Lisans Programları
Alman Dili ve Edebiyatı - Fen-Edebiyat Fakültesi - Alman Dili ve EdebiyatıProgram Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 1984 yılında kurulmuştur. Bölüm 1992 yılından itibaren öğrenci almaktadır. 2005 yılından başlamak üzere Bölümümüz fakültemizde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal anlaşması yapmıştır. Ayrıca LLP/Erasmus Değişim Programlarına aktif olarak katılmaktayız.
Kazanılan Derece
Filolog. Lisans Diploması.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınava girmek zorundadır. Girdiği sınav türü Yabancı Dil Sınavıdır (Almanca). Bölümümüze yatay geçişle de öğrenci alınabilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerimiz yabancı dil derslerinden muaftır. Bölümümüze yatay geçiş yapan öğrenci daha önce devam ettiği Yüksek Öğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda mezuniyet hakkı kazanır. Mezun olabilmek için ortalama 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. 3. ve 5. Yarıyıl başında ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler Çift Ana Dal ve Yan Dal Programlarına katılabilir.
Program Profili


Bölümümüz 4 yıllık bir bölümdür. Zorunlu ve seçmeli dersler vardır. Öğrencilerimiz Edebiyat ve Dil Bilimi alanında oldukça donanımlı bir eğitim almaktadırlar. Seçmeli dersler 3. ve 4. sınıflarda öğrencinin seçimine bırakılan derslerdir. Bunlar temel eğitimi destekleyen derslerle birlikte disiplinler arası dersleri de içermektedir. Bölümümüzde bitirme tezi istenmemektedir.
Öğrenciler, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile uluslar arası burs programlarında yararlanabilirler. Başarılı öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümünde Çift Ana Dal ve Yan Dal yapabilirler. Akademik kadromuz bir profesör, 3 doçent, bir yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız öğretmen, çevirmen, editör olarak iş bulmaktadırlar. Mezunlarımız seçkin üniversitelerde araştırma ve öğretim görevlisi olarak tercih edilmektedirler. Öğrencilerimiz arasında yazar ve edebiyat eleştirmeni olarak çalışanlarda vardır. Bunların yanı sıra özel şirketlerde danışman olarak çalışanların sayısı oldukça fazladır. Özellikle turizm sektöründe iş imkanı bulmaktadırlar. Mezunlarımız uluslar arası fuar ve benzeri organizasyon şirketlerinde de tercih edilen elemanlar arasındadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri vermektedir. Yüksek Lisans Programına başvuran adayların Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Başvuru yapan öğrenciler Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Lisansüstü programlara başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında asgari başarı puanını elde etmiş olmaları gerekir. ALES puanı, lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonuçları değerlendirilerek kontenjan dahilinde programlarımıza öğrenci kabul edilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde, üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Her yarıyıl bir vize, bir de final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.
Mezuniyet Koşulları
Alman Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir.
Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, Çift Ana Dal ikinci lisans programının diploması verilmez. Ana Dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, Çift Ana Dal ikinci lisans programını bitiremese bile ana dal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Ana dal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye Yan Dal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile ana dal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift Ana Dal programından ayrılan bir öğrenci Yan Dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal sertifikası almaya hak kazanır.
Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.
Detaylı bilgi için:
http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Full-Time
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Acar SEVİM

Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsü
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
34722 Göztepe-İstanbul

Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1425

Bölüm Erasmus Koordinatörü:
Doç. Dr. Yasemin BALCI

Göztepe Kampüsü
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
34722 Göztepe-İstanbul

Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1422
Bölüm Olanakları
Öğrencilerimizin Mannheim Üniversitesi, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Paderborn Üniversitesi, Berlin Humboldt ve Dortmund Teknik Üniversiteleri ile öğrenci değişim programlarına katılma imkanları vardır.
Program Çıktıları ^
1 Almanca herhangi bir metni inceleyebilecek yetiyi kazanma becerisi
2 Başka akımlarla karşılaştırabilme becerisi
3 Kendi yeterliliklerinin farkına varma becerisi
4 Edebi eserin çözümlemesinde kullanabilecek metodları uygulayabilme becerisi
5 Önerilen çözümü değerlendirebilme becerisi
6 Metne uygun metod seçiminde karar alabilme becerisi
7 Öğrenim alanı ile ilgili temel mesleki bilgiler edinme becerisi
8 Disiplinler arası çalışabilme becerisi
9 Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi
10 Bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilme becerisi
11 Çeviri yapabilme becerisi
12 Konuyu kendi başına bilimsel olarak araştırma becerisi
13 Ana dilde ve Almanca yazılı ve sözlü sunum yapabilme becerisi
14 Almanca yazma,anlayabilme ve konuşma becerisi
15 Edebi akımlar üzerine çalışabilme ve uzmanlaşabilme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM1001 Dilbilimine Giriş I Zorunlu 2 0 4
2 ALM1005 Yazılı Anlatım I Zorunlu 2 0 4
3 ALM1009 Edebiyat Bilimine Giriş I Zorunlu 3 0 5
4 ALM1011 Kültür Tarihi I Zorunlu 2 0 4
5 ALM1003 Almanca Gramer I Zorunlu 4 0 5
6 ALM1013 Metinlerle Alman Edebiyatı I Zorunlu 2 0 4
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
2 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
3 ALM1002 Dilbilimine Giriş II Zorunlu 2 0 4
4 ALM1004 Almanca Gramer II Zorunlu 4 0 5
5 ALM1006 Yazılı Anlatım II Zorunlu 2 0 4
6 ALM1010 Edebiyat Bilimine Giriş II Zorunlu 3 0 5
7 ALM1012 Kültür Tarihi II Zorunlu 2 0 4
8 ALM1014 Metinlerle Alman Edebiyatı II Zorunlu 2 0 4
Toplam 19 0 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM2001 Almanca Gramer III Zorunlu 4 0 5
2 ALM2003 Almanca Yapı Bilgisi I Zorunlu 2 0 3
3 ALM2005 Alman Edebiyatı Tarihi I Zorunlu 2 0 4
4 ALM2009 Edebiyat Bilimi Yorumlama Tekniği I Zorunlu 2 0 5
5 ALM2011 Kültür Tarihi III Zorunlu 2 0 4
6 ALM2013 Pragmatik I Zorunlu 2 0 4
7 ALM2015 Alman Dramı I Zorunlu 4 0 5
Toplam 18 0 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM2002 Almanca Gramer IV Zorunlu 4 0 5
2 ALM2004 Almanca Yapı Bilgisi II Zorunlu 2 0 3
3 ALM2006 Alman Edebiyatı Tarihi II Zorunlu 2 0 4
4 ALM2010 Edebiyat Bilimi Yorumlama Tekniği II Zorunlu 2 0 5
5 ALM2012 Kültür Tarihi IV Zorunlu 2 0 4
6 ALM2014 Pragmatik II Zorunlu 2 0 4
7 ALM2016 Alman Dramı II Zorunlu 4 0 5
Toplam 18 0 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM3001 Psikolinguistik I Zorunlu 2 0 5
2 ALM3003 19. yy. Alman Edebiyatı I Zorunlu 3 0 5
3 ALM3007 Göstergebilim I Zorunlu 3 0 5
4 ALM3009 Alman Romanı I Zorunlu 4 0 6
5 ALM-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1,2,3 Seçmeli 2 0 9
Toplam 14 0 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM3002 Psikolinguistik II Zorunlu 2 0 5
2 ALM3004 19. yy. Alman Edebiyatı II Zorunlu 3 0 5
3 ALM3008 Göstergebilim II Zorunlu 3 0 5
4 ALM3010 Alman Romanı II Zorunlu 4 0 6
5 ALM-SD4,5,6 Seçimlik Ders - 4,5,6 Seçmeli 2 0 9
Toplam 14 0 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM4001 Sosyolinguistik I Zorunlu 2 0 4
2 ALM4003 20. yy. Alman Edebiyatı I Zorunlu 2 0 4
3 ALM4005 Dil Tarihi Zorunlu 4 0 5
4 ALM4009 Avusturya Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
5 ALM4011 Edebiyat Bilimi Yorumlama Tekniği III Zorunlu 2 0 4
6 ALM-SD7,8,9 Seçimlik Ders - 7,8,9 Seçmeli 2 0 9
Toplam 14 0 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM4002 Sosyolinguistik II Zorunlu 3 0 6
2 ALM4004 20. yy. Alman Edebiyatı II Zorunlu 2 0 5
3 ALM4012 Edebiyat Bilimi Yorumlama Tekniği IV Zorunlu 3 0 6
4 ALM-SD10,11,12 Seçimlik Ders - 10,11,12 Seçmeli 2 0 9
5 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
6 FEF-US-1 Üniversite Seçimlik Ders-1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 12 2 30
Seçmeli
5. Dönem > ALM-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1,2,3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM3013 Leksikoloji I Seçmeli 2 0 3
2 ALM3014 Leksikoloji II Seçmeli 2 0 3
3 ALM3023 Semantik I Seçmeli 2 0 3
4 ALM3024 Semantik II Seçmeli 2 0 3
5 ALM4013 Çeviri Almanca-Türkçe Seçmeli 2 0 3
6 ALM4014 Çeviri Türkçe-Almanca Seçmeli 2 0 3
7 ALM4015 Bilimsel Yöntemler ve Kuramları Seçmeli 2 0 3
8 ALM4016 Bilimsel Yöntemler ve Uygulamaları Seçmeli 2 0 3
9 ALM4018 Kadın Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
10 ALM4021 Metin Çalışmaları Seçmeli 2 0 3
11 ALM4022 Metin İncelemeleri Seçmeli 2 0 3
12 ALM4023 Kıyaslamalı Edebiyat Seçmeli 2 0 3
13 ALM4024 Dünya Tiyatrosu Metinleri Seçmeli 2 0 3
14 ALM4025 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Seçmeli 2 0 3
15 ALM4026 Karşılaştırmalı Dilbilim Seçmeli 2 0 3
16 AMT3030 Uzmanlık Alanı: İktisat Seçmeli 2 0 3
17 AMT3060 Uzmanlık Alanı: Sosyal Bilimler Seçmeli 2 0 3
18 AMT4021 Kurumsal Çeviriye Giriş Seçmeli 2 0 3
19 AMT4080 Uzmanlık Alanı: Sağlık Seçmeli 2 0 3
20 AMT4090 Uzmanlık Alanı: Edebiyat Seçmeli 2 0 3
21 AMT4121 Fachübersetzen: Offizielle Dokumente Einführung Seçmeli 2 0 3
22 AMT4191 Fachübersetzen: Literatur Einführung Seçmeli 2 0 3
23 BSP3017 Bilgisayara Giriş Seçmeli 2 0 3
24 BSP3018 Ofis Programları Seçmeli 2 0 3
25 COG4003 Türkiye Turizm Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
26 ISL3081 İşletme Teorisi Seçmeli 2 0 3
27 ISL3082 İşletmede Temel Fonksiyonlar Seçmeli 2 0 3
28 SNT3018 Anadolu Kentleri Seçmeli 2 0 3
29 SNT3019 Heykel Semineri Seçmeli 2 0 3
30 SNT3021 Anıt Mimari Semineri Seçmeli 2 0 3
31 SNT3084 Çok Sesli Batı Müziği Tarihi Seçmeli 2 0 3
32 SNT4024 İstanbul Bizans Anıtları Semineri Seçmeli 2 0 3
33 SNT4025 İstanbul Müzeleri Seçmeli 2 0 3
34 SNT4081 Dünya Tiyatro Tarihi Seçmeli 2 0 3
35 TDE3023 Türk Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
36 TDE3062 Türk Edebiyatı Metinleri Seçmeli 2 0 3
37 YDI3017 İngilizce Seçmeli 2 0 3
38 YDI3018 İngilizce Metinler Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > ALM-SD4,5,6 Seçimlik Ders - 4,5,6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM3013 Leksikoloji I Seçmeli 2 0 3
2 ALM3014 Leksikoloji II Seçmeli 2 0 3
3 ALM3023 Semantik I Seçmeli 2 0 3
4 ALM3024 Semantik II Seçmeli 2 0 3
5 ALM4013 Çeviri Almanca-Türkçe Seçmeli 2 0 3
6 ALM4014 Çeviri Türkçe-Almanca Seçmeli 2 0 3
7 ALM4015 Bilimsel Yöntemler ve Kuramları Seçmeli 2 0 3
8 ALM4016 Bilimsel Yöntemler ve Uygulamaları Seçmeli 2 0 3
9 ALM4018 Kadın Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
10 ALM4021 Metin Çalışmaları Seçmeli 2 0 3
11 ALM4022 Metin İncelemeleri Seçmeli 2 0 3
12 ALM4023 Kıyaslamalı Edebiyat Seçmeli 2 0 3
13 ALM4024 Dünya Tiyatrosu Metinleri Seçmeli 2 0 3
14 ALM4025 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Seçmeli 2 0 3
15 ALM4026 Karşılaştırmalı Dilbilim Seçmeli 2 0 3
16 AMT3030 Uzmanlık Alanı: İktisat Seçmeli 2 0 3
17 AMT3060 Uzmanlık Alanı: Sosyal Bilimler Seçmeli 2 0 3
18 AMT4021 Kurumsal Çeviriye Giriş Seçmeli 2 0 3
19 AMT4080 Uzmanlık Alanı: Sağlık Seçmeli 2 0 3
20 AMT4090 Uzmanlık Alanı: Edebiyat Seçmeli 2 0 3
21 AMT4121 Fachübersetzen: Offizielle Dokumente Einführung Seçmeli 2 0 3
22 AMT4191 Fachübersetzen: Literatur Einführung Seçmeli 2 0 3
23 BSP3017 Bilgisayara Giriş Seçmeli 2 0 3
24 BSP3018 Ofis Programları Seçmeli 2 0 3
25 COG4003 Türkiye Turizm Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
26 ISL3081 İşletme Teorisi Seçmeli 2 0 3
27 ISL3082 İşletmede Temel Fonksiyonlar Seçmeli 2 0 3
28 SNT3018 Anadolu Kentleri Seçmeli 2 0 3
29 SNT3019 Heykel Semineri Seçmeli 2 0 3
30 SNT3021 Anıt Mimari Semineri Seçmeli 2 0 3
31 SNT3084 Çok Sesli Batı Müziği Tarihi Seçmeli 2 0 3
32 SNT4024 İstanbul Bizans Anıtları Semineri Seçmeli 2 0 3
33 SNT4025 İstanbul Müzeleri Seçmeli 2 0 3
34 SNT4081 Dünya Tiyatro Tarihi Seçmeli 2 0 3
35 TDE3023 Türk Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
36 TDE3062 Türk Edebiyatı Metinleri Seçmeli 2 0 3
37 YDI3017 İngilizce Seçmeli 2 0 3
38 YDI3018 İngilizce Metinler Seçmeli 2 0 3
7. Dönem > ALM-SD7,8,9 Seçimlik Ders - 7,8,9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM3013 Leksikoloji I Seçmeli 2 0 3
2 ALM3014 Leksikoloji II Seçmeli 2 0 3
3 ALM3023 Semantik I Seçmeli 2 0 3
4 ALM3024 Semantik II Seçmeli 2 0 3
5 ALM4013 Çeviri Almanca-Türkçe Seçmeli 2 0 3
6 ALM4014 Çeviri Türkçe-Almanca Seçmeli 2 0 3
7 ALM4015 Bilimsel Yöntemler ve Kuramları Seçmeli 2 0 3
8 ALM4016 Bilimsel Yöntemler ve Uygulamaları Seçmeli 2 0 3
9 ALM4018 Kadın Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
10 ALM4021 Metin Çalışmaları Seçmeli 2 0 3
11 ALM4022 Metin İncelemeleri Seçmeli 2 0 3
12 ALM4023 Kıyaslamalı Edebiyat Seçmeli 2 0 3
13 ALM4024 Dünya Tiyatrosu Metinleri Seçmeli 2 0 3
14 ALM4025 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Seçmeli 2 0 3
15 ALM4026 Karşılaştırmalı Dilbilim Seçmeli 2 0 3
16 AMT3030 Uzmanlık Alanı: İktisat Seçmeli 2 0 3
17 AMT3060 Uzmanlık Alanı: Sosyal Bilimler Seçmeli 2 0 3
18 AMT4021 Kurumsal Çeviriye Giriş Seçmeli 2 0 3
19 AMT4080 Uzmanlık Alanı: Sağlık Seçmeli 2 0 3
20 AMT4090 Uzmanlık Alanı: Edebiyat Seçmeli 2 0 3
21 AMT4121 Fachübersetzen: Offizielle Dokumente Einführung Seçmeli 2 0 3
22 AMT4191 Fachübersetzen: Literatur Einführung Seçmeli 2 0 3
23 BSP3017 Bilgisayara Giriş Seçmeli 2 0 3
24 BSP3018 Ofis Programları Seçmeli 2 0 3
25 COG4003 Türkiye Turizm Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
26 ISL3081 İşletme Teorisi Seçmeli 2 0 3
27 ISL3082 İşletmede Temel Fonksiyonlar Seçmeli 2 0 3
28 SNT3018 Anadolu Kentleri Seçmeli 2 0 3
29 SNT3019 Heykel Semineri Seçmeli 2 0 3
30 SNT3021 Anıt Mimari Semineri Seçmeli 2 0 3
31 SNT3084 Çok Sesli Batı Müziği Tarihi Seçmeli 2 0 3
32 SNT4024 İstanbul Bizans Anıtları Semineri Seçmeli 2 0 3
33 SNT4025 İstanbul Müzeleri Seçmeli 2 0 3
34 SNT4081 Dünya Tiyatro Tarihi Seçmeli 2 0 3
35 TDE3023 Türk Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
36 TDE3062 Türk Edebiyatı Metinleri Seçmeli 2 0 3
37 YDI3017 İngilizce Seçmeli 2 0 3
38 YDI3018 İngilizce Metinler Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > ALM-SD10,11,12 Seçimlik Ders - 10,11,12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM3013 Leksikoloji I Seçmeli 2 0 3
2 ALM3014 Leksikoloji II Seçmeli 2 0 3
3 ALM3023 Semantik I Seçmeli 2 0 3
4 ALM3024 Semantik II Seçmeli 2 0 3
5 ALM4013 Çeviri Almanca-Türkçe Seçmeli 2 0 3
6 ALM4014 Çeviri Türkçe-Almanca Seçmeli 2 0 3
7 ALM4015 Bilimsel Yöntemler ve Kuramları Seçmeli 2 0 3
8 ALM4016 Bilimsel Yöntemler ve Uygulamaları Seçmeli 2 0 3
9 ALM4018 Kadın Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
10 ALM4021 Metin Çalışmaları Seçmeli 2 0 3
11 ALM4022 Metin İncelemeleri Seçmeli 2 0 3
12 ALM4023 Kıyaslamalı Edebiyat Seçmeli 2 0 3
13 ALM4024 Dünya Tiyatrosu Metinleri Seçmeli 2 0 3
14 ALM4025 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Seçmeli 2 0 3
15 ALM4026 Karşılaştırmalı Dilbilim Seçmeli 2 0 3
16 AMT3030 Uzmanlık Alanı: İktisat Seçmeli 2 0 3
17 AMT3060 Uzmanlık Alanı: Sosyal Bilimler Seçmeli 2 0 3
18 AMT4021 Kurumsal Çeviriye Giriş Seçmeli 2 0 3
19 AMT4080 Uzmanlık Alanı: Sağlık Seçmeli 2 0 3
20 AMT4090 Uzmanlık Alanı: Edebiyat Seçmeli 2 0 3
21 AMT4121 Fachübersetzen: Offizielle Dokumente Einführung Seçmeli 2 0 3
22 AMT4191 Fachübersetzen: Literatur Einführung Seçmeli 2 0 3
23 BSP3017 Bilgisayara Giriş Seçmeli 2 0 3
24 BSP3018 Ofis Programları Seçmeli 2 0 3
25 COG4003 Türkiye Turizm Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
26 ISL3081 İşletme Teorisi Seçmeli 2 0 3
27 ISL3082 İşletmede Temel Fonksiyonlar Seçmeli 2 0 3
28 SNT3018 Anadolu Kentleri Seçmeli 2 0 3
29 SNT3019 Heykel Semineri Seçmeli 2 0 3
30 SNT3021 Anıt Mimari Semineri Seçmeli 2 0 3
31 SNT3084 Çok Sesli Batı Müziği Tarihi Seçmeli 2 0 3
32 SNT4024 İstanbul Bizans Anıtları Semineri Seçmeli 2 0 3
33 SNT4025 İstanbul Müzeleri Seçmeli 2 0 3
34 SNT4081 Dünya Tiyatro Tarihi Seçmeli 2 0 3
35 TDE3023 Türk Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
36 TDE3062 Türk Edebiyatı Metinleri Seçmeli 2 0 3
37 YDI3017 İngilizce Seçmeli 2 0 3
38 YDI3018 İngilizce Metinler Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > FEF-US-1 Üniversite Seçimlik Ders-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT4122 Fachübersetzen: Offizielle Dokumente Seçmeli 2 0 3
2 AMT4192 Fachübersetzen: Literatur Seçmeli 2 0 3
3 BBY3092 Kültür Tarihi Seçmeli 2 0 3
4 BBY4092 Okuma Kültürü Seçmeli 2 0 3
5 BSB3001 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 2 0 3
6 BSB3004 Düşünce Tarihi Seçmeli 2 0 3
7 BSB3095 Dünya Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
8 BYL4092 Biyoçeşitlilik Seçmeli 2 0 3
9 BYL4094 Biyogüvenlik Seçmeli 2 0 3
10 COG3092 Coğrafyada İstatistik Metotları Seçmeli 2 0 3
11 COG4092 İstanbul: Mekan ve Kültür Seçmeli 2 0 3
12 FMT4050 Courants Linguistiques Seçmeli 2 0 3
13 FMT4052 Sémiotique Seçmeli 2 0 3
14 FMT4090 Linguistique Seçmeli 2 0 3
15 FMT4092 Fransız Romanı Seçmeli 2 0 3
16 FMT4094 Yayıncılık ve Editörlük Seçmeli 2 0 3
17 FMT4096 Relation Entre La Langue et La Traduction Seçmeli 2 0 3
18 FMT4098 Langue - Culture et Communication Seçmeli 2 0 3
19 FMT4192 Analyse du Roman Seçmeli 2 0 3
20 FZK3092 Evrenin Sırları Seçmeli 2 0 3
21 FZK3093 Ürün Tasarlama ve Geliştirme Seçmeli 2 0 3
22 FZK3094 Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 3
23 FZK3095 Fiziğin Kuramları Seçmeli 2 0 3
24 FZK3096 Doğada Fizik Seçmeli 2 0 3
25 GER4092 Das Türkenbild in der deutschen Literatur Seçmeli 2 0 3
26 GER4094 Moderne deutsche Literatur Seçmeli 2 0 3
27 HSS3001 Global Culture Seçmeli 2 0 3
28 HSS3003 City and Culture: Istanbul Seçmeli 2 0 3
29 IK3092 Kariyer Yolu Seçmeli 2 0 3
30 IMT4092 İş Yazışmaları Seçmeli 2 0 3
31 IMT4094 Trade Documents Seçmeli 2 0 3
32 IMT4192 Business Correspondence Seçmeli 2 0 3
33 IMT4194 Creative Writing Seçmeli 2 0 3
34 IST1092 İstatistiksel Düşünme Seçmeli 2 0 3
35 KMY4092 Ahşap Kimyası ve Koruma Seçmeli 2 0 3
36 KMY4394 Bilim Tarihi Seçmeli 2 0 3
37 KMY4490 Yaşamımızdaki Kimya Seçmeli 2 0 3
38 KMY4592 İş-Çevre Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
39 KMY4594 Astrokimya Seçmeli 2 0 3
40 MAT3092 Matematik ve Doğa Seçmeli 2 0 3
41 OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
42 SNT4034 İstanbul Semtleri Seçmeli 2 0 3
43 SNT4094 Osmanlı Mimarları Seçmeli 2 0 3
44 TAR1091 Bilimin Tarihsel Gelişimi Seçmeli 2 0 3
45 TAR4092 İstanbul’da Tarih ve Mekan Seçmeli 2 0 3
46 TAR4094 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Anayasa Tarihi Seçmeli 2 0 3
47 TAR4096 Osmanlı’da Saray Seçmeli 2 0 3
48 TAR4098 Çağdaş Kafkasya Devletleri ve Toplulukları Tarihi Seçmeli 2 0 3
49 TDE3091 İleri Düzey Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 3
50 TDE3092 Farsçaya Giriş Seçmeli 2 0 3
51 TDE3093 Gazel Şerhleri Seçmeli 2 0 3
52 TDE3096 Temel Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 3
53 TDE3097 Yaratıcı Yazarlık Seçmeli 2 0 3
54 TDE3098 Edebiyat ve Müzik Seçmeli 2 0 3
55 TDE4091 Metinlerle Eski Türk Edebiyatı: 13-16. yy. Seçmeli 2 0 3

^