlam ve Sorunları Seçmeli 3 0 8
53 HUK7053 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Suçlara Giriş Seçmeli 3 0 8
54 HUK7054 Vergi Suçları Seçmeli 3 0 8
55 HUK7055 Yasaların Anayasal Denetimi: Özellikler ve Teknikler Seçmeli 3 0 8
56 HUK7056 Kişilere Karşı Suçlar Seçmeli 3 0 8
57 HUK7057 Belgede Sahtecilik Suçları Seçmeli 3 0 8
58 HUK7058 Uluslararası Çevre Hukuku Seçmeli 3 0 8
59 HUK7059 AYM'ye Bireysel Başvuru Hakkı: Usulî Anlam ve Sorunları Seçmeli 3 0 8
60 HUK7060 İdari Sorumluluk (Teorisi) Seçmeli 3 0 8
61 HUK7061 Vergi Yaptırım Hukuku’na Giriş Seçmeli 3 0 8
62 HUK7062 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Işığında 1982 Anayasası Seçmeli 3 0 8
63 HUK7063 Uluslararası Hukukun Tarihine Giriş Seçmeli 3 0 8
64 HUK7064 Vergi Yaptırım Hukuku Seçmeli 3 0 8
2. Dönem > HUK-S5,6,7-TYL Seçmeli Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK7001 Ekonomik Suçlara Giriş Seçmeli 3 0 8
2 HUK7002 Ekonomik Suçlar Seçmeli 3 0 8
3 HUK7003 Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu Seçmeli 3 0 8
4 HUK7004 Uluslararası Ekonomi Hukuku Seçmeli 3 0 8
5 HUK7005 Uluslararası Hukukun Tarihi Seçmeli 3 0 8
6 HUK7006 Uluslararası Sorumluluk Hukuku Seçmeli 3 0 8
7 HUK7007 Uluslararası İnsancıl Hukuk Seçmeli 3 0 8
8 HUK7008 Post Modern Hukukun İlkeleri Seçmeli 3 0 8
9 HUK7009 Uyuşmazlık Çözümünde Yargı Dışı Mekanizmalara Giriş Seçmeli 3 0 8
10 HUK7010 Uyuşmazlık Çözümünde Yargı Dışı Mekanizmalar Seçmeli 3 0 8
11 HUK7011 Yasaların Anayasaya Uygunluğu Işığında Anayasal Yoruma Giriş Seçmeli 3 0 8
12 HUK7012 Yasaların Anayasaya Uygunluğu Işığında Anayasal Yorum Seçmeli 3 0 8
13 HUK7013 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Suçlar Seçmeli 3 0 8
14 HUK7014 Avrupa Vergi Hukuku Seçmeli 3 0 8
15 HUK7015 Deniz Alanlarının Hukuki Rejimine Giriş Seçmeli 3 0 8
16 HUK7016 Deniz Alanlarının Hukuki Rejimi Seçmeli 3 0 8
17 HUK7017 İnsan Hakları Hukukunda Devletin Pozitif Yükümlülükleri Seçmeli 3 0 8
18 HUK7018 Osmanlı Vakıf Hukuku Seçmeli 3 0 8
19 HUK7019 Cumhuriyet ve Demokrasi Seçmeli 3 0 8
20 HUK7020 İmar Hukuku Seçmeli 3 0 8
21 HUK7021 İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasından Doğan Sorunlar Seçmeli 3 0 8
22 HUK7022 Yahudi ve Hristiyan Hukukunun Önceki Hukukumuza Tesirleri Seçmeli 3 0 8
23 HUK7023 Amme Alacaklarının Tahsilne Giriş Seçmeli 3 0 8
24 HUK7024 Amme Alacaklarının Tahsili Seçmeli 3 0 8
25 HUK7025 Yükümlü Hakları Seçmeli 3 0 8
26 HUK7026 İdari Yargılama Usulü Seçmeli 3 0 8
27 HUK7027 TCK'ya göre Adam Öldürme Suçlarına Giriş Seçmeli 3 0 8
28 HUK7028 TCK'ya göre Adam Öldürme Suçları Seçmeli 3 0 8
29 HUK7029 Osmanlı Aile Hukuku Seçmeli 3 0 8
30 HUK7030 Türk Devlet Düzeninde Cumhuriyetçilik ve Demokrası Seçmeli 3 0 8
31 HUK7031 Osmanlı Adliyesinde Tanzimat Reformları Seçmeli 3 0 8
32 HUK7032 Koruma Tedbirleri Seçmeli 3 0 8
33 HUK7033 Türkiye'de Adalet Sisteminin Problemlerine Giriş Seçmeli 3 0 8
34 HUK7034 Türkiye'de Adalet Sisteminin Problemleri Seçmeli 3 0 8
35 HUK7035 Kabahatlar Hukuku'na Giriş Seçmeli 3 0 8
36 HUK7036 Kabahatlar Hukuku Seçmeli 3 0 8
37 HUK7037 Koruma Tedbirleri'ne Giriş Seçmeli 3 0 8
38 HUK7038 Avrupa Birliğinde Kişilerin Serbest Dolaşımı Seçmeli 3 0 8
39 HUK7039 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları'na Giriş Seçmeli 3 0 8
40 HUK7040 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları Seçmeli 3 0 8
41 HUK7041 Vergi Kabahatleri Seçmeli 3 0 8
42 HUK7042 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar Seçmeli 3 0 8
43 HUK7043 Kabahatler Hukuku Seçmeli 3 0 8
44 HUK7044 TCK'da Ceza Muhakemesi Hukukunu İlgilendiren Suç Tipleri Seçmeli 3 0 8
45 HUK7045 TCK'da Ceza Muhakemesi Hukukunu İlgilendiren Suç Tiplerine Giriş Seçmeli 3 0 8
46 HUK7046 Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Seçmeli 3 0 8
47 HUK7047 Uluslararası Çevre Hukukuna Giriş Seçmeli 3 0 8
48 HUK7048 Kamu İdaresinin İşleyişine Karşı Suçlar Seçmeli 3 0 8
49 HUK7049 İdari Yargı Kararlarının Uygulanması Seçmeli 3 0 8
50 HUK7050 Yahudi ve Hristiyan Hukukunun Tarihi Gelişimi Seçmeli 3 0 8
51 HUK7051 Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunun Temel İlkeleri Seçmeli 3 0 8
52 HUK7052 AYM'ye Bireysel Başvuru Hakkı: Esasî Anlam ve Sorunları Seçmeli 3 0 8
53 HUK7053 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Suçlara Giriş Seçmeli 3 0 8
54 HUK7054 Vergi Suçları Seçmeli 3 0 8
55 HUK7055 Yasaların Anayasal Denetimi: Özellikler ve Teknikler Seçmeli 3 0 8
56 HUK7056 Kişilere Karşı Suçlar Seçmeli 3 0 8
57 HUK7057 Belgede Sahtecilik Suçları Seçmeli 3 0 8
58 HUK7058 Uluslararası Çevre Hukuku Seçmeli 3 0 8
59 HUK7059 AYM'ye Bireysel Başvuru Hakkı: Usulî Anlam ve Sorunları Seçmeli 3 0 8
60 HUK7060 İdari Sorumluluk (Teorisi) Seçmeli 3 0 8
61 HUK7061 Vergi Yaptırım Hukuku’na Giriş Seçmeli 3 0 8
62 HUK7062 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Işığında 1982 Anayasası Seçmeli 3 0 8
63 HUK7063 Uluslararası Hukukun Tarihine Giriş Seçmeli 3 0 8
64 HUK7064 Vergi Yaptırım Hukuku Seçmeli 3 0 8

^