Yüksek Lisans Programları
Temel İslam Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - HadisProgram Çıktıları ^
1 Peygamberin söz, fiil ve takrirlerini incelemek
2 Peygamberin fiziksel ve ahlaki özelliklerini inceleyen
3 Hadis usulü hadis tarihi hadis kaynaklarının tanımı
4 hadise ait tarihi ve güncel problemler, hadislerin İslam dinindeki yeri ve önemi
5 Hadis usulü kaynaklarının tanıtımı ve tenkitleri ile hadis kaynaklarında yer alan bazı hadis metinlerinin değerlendirilmesi
6 Hadis kaynaklarının muhteva özellikleri ve kullan usulleri
7 Peygamberin hayatının müslümanlar için örnek teşkil etmesi
8 sünnetin bağlayıcılığı gibi konuların siyer ve hadis kaynaklarına dayandırılması
9 İlmi teliflerin yapılış amacı, hazırlanış aşamaları bu aşamalarda takip edilen kolaylaştırıcı yöntemler
10 hadis ravileri ve hadislerle meşgul olan kimselerin biyografileri
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HDS-S1..4TYL Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 3 0 28
Toplam 3 0 28
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HDS-S5..8TYL Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 3 0 28
2 HDS7000 Seminer Zorunlu 0 2 4
Toplam 3 2 32
Seçmeli
1. Dönem > HDS-S1..4TYL Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HDS7001 Mukayeseli Şerh Metinleri Seçmeli 3 0 7
2 HDS7002 Hadis Usulü Metinleri Seçmeli 3 0 7
3 HDS7003 İlm-i Ricâl Seçmeli 3 0 7
4 HDS7004 Hadiste Ricâl Tenkidi Seçmeli 3 0 7
5 HDS7005 Usul-i Hadis Metinleri Seçmeli 3 0 7
6 HDS7006 Şerh Literatürü Seçmeli 3 0 7
7 HDS7008 Modern Hadis Literatürü Seçmeli 3 0 7
8 HDS7009 Klasik Hadis Literatürü Seçmeli 3 0 7
9 HDS7010 Fıkıh Ekollerinin Hadis Kaynakları Seçmeli 3 0 7
10 HDS7011 Rivayet Asrında Sünnet Seçmeli 3 0 7
11 HDS7012 Hadis-İslam Tarihi Kaynak Mukayeseleri Seçmeli 3 0 7
12 HDS7013 Sahabenin Sünnet Anlayışı Seçmeli 3 0 7
13 TIB7070 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 7
2. Dönem > HDS-S5..8TYL Seçimlik Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HDS7001 Mukayeseli Şerh Metinleri Seçmeli 3 0 7
2 HDS7002 Hadis Usulü Metinleri Seçmeli 3 0 7
3 HDS7003 İlm-i Ricâl Seçmeli 3 0 7
4 HDS7004 Hadiste Ricâl Tenkidi Seçmeli 3 0 7
5 HDS7005 Usul-i Hadis Metinleri Seçmeli 3 0 7
6 HDS7006 Şerh Literatürü Seçmeli 3 0 7
7 HDS7008 Modern Hadis Literatürü Seçmeli 3 0 7
8 HDS7009 Klasik Hadis Literatürü Seçmeli 3 0 7
9 HDS7010 Fıkıh Ekollerinin Hadis Kaynakları Seçmeli 3 0 7
10 HDS7011 Rivayet Asrında Sünnet Seçmeli 3 0 7
11 HDS7012 Hadis-İslam Tarihi Kaynak Mukayeseleri Seçmeli 3 0 7
12 HDS7013 Sahabenin Sünnet Anlayışı Seçmeli 3 0 7
13 TIB7070 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 7

^