Lisans Programları
Türk Dili ve Edebiyatı - Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve EdebiyatıProgram Tanımları ^
Kuruluş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alarak 8 Kasım 1982'de faaliyete başlayan ilk üç bölümden biridir. Fen-Edebiyat Fakültesinin kurucu dekanı Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın gayretleriyle iki misafir öğretim üyesi getirtilmiş, 50 öğrencisi ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretime başlamıştır.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ilk bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın'dır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1989-1990 öğretim sezonunda Fındıkzade'deki geçici binasından Göztepe Kampüsü'ne taşınmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, o tarihten bugüne değin Fen-Edebiyat Fakültesi binası A Blok, birinci katta faaliyetine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Filolog
Kabul ve Kayıt Koşulları
I. sınıfa kayıt olacak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir. I. sınıftan sonraki sınıflara başka üniversitelerin aynı bölümünden yatay geçişle öğrenci de kabul edilebilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lise mezunu ya da denkliği tanınan bir okuldan mezun olanlar bütün mecburi dersleri almakla yükümlüdür. I. sınıftaki yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı yapılır. Yükseköğretim kurumlarından alınan aynı veya benzer derslerden birim muafiyet komisyonu kararıyla muaf olunabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mezuniyet için dersleri başarıyla tamamlamak yeterlidir. Mezuniyet için lisans tezi zorunluluğu yoktur. 2. yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 1.80’in altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez. Türk Dili ve Edebiyatı lisans programında 4.00 üzerinden en az 3.00 GANO’ya sahip öğrencilerin 3. veya 5. yarı yıl başında çift anadal ve yandal yapmalarına kontenjan dahilinde izin verilir.
Program Profili
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık bir eğitim programı sunar. Programda teorik dersler verilmektedir. İlk üç yıl programda sunulan dersler zorunlu olup dördüncü yıl tamamen seçmeli derslere yer verilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak için bitirme tezi yapma şartı yoktur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türk Dili ve Edebiyatı mezunları eğitim-öğretim, basın-yayın gibi birçok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız öğretmenlik başta olmak üzere araştırma görevliliği, öğretim görevliliği, öğretim üyeliği, editörlük, yazarlık, TV programı yapımcılığı, sunuculuk gibi mesleklerde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler, başta filoloji (dil ve edebiyat) alanı olmak üzere sosyal bilimler sahasındaki çeşitli yüksek lisans programlarına, enstitülerin başvuru koşullarını sağlamak şartıyla, müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Güz ve bahar yarı yıllarında birer yarı yıl ara sınavı ve yarı yıl sonu sınavı yapılır. Yarı yılı ara sınavları notlarının %40'ının, yarı yılı sonu sınavlarının ise %60'nın toplamı geçiş notu olarak belirlenir. Bahar yarı yılı sonu sınavlarından sonra başarısız olunan dersler için yaz okulu uygulaması vardır.
Mezuniyet Koşulları
Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00/4.00 olan öğrenciler mezun olma hakkı kazanırlar. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak için bitirme tezi yapma şartı yoktur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Full-Time
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Sebahat Deniz. Tel: 0216 347 96 41/1148. e-posta: sebahat@marmara.edu.tr

Erasmus Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Arzu Erdoğan Öztürk. Tel: 0216 347 96 41/1192. e-posta: aozturk@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri bölümdeki 4 derslik, 1 seminer odası ve 1 fakülte okuma salonundan yararlanabilmektedirler. Bölümde derslerin tamamı Türk diliyle verilmektetir. Bölümdeki bazı öğrenciler, beklenen ölçütleri sağlamak koşuluyla, üniversitemizin Avrupa ülkelerindeki 230 farklı üniversite ile yapmış olduğu Erasmus İkili Anlaşmaları kapsamında, söz konusu üniversitelere bir dönem veya iki dönem öğrenim görmek üzere gitmektedirler. Öğrenim hareketliliği faaliyetinde bulunan öğrencilerimiz, gittikleri üniversitelerde diğer öğrenciler gibi üniversitenin eğitim, kültür ve sosyal imkanlarından yararlanabilmektedirler. Yine, bölümümüze Erasmus İkili Anlaşmaları kapsamında, söz konusu üniversitelerden bir dönem veya iki dönem öğrenim görmek üzere öğrenci kabul edilebilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Türk dili ve edebiyatına ilişkin yeterli bilgiye sahip olma bunları kavrama yeteneği kazanma.
2 Türk dili ve edebiyatını öğretebilme yeteneği kazanma.
3 Türk dilinin zaman ve mekân içindeki farklı özelliklerini açıklama.
4 Türk edebiyatının zaman ve mekân içindeki farklı özelliklerini tahlil edebilme.
5 Dil ve edebiyat verileri uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanma becerisi kazanma.
6 Alanla ilgili malzemeyi kütüphaneden veya arşivden toplama, bu malzemeyi bilimsel metotlar ışığında tahlil edebilme becerisi.
7 Analiz yapma yeteneği kazanma.
8 Yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinme.
9 Eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisi kazanma.
10 Türk dili ve edebiyatının yanı sıra bazı Doğu (Fars ve Arap) edebiyatlarının temel eser ve yazarlarını öğrenme.
11 Bazı Batı (İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan vs.) edebiyatlarının temel eser ve yazarlarını öğrenme.
12 Bilgiyi kullanabilme/uygulayabilme, dönem içi ve dönem öncesiyle mukayeseli çalışmalar yapabilme.
13 Türk dili ve edebiyatının yanı sıra Türk dünyası edebiyatçılarının eser ve yazarlarını öğrenme.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 TDE1001 Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Zorunlu 4 0 6
3 TDE1003 Eski Türk Edebiyatına Giriş Zorunlu 2 0 3
4 TDE1005 Yazılı Anlatım Teknikleri Zorunlu 2 0 4
5 TDE1007 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 4 0 6
6 TDE1009 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
7 TDE1011 Türk Dili Tarihi Zorunlu 3 0 3
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 TDE1002 Türkiye Türkçesi Söz Dizimi Zorunlu 4 0 4
3 TDE1004 Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri Zorunlu 2 0 4
4 TDE1008 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 4 0 6
5 TDE1012 Batı Edebiyatında Akımlar Zorunlu 2 0 4
6 TDE1014 Halkbilimi Zorunlu 3 0 4
7 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
8 TDE1010 Metin İncelemeleri: Tanzimat Dönemi Şiiri Zorunlu 2 0 4
Toplam 21 0 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE2001 Eski Anadolu Türkçesi:13-14. yy. Zorunlu 2 0 4
2 TDE2003 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları Zorunlu 3 0 4
3 TDE2005 Türk Halk Edebiyatına Giriş Zorunlu 3 0 4
4 TDE2007 Osmanlı Türkçesi III Zorunlu 4 0 6
5 TDE2011 Metin İncelemeleri: Tanzimat Dönemi Nesri Zorunlu 2 0 4
6 TDE2013 Eski Türk Edebiyatı Tarihi: 13-15. yy. Zorunlu 2 0 4
7 TDE2017 Köktürk Türkçesi Zorunlu 2 0 4
Toplam 18 0 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE2002 Eski Anadolu Türkçesi: 15-16. yy. Zorunlu 2 0 4
2 TDE2008 Osmanlı Türkçesi IV Zorunlu 4 0 6
3 TDE2012 Metin İncelemeleri: Servet-i Fünun Dönemi Zorunlu 2 0 4
4 TDE2014 Eski Türk Edebiyatı Tarihi: 16. yy. Zorunlu 2 0 4
5 TDE2016 Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
6 TDE2018 Uygur Türkçesi Zorunlu 2 0 4
7 TDExxx İkinci Yabancı Dil Seçmeli 3 0 4
Toplam 17 0 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE3003 Meşrutiyet Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
2 TDE3005 Türk Halk Edebiyatı Tarihi Zorunlu 3 0 4
3 TDE3009 Edebiyat Kuramları Zorunlu 3 0 4
4 TDE3017 Karahanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 4
5 FEF-US-1 Üniversite Seçimlik Ders-1 Seçmeli 2 0 3
6 TDE3015 Eski Türk Edebiyatı Tarihi: 17. yy. Zorunlu 2 0 3
7 TDE-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 2 0 8
Toplam 16 0 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE3002 Metin Şerhi Zorunlu 3 0 4
2 TDE3008 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı Zorunlu 3 0 4
3 TDE3010 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Zorunlu 3 0 4
4 TDE3016 Eski Türk Edebiyatı Tarihi:18-19. yy. Zorunlu 2 0 3
5 TDE3018 Doğu Türkçesi Zorunlu 3 0 3
6 TDE3020 Harezm-Kıpçak Türkçesi Zorunlu 3 0 4
7 TDE-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 2 0 8
Toplam 19 0 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE4001 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri Zorunlu 3 0 4
2 TDE4003 Çağdaş Türk Lehçeleri: Uygur-Karluk Grubu Zorunlu 3 0 5
3 TDE4005 Dini- Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
4 TDE4007 Türk Tenkit Tarihi Zorunlu 3 0 5
5 TDE-S5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 2 0 12
Toplam 13 0 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE4002 Tiyatro Tarihi Zorunlu 3 0 5
2 TDE4004 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kıpçak Grubu Zorunlu 3 0 5
3 TDE4006 Eski Türk Edebiyatında Tasavvufi Metinler Zorunlu 3 0 6
4 TDE4008 Âşık Edebiyatı Zorunlu 2 0 5
5 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
6 TDE-S8,9 Seçimlik Ders - 8-9 Seçmeli 2 0 8
Toplam 13 2 30
Seçmeli
1. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Seçmeli 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Seçmeli 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Seçmeli 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Seçmeli 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Seçmeli 2 0 2
4. Dönem > TDExxx İkinci Yabancı Dil
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAR2042 Arapça Seçmeli 2 0 4
2 YDFA2042 Farsça Seçmeli 2 0 4
3 YDRU2042 Rusça Seçmeli 2 0 4
5. Dönem > FEF-US-1 Üniversite Seçimlik Ders-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT4122 Fachübersetzen: Offizielle Dokumente Seçmeli 2 0 3
2 AMT4192 Fachübersetzen: Literatur Seçmeli 2 0 3
3 BBY3092 Kültür Tarihi Seçmeli 2 0 3
4 BBY4092 Okuma Kültürü Seçmeli 2 0 3
5 BSB3001 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 2 0 3
6 BSB3004 Düşünce Tarihi Seçmeli 2 0 3
7 BSB3095 Dünya Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
8 BYL4092 Biyoçeşitlilik Seçmeli 2 0 3
9 BYL4094 Biyogüvenlik Seçmeli 2 0 3
10 COG3092 Coğrafyada İstatistik Metotları Seçmeli 2 0 3
11 COG4092 İstanbul: Mekan ve Kültür Seçmeli 2 0 3
12 FMT4050 Courants Linguistiques Seçmeli 2 0 3
13 FMT4052 Sémiotique Seçmeli 2 0 3
14 FMT4090 Linguistique Seçmeli 2 0 3
15 FMT4092 Fransız Romanı Seçmeli 2 0 3
16 FMT4094 Yayıncılık ve Editörlük Seçmeli 2 0 3
17 FMT4096 Relation Entre La Langue et La Traduction Seçmeli 2 0 3
18 FMT4098 Langue - Culture et Communication Seçmeli 2 0 3
19 FMT4192 Analyse du Roman Seçmeli 2 0 3
20 FZK3092 Evrenin Sırları Seçmeli 2 0 3
21 FZK3093 Ürün Tasarlama ve Geliştirme Seçmeli 2 0 3
22 FZK3094 Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 3
23 FZK3095 Fiziğin Kuramları Seçmeli 2 0 3
24 FZK3096 Doğada Fizik Seçmeli 2 0 3
25 GER4092 Das Türkenbild in der deutschen Literatur Seçmeli 2 0 3
26 GER4094 Moderne deutsche Literatur Seçmeli 2 0 3
27 HSS3001 Global Culture Seçmeli 2 0 3
28 HSS3003 City and Culture: Istanbul Seçmeli 2 0 3
29 IK3092 Kariyer Yolu Seçmeli 2 0 3
30 IMT4092 İş Yazışmaları Seçmeli 2 0 3
31 IMT4094 Trade Documents Seçmeli 2 0 3
32 IMT4192 Business Correspondence Seçmeli 2 0 3
33 IMT4194 Creative Writing Seçmeli 2 0 3
34 IST1092 İstatistiksel Düşünme Seçmeli 2 0 3
35 KMY4092 Ahşap Kimyası ve Koruma Seçmeli 2 0 3
36 KMY4394 Bilim Tarihi Seçmeli 2 0 3
37 KMY4490 Yaşamımızdaki Kimya Seçmeli 2 0 3
38 KMY4592 İş-Çevre Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
39 KMY4594 Astrokimya Seçmeli 2 0 3
40 MAT3092 Matematik ve Doğa Seçmeli 2 0 3
41 OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
42 SNT4034 İstanbul Semtleri Seçmeli 2 0 3
43 SNT4094 Osmanlı Mimarları Seçmeli 2 0 3
44 TAR1091 Bilimin Tarihsel Gelişimi Seçmeli 2 0 3
45 TAR4092 İstanbul’da Tarih ve Mekan Seçmeli 2 0 3
46 TAR4094 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Anayasa Tarihi Seçmeli 2 0 3
47 TAR4096 Osmanlı’da Saray Seçmeli 2 0 3
48 TAR4098 Çağdaş Kafkasya Devletleri ve Toplulukları Tarihi Seçmeli 2 0 3
49 TDE3091 İleri Düzey Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 3
50 TDE3092 Farsçaya Giriş Seçmeli 2 0 3
51 TDE3093 Gazel Şerhleri Seçmeli 2 0 3
52 TDE3096 Temel Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 3
53 TDE3097 Yaratıcı Yazarlık Seçmeli 2 0 3
54 TDE3098 Edebiyat ve Müzik Seçmeli 2 0 3
55 TDE4091 Metinlerle Eski Türk Edebiyatı: 13-16. yy. Seçmeli 2 0 3
5. Dönem > TDE-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE3021 Kıpçak Türkçesi Seçmeli 2 0 4
2 TDE3022 Memlük Kıpçak Türkçesi Seçmeli 2 0 4
3 TDE3025 Klasik Doğu Türkçesi Seçmeli 2 0 4
4 TDE3026 Anadolu ve Rumeli Ağızları Seçmeli 2 0 4
5 TDE3027 Türk Edebiyatında Modernleşme Seçmeli 2 0 4
6 TDE3028 Kültür ve Dil Seçmeli 2 0 4
7 TDE3029 Özbek Türkçesi Edebi Metinler: Sovyet Dönemi Seçmeli 2 0 4
8 TDE3030 Özbek Türkçesi Edebi Metinler: Bağımsızlık Dönemi Seçmeli 2 0 4
9 TDE3031 Piyes Örnekleri Seçmeli 2 0 4
10 TDE3032 Divan Şiirinin Fikri Kaynakları Seçmeli 2 0 4
11 TDE3033 Biyografik Okumalar Seçmeli 2 0 4
12 TDE3034 Divan Şiirinde Eleştiri Seçmeli 2 0 4
13 TDE3035 Örneklerle Batı Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
14 TDE3036 Edebiyat ve Sinema Seçmeli 2 0 4
15 TDE3037 Türkiye Türkçesinde Alıntı Sözcükler Seçmeli 2 0 4
16 TDE3038 Türkiye Türkçesi Sözcük Türleri Seçmeli 2 0 4
17 TDE3039 Klasik Türk Edebiyatında İstanbul Seçmeli 2 0 4
18 TDE3040 Klasik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat Seçmeli 2 0 4
19 TDE3041 Metinlerle Eski Türk Edebiyatı: 16-19. yy. Seçmeli 2 0 4
20 TDE3042 Osmanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
21 TDE3043 Yeni Türk Edebiyatında Avrupa Seçmeli 2 0 4
22 TDE3044 Türk Efsaneleri Seçmeli 2 0 4
23 TDE3045 Şiir Tahlilleri: Servet-i Fünun Seçmeli 2 0 4
24 TDE3046 Türkiye Türkçesi Metinleri Cümle Bilgisi Seçmeli 2 0 4
25 TDE3047 Eski Türkiye Türkçesi Metinleri Cümle Bilgisi Seçmeli 2 0 4
26 TDE3048 Yeni Türk Edebiyatı Türleri:Deneme Seçmeli 2 0 4
27 TDE3049 Türk Edebiyatı Tarihçiliğinde A.H.Tanpınar Seçmeli 2 0 4
28 TDE3051 Klasik Şiir Belagatı Seçmeli 2 0 4
29 TDE3052 Senaryo Örnekleri Seçmeli 2 0 4
30 TDE3053 Mesnevi Türü Eser İncelemeleri Seçmeli 2 0 4
31 TDE3054 Eleştirel Okuma Seçmeli 2 0 4
32 TDE3055 Türk Destanları Seçmeli 2 0 4
33 TDE3057 Türlerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 4
34 TDE3058 Modern Şiir Eleştirisi Seçmeli 2 0 4
35 TDE4021 Dil Bilimi I Seçmeli 2 0 4
36 TDE4022 Dil Bilimi II Seçmeli 2 0 4
37 TDE4023 Yeni Türk Edebiyatı Türleri: Hikaye Seçmeli 2 0 4
38 TDE4024 Fikir Hareketleri Seçmeli 2 0 4
39 TDE4025 Mesnevi Şerhi Seçmeli 2 0 4
40 TDE4026 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
41 TDE4027 Divan Şiirinde Hiciv Seçmeli 2 0 4
42 TDE4028 Çocuk Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
43 TDE4029 Piyes Yazarlığı Seçmeli 2 0 4
44 TDE4031 Kelime Grupları ve Cümle Çözümlemeleri I Seçmeli 2 0 4
45 TDE4032 Kelime Grupları ve Cümle Çözümlemeleri II Seçmeli 2 0 4
46 TDE4033 Karşılaştırmalı Edebiyat Seçmeli 2 0 4
47 TDE4034 Anlambilim Çerçevesinde Klasik Türk Şiiri Seçmeli 2 0 4
48 TDE4035 Türkiye Türkçesi Köken Bilimi Seçmeli 2 0 4
49 TDE4036 Çağdaş Edebiyat Terimleri Seçmeli 2 0 4
50 TDE4037 Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinleri Seçmeli 2 0 4
51 TDE4038 Osmanlı Türkçesi Tıp Metinleri Seçmeli 2 0 4
52 TDE4039 Karahanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
53 TDE4041 Osmanlı Türkçesinde Manzum Metinler Seçmeli 2 0 4
54 TDE4042 Osmanlı Türkçesinde Mensur Metinler Seçmeli 2 0 4
55 TDE4043 El Yazması Kitap Sanatı/Yazma Eser İncelemeleri Seçmeli 2 0 4
56 TDE4044 Türk Mitolojisi Seçmeli 2 0 4
57 TDE4045 Klasik Türk Edebiyatında Mensur Eserler Seçmeli 2 0 4
58 TDE4046 Doğu Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
59 TDE4047 Edebiyatta Tarihe Bakışlar Seçmeli 2 0 4
60 TDE4048 Divan ve Halk Şiirinin Müşterekleri Seçmeli 2 0 4
61 TDE4049 Türk Şiiri : İkinci Yeni Seçmeli 2 0 4
62 TDE4051 Çağdaş Türk Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
63 TDE4052 Senaryo Yazarlığı Seçmeli 2 0 4
64 TDE4053 Türk Edebiyatında Postmodernizm Seçmeli 2 0 4
65 TDE4054 Harezm Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
66 TDE4055 Türk Halk Edebiyatı Metin İncelemeleri Seçmeli 2 0 4
67 TDE4056 Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
68 TDE4057 Sahada Derleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
69 TDE4058 Divan Edebiyatında Muhitler ve Akımlar Seçmeli 2 0 4
70 TDE4059 Türkçe Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Fonoloji, Morfoloji Seçmeli 2 0 4
71 TDE4061 Metin İnceleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
72 TDE4062 Yazma Divan Okumaları Seçmeli 2 0 4
73 TDE4063 Türk Savaş Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
74 TDE4064 Türk Şiiri : 1960-1980 Seçmeli 2 0 4
75 TDE4065 Türkçenin Söz Varlığı Seçmeli 2 0 4
76 TDE4066 Lise Ders Kitapları Seçmeli 2 0 4
77 TDE4067 Edebiyat ve Mekân Seçmeli 2 0 4
78 TDE4068 Edebi Polemikler Seçmeli 2 0 4
79 TDE4070 İstanbul Folkloru Seçmeli 2 0 4
80 TDE4074 Çağdaş Türk Alfabeleri Seçmeli 2 0 4
81 TDE4076 Metinler Arası İlişkiler Seçmeli 2 0 4
82 TDE4078 Edebiyat İncelemelerinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 4
83 TDE4082 Türkçe Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Morfoloji, Sözdizimi Seçmeli 2 0 4
84 TDE4084 Çağdaş Türk Hikayeciliğinde Yönelişler Seçmeli 2 0 4
85 TDE4086 Türkçede Alıntı Ögeler Seçmeli 2 0 4
6. Dönem > TDE-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE3021 Kıpçak Türkçesi Seçmeli 2 0 4
2 TDE3022 Memlük Kıpçak Türkçesi Seçmeli 2 0 4
3 TDE3025 Klasik Doğu Türkçesi Seçmeli 2 0 4
4 TDE3026 Anadolu ve Rumeli Ağızları Seçmeli 2 0 4
5 TDE3027 Türk Edebiyatında Modernleşme Seçmeli 2 0 4
6 TDE3028 Kültür ve Dil Seçmeli 2 0 4
7 TDE3029 Özbek Türkçesi Edebi Metinler: Sovyet Dönemi Seçmeli 2 0 4
8 TDE3030 Özbek Türkçesi Edebi Metinler: Bağımsızlık Dönemi Seçmeli 2 0 4
9 TDE3031 Piyes Örnekleri Seçmeli 2 0 4
10 TDE3032 Divan Şiirinin Fikri Kaynakları Seçmeli 2 0 4
11 TDE3033 Biyografik Okumalar Seçmeli 2 0 4
12 TDE3034 Divan Şiirinde Eleştiri Seçmeli 2 0 4
13 TDE3035 Örneklerle Batı Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
14 TDE3036 Edebiyat ve Sinema Seçmeli 2 0 4
15 TDE3037 Türkiye Türkçesinde Alıntı Sözcükler Seçmeli 2 0 4
16 TDE3038 Türkiye Türkçesi Sözcük Türleri Seçmeli 2 0 4
17 TDE3039 Klasik Türk Edebiyatında İstanbul Seçmeli 2 0 4
18 TDE3040 Klasik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat Seçmeli 2 0 4
19 TDE3041 Metinlerle Eski Türk Edebiyatı: 16-19. yy. Seçmeli 2 0 4
20 TDE3042 Osmanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
21 TDE3043 Yeni Türk Edebiyatında Avrupa Seçmeli 2 0 4
22 TDE3044 Türk Efsaneleri Seçmeli 2 0 4
23 TDE3045 Şiir Tahlilleri: Servet-i Fünun Seçmeli 2 0 4
24 TDE3046 Türkiye Türkçesi Metinleri Cümle Bilgisi Seçmeli 2 0 4
25 TDE3047 Eski Türkiye Türkçesi Metinleri Cümle Bilgisi Seçmeli 2 0 4
26 TDE3048 Yeni Türk Edebiyatı Türleri:Deneme Seçmeli 2 0 4
27 TDE3049 Türk Edebiyatı Tarihçiliğinde A.H.Tanpınar Seçmeli 2 0 4
28 TDE3051 Klasik Şiir Belagatı Seçmeli 2 0 4
29 TDE3052 Senaryo Örnekleri Seçmeli 2 0 4
30 TDE3053 Mesnevi Türü Eser İncelemeleri Seçmeli 2 0 4
31 TDE3054 Eleştirel Okuma Seçmeli 2 0 4
32 TDE3055 Türk Destanları Seçmeli 2 0 4
33 TDE3057 Türlerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 4
34 TDE3058 Modern Şiir Eleştirisi Seçmeli 2 0 4
35 TDE4021 Dil Bilimi I Seçmeli 2 0 4
36 TDE4022 Dil Bilimi II Seçmeli 2 0 4
37 TDE4023 Yeni Türk Edebiyatı Türleri: Hikaye Seçmeli 2 0 4
38 TDE4024 Fikir Hareketleri Seçmeli 2 0 4
39 TDE4025 Mesnevi Şerhi Seçmeli 2 0 4
40 TDE4026 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
41 TDE4027 Divan Şiirinde Hiciv Seçmeli 2 0 4
42 TDE4028 Çocuk Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
43 TDE4029 Piyes Yazarlığı Seçmeli 2 0 4
44 TDE4031 Kelime Grupları ve Cümle Çözümlemeleri I Seçmeli 2 0 4
45 TDE4032 Kelime Grupları ve Cümle Çözümlemeleri II Seçmeli 2 0 4
46 TDE4033 Karşılaştırmalı Edebiyat Seçmeli 2 0 4
47 TDE4034 Anlambilim Çerçevesinde Klasik Türk Şiiri Seçmeli 2 0 4
48 TDE4035 Türkiye Türkçesi Köken Bilimi Seçmeli 2 0 4
49 TDE4036 Çağdaş Edebiyat Terimleri Seçmeli 2 0 4
50 TDE4037 Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinleri Seçmeli 2 0 4
51 TDE4038 Osmanlı Türkçesi Tıp Metinleri Seçmeli 2 0 4
52 TDE4039 Karahanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
53 TDE4041 Osmanlı Türkçesinde Manzum Metinler Seçmeli 2 0 4
54 TDE4042 Osmanlı Türkçesinde Mensur Metinler Seçmeli 2 0 4
55 TDE4043 El Yazması Kitap Sanatı/Yazma Eser İncelemeleri Seçmeli 2 0 4
56 TDE4044 Türk Mitolojisi Seçmeli 2 0 4
57 TDE4045 Klasik Türk Edebiyatında Mensur Eserler Seçmeli 2 0 4
58 TDE4046 Doğu Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
59 TDE4047 Edebiyatta Tarihe Bakışlar Seçmeli 2 0 4
60 TDE4048 Divan ve Halk Şiirinin Müşterekleri Seçmeli 2 0 4
61 TDE4049 Türk Şiiri : İkinci Yeni Seçmeli 2 0 4
62 TDE4051 Çağdaş Türk Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
63 TDE4052 Senaryo Yazarlığı Seçmeli 2 0 4
64 TDE4053 Türk Edebiyatında Postmodernizm Seçmeli 2 0 4
65 TDE4054 Harezm Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
66 TDE4055 Türk Halk Edebiyatı Metin İncelemeleri Seçmeli 2 0 4
67 TDE4056 Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
68 TDE4057 Sahada Derleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
69 TDE4058 Divan Edebiyatında Muhitler ve Akımlar Seçmeli 2 0 4
70 TDE4059 Türkçe Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Fonoloji, Morfoloji Seçmeli 2 0 4
71 TDE4061 Metin İnceleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
72 TDE4062 Yazma Divan Okumaları Seçmeli 2 0 4
73 TDE4063 Türk Savaş Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
74 TDE4064 Türk Şiiri : 1960-1980 Seçmeli 2 0 4
75 TDE4065 Türkçenin Söz Varlığı Seçmeli 2 0 4
76 TDE4066 Lise Ders Kitapları Seçmeli 2 0 4
77 TDE4067 Edebiyat ve Mekân Seçmeli 2 0 4
78 TDE4068 Edebi Polemikler Seçmeli 2 0 4
79 TDE4070 İstanbul Folkloru Seçmeli 2 0 4
80 TDE4074 Çağdaş Türk Alfabeleri Seçmeli 2 0 4
81 TDE4076 Metinler Arası İlişkiler Seçmeli 2 0 4
82 TDE4078 Edebiyat İncelemelerinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 4
83 TDE4082 Türkçe Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Morfoloji, Sözdizimi Seçmeli 2 0 4
84 TDE4084 Çağdaş Türk Hikayeciliğinde Yönelişler Seçmeli 2 0 4
85 TDE4086 Türkçede Alıntı Ögeler Seçmeli 2 0 4
7. Dönem > TDE-S5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE3021 Kıpçak Türkçesi Seçmeli 2 0 4
2 TDE3022 Memlük Kıpçak Türkçesi Seçmeli 2 0 4
3 TDE3025 Klasik Doğu Türkçesi Seçmeli 2 0 4
4 TDE3026 Anadolu ve Rumeli Ağızları Seçmeli 2 0 4
5 TDE3027 Türk Edebiyatında Modernleşme Seçmeli 2 0 4
6 TDE3028 Kültür ve Dil Seçmeli 2 0 4
7 TDE3029 Özbek Türkçesi Edebi Metinler: Sovyet Dönemi Seçmeli 2 0 4
8 TDE3030 Özbek Türkçesi Edebi Metinler: Bağımsızlık Dönemi Seçmeli 2 0 4
9 TDE3031 Piyes Örnekleri Seçmeli 2 0 4
10 TDE3032 Divan Şiirinin Fikri Kaynakları Seçmeli 2 0 4
11 TDE3033 Biyografik Okumalar Seçmeli 2 0 4
12 TDE3034 Divan Şiirinde Eleştiri Seçmeli 2 0 4
13 TDE3035 Örneklerle Batı Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
14 TDE3036 Edebiyat ve Sinema Seçmeli 2 0 4
15 TDE3037 Türkiye Türkçesinde Alıntı Sözcükler Seçmeli 2 0 4
16 TDE3038 Türkiye Türkçesi Sözcük Türleri Seçmeli 2 0 4
17 TDE3039 Klasik Türk Edebiyatında İstanbul Seçmeli 2 0 4
18 TDE3040 Klasik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat Seçmeli 2 0 4
19 TDE3041 Metinlerle Eski Türk Edebiyatı: 16-19. yy. Seçmeli 2 0 4
20 TDE3042 Osmanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
21 TDE3043 Yeni Türk Edebiyatında Avrupa Seçmeli 2 0 4
22 TDE3044 Türk Efsaneleri Seçmeli 2 0 4
23 TDE3045 Şiir Tahlilleri: Servet-i Fünun Seçmeli 2 0 4
24 TDE3046 Türkiye Türkçesi Metinleri Cümle Bilgisi Seçmeli 2 0 4
25 TDE3047 Eski Türkiye Türkçesi Metinleri Cümle Bilgisi Seçmeli 2 0 4
26 TDE3048 Yeni Türk Edebiyatı Türleri:Deneme Seçmeli 2 0 4
27 TDE3049 Türk Edebiyatı Tarihçiliğinde A.H.Tanpınar Seçmeli 2 0 4
28 TDE3051 Klasik Şiir Belagatı Seçmeli 2 0 4
29 TDE3052 Senaryo Örnekleri Seçmeli 2 0 4
30 TDE3053 Mesnevi Türü Eser İncelemeleri Seçmeli 2 0 4
31 TDE3054 Eleştirel Okuma Seçmeli 2 0 4
32 TDE3055 Türk Destanları Seçmeli 2 0 4
33 TDE3057 Türlerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 4
34 TDE3058 Modern Şiir Eleştirisi Seçmeli 2 0 4
35 TDE4021 Dil Bilimi I Seçmeli 2 0 4
36 TDE4022 Dil Bilimi II Seçmeli 2 0 4
37 TDE4023 Yeni Türk Edebiyatı Türleri: Hikaye Seçmeli 2 0 4
38 TDE4024 Fikir Hareketleri Seçmeli 2 0 4
39 TDE4025 Mesnevi Şerhi Seçmeli 2 0 4
40 TDE4026 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
41 TDE4027 Divan Şiirinde Hiciv Seçmeli 2 0 4
42 TDE4028 Çocuk Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
43 TDE4029 Piyes Yazarlığı Seçmeli 2 0 4
44 TDE4031 Kelime Grupları ve Cümle Çözümlemeleri I Seçmeli 2 0 4
45 TDE4032 Kelime Grupları ve Cümle Çözümlemeleri II Seçmeli 2 0 4
46 TDE4033 Karşılaştırmalı Edebiyat Seçmeli 2 0 4
47 TDE4034 Anlambilim Çerçevesinde Klasik Türk Şiiri Seçmeli 2 0 4
48 TDE4035 Türkiye Türkçesi Köken Bilimi Seçmeli 2 0 4
49 TDE4036 Çağdaş Edebiyat Terimleri Seçmeli 2 0 4
50 TDE4037 Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinleri Seçmeli 2 0 4
51 TDE4038 Osmanlı Türkçesi Tıp Metinleri Seçmeli 2 0 4
52 TDE4039 Karahanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
53 TDE4041 Osmanlı Türkçesinde Manzum Metinler Seçmeli 2 0 4
54 TDE4042 Osmanlı Türkçesinde Mensur Metinler Seçmeli 2 0 4
55 TDE4043 El Yazması Kitap Sanatı/Yazma Eser İncelemeleri Seçmeli 2 0 4
56 TDE4044 Türk Mitolojisi Seçmeli 2 0 4
57 TDE4045 Klasik Türk Edebiyatında Mensur Eserler Seçmeli 2 0 4
58 TDE4046 Doğu Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
59 TDE4047 Edebiyatta Tarihe Bakışlar Seçmeli 2 0 4
60 TDE4048 Divan ve Halk Şiirinin Müşterekleri Seçmeli 2 0 4
61 TDE4049 Türk Şiiri : İkinci Yeni Seçmeli 2 0 4
62 TDE4051 Çağdaş Türk Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
63 TDE4052 Senaryo Yazarlığı Seçmeli 2 0 4
64 TDE4053 Türk Edebiyatında Postmodernizm Seçmeli 2 0 4
65 TDE4054 Harezm Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
66 TDE4055 Türk Halk Edebiyatı Metin İncelemeleri Seçmeli 2 0 4
67 TDE4056 Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
68 TDE4057 Sahada Derleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
69 TDE4058 Divan Edebiyatında Muhitler ve Akımlar Seçmeli 2 0 4
70 TDE4059 Türkçe Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Fonoloji, Morfoloji Seçmeli 2 0 4
71 TDE4061 Metin İnceleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
72 TDE4062 Yazma Divan Okumaları Seçmeli 2 0 4
73 TDE4063 Türk Savaş Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
74 TDE4064 Türk Şiiri : 1960-1980 Seçmeli 2 0 4
75 TDE4065 Türkçenin Söz Varlığı Seçmeli 2 0 4
76 TDE4066 Lise Ders Kitapları Seçmeli 2 0 4
77 TDE4067 Edebiyat ve Mekân Seçmeli 2 0 4
78 TDE4068 Edebi Polemikler Seçmeli 2 0 4
79 TDE4070 İstanbul Folkloru Seçmeli 2 0 4
80 TDE4074 Çağdaş Türk Alfabeleri Seçmeli 2 0 4
81 TDE4076 Metinler Arası İlişkiler Seçmeli 2 0 4
82 TDE4078 Edebiyat İncelemelerinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 4
83 TDE4082 Türkçe Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Morfoloji, Sözdizimi Seçmeli 2 0 4
84 TDE4084 Çağdaş Türk Hikayeciliğinde Yönelişler Seçmeli 2 0 4
85 TDE4086 Türkçede Alıntı Ögeler Seçmeli 2 0 4
8. Dönem > TDE-S8,9 Seçimlik Ders - 8-9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TDE3021 Kıpçak Türkçesi Seçmeli 2 0 4
2 TDE3022 Memlük Kıpçak Türkçesi Seçmeli 2 0 4
3 TDE3025 Klasik Doğu Türkçesi Seçmeli 2 0 4
4 TDE3026 Anadolu ve Rumeli Ağızları Seçmeli 2 0 4
5 TDE3027 Türk Edebiyatında Modernleşme Seçmeli 2 0 4
6 TDE3028 Kültür ve Dil Seçmeli 2 0 4
7 TDE3029 Özbek Türkçesi Edebi Metinler: Sovyet Dönemi Seçmeli 2 0 4
8 TDE3030 Özbek Türkçesi Edebi Metinler: Bağımsızlık Dönemi Seçmeli 2 0 4
9 TDE3031 Piyes Örnekleri Seçmeli 2 0 4
10 TDE3032 Divan Şiirinin Fikri Kaynakları Seçmeli 2 0 4
11 TDE3033 Biyografik Okumalar Seçmeli 2 0 4
12 TDE3034 Divan Şiirinde Eleştiri Seçmeli 2 0 4
13 TDE3035 Örneklerle Batı Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
14 TDE3036 Edebiyat ve Sinema Seçmeli 2 0 4
15 TDE3037 Türkiye Türkçesinde Alıntı Sözcükler Seçmeli 2 0 4
16 TDE3038 Türkiye Türkçesi Sözcük Türleri Seçmeli 2 0 4
17 TDE3039 Klasik Türk Edebiyatında İstanbul Seçmeli 2 0 4
18 TDE3040 Klasik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat Seçmeli 2 0 4
19 TDE3041 Metinlerle Eski Türk Edebiyatı: 16-19. yy. Seçmeli 2 0 4
20 TDE3042 Osmanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
21 TDE3043 Yeni Türk Edebiyatında Avrupa Seçmeli 2 0 4
22 TDE3044 Türk Efsaneleri Seçmeli 2 0 4
23 TDE3045 Şiir Tahlilleri: Servet-i Fünun Seçmeli 2 0 4
24 TDE3046 Türkiye Türkçesi Metinleri Cümle Bilgisi Seçmeli 2 0 4
25 TDE3047 Eski Türkiye Türkçesi Metinleri Cümle Bilgisi Seçmeli 2 0 4
26 TDE3048 Yeni Türk Edebiyatı Türleri:Deneme Seçmeli 2 0 4
27 TDE3049 Türk Edebiyatı Tarihçiliğinde A.H.Tanpınar Seçmeli 2 0 4
28 TDE3051 Klasik Şiir Belagatı Seçmeli 2 0 4
29 TDE3052 Senaryo Örnekleri Seçmeli 2 0 4
30 TDE3053 Mesnevi Türü Eser İncelemeleri Seçmeli 2 0 4
31 TDE3054 Eleştirel Okuma Seçmeli 2 0 4
32 TDE3055 Türk Destanları Seçmeli 2 0 4
33 TDE3057 Türlerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 4
34 TDE3058 Modern Şiir Eleştirisi Seçmeli 2 0 4
35 TDE4021 Dil Bilimi I Seçmeli 2 0 4
36 TDE4022 Dil Bilimi II Seçmeli 2 0 4
37 TDE4023 Yeni Türk Edebiyatı Türleri: Hikaye Seçmeli 2 0 4
38 TDE4024 Fikir Hareketleri Seçmeli 2 0 4
39 TDE4025 Mesnevi Şerhi Seçmeli 2 0 4
40 TDE4026 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
41 TDE4027 Divan Şiirinde Hiciv Seçmeli 2 0 4
42 TDE4028 Çocuk Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
43 TDE4029 Piyes Yazarlığı Seçmeli 2 0 4
44 TDE4031 Kelime Grupları ve Cümle Çözümlemeleri I Seçmeli 2 0 4
45 TDE4032 Kelime Grupları ve Cümle Çözümlemeleri II Seçmeli 2 0 4
46 TDE4033 Karşılaştırmalı Edebiyat Seçmeli 2 0 4
47 TDE4034 Anlambilim Çerçevesinde Klasik Türk Şiiri Seçmeli 2 0 4
48 TDE4035 Türkiye Türkçesi Köken Bilimi Seçmeli 2 0 4
49 TDE4036 Çağdaş Edebiyat Terimleri Seçmeli 2 0 4
50 TDE4037 Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinleri Seçmeli 2 0 4
51 TDE4038 Osmanlı Türkçesi Tıp Metinleri Seçmeli 2 0 4
52 TDE4039 Karahanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
53 TDE4041 Osmanlı Türkçesinde Manzum Metinler Seçmeli 2 0 4
54 TDE4042 Osmanlı Türkçesinde Mensur Metinler Seçmeli 2 0 4
55 TDE4043 El Yazması Kitap Sanatı/Yazma Eser İncelemeleri Seçmeli 2 0 4
56 TDE4044 Türk Mitolojisi Seçmeli 2 0 4
57 TDE4045 Klasik Türk Edebiyatında Mensur Eserler Seçmeli 2 0 4
58 TDE4046 Doğu Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
59 TDE4047 Edebiyatta Tarihe Bakışlar Seçmeli 2 0 4
60 TDE4048 Divan ve Halk Şiirinin Müşterekleri Seçmeli 2 0 4
61 TDE4049 Türk Şiiri : İkinci Yeni Seçmeli 2 0 4
62 TDE4051 Çağdaş Türk Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
63 TDE4052 Senaryo Yazarlığı Seçmeli 2 0 4
64 TDE4053 Türk Edebiyatında Postmodernizm Seçmeli 2 0 4
65 TDE4054 Harezm Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 4
66 TDE4055 Türk Halk Edebiyatı Metin İncelemeleri Seçmeli 2 0 4
67 TDE4056 Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
68 TDE4057 Sahada Derleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
69 TDE4058 Divan Edebiyatında Muhitler ve Akımlar Seçmeli 2 0 4
70 TDE4059 Türkçe Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Fonoloji, Morfoloji Seçmeli 2 0 4
71 TDE4061 Metin İnceleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
72 TDE4062 Yazma Divan Okumaları Seçmeli 2 0 4
73 TDE4063 Türk Savaş Edebiyatı Seçmeli 2 0 4
74 TDE4064 Türk Şiiri : 1960-1980 Seçmeli 2 0 4
75 TDE4065 Türkçenin Söz Varlığı Seçmeli 2 0 4
76 TDE4066 Lise Ders Kitapları Seçmeli 2 0 4
77 TDE4067 Edebiyat ve Mekân Seçmeli 2 0 4
78 TDE4068 Edebi Polemikler Seçmeli 2 0 4
79 TDE4070 İstanbul Folkloru Seçmeli 2 0 4
80 TDE4074 Çağdaş Türk Alfabeleri Seçmeli 2 0 4
81 TDE4076 Metinler Arası İlişkiler Seçmeli 2 0 4
82 TDE4078 Edebiyat İncelemelerinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 4
83 TDE4082 Türkçe Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Morfoloji, Sözdizimi Seçmeli 2 0 4
84 TDE4084 Çağdaş Türk Hikayeciliğinde Yönelişler Seçmeli 2 0 4
85 TDE4086 Türkçede Alıntı Ögeler Seçmeli 2 0 4

^