Yüksek Lisans Programları
Mühendislik Yönetimi (İngilizce) - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mühendislik Yönetimi (İngilizce)Program Tanımları ^
Kuruluş
Tezsiz programa ilk öğrenciler Ocak 2002 tarihinde alınmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla bitiren öğrenciler Mühendislik Yönetimi Dalında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Dört senelik Mühendislik, Fen ve Sosyal Bilimlerden mezun olmuş öğrenciler programa başvurabilirler.
Ayrıca ALES ten en az 55 puan almak gerekir. Programın eğitim dili ingilizce olduğu için ÜDS yada KPDS den en az 60 puan almak yada eşdeğeri TOEFL puanına sahip olmak gerekir. Bu puanları olmayanlar Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun yapacağı İnlizce dil sınavına girmeye zorunludurlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Sistem Mühendisliği mezunları fark dersleri almazlar ve bunlardan muaf tutulurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Eğitim dili İngilizce olduğu için öğrenci İngilizce yeterliliğini ÜDS,KPDS,TOEFL gibi sınavlarla kanıtlamak zorundadır.
Program Profili
Mühendislik Yönetimi Programı, değişik mühendislik, fen ve sosyal bilimleri disiplinlerinden gelen öğrencileri globalleşen dünyada modern ve rekabetçi yönetim bilgi, yaklaşım ve teknikleri ile donanmış yöneticiler olarak yetiştirmeyi hedefler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üretim ve Hizmet Sektörü dahil bütün sektörlerde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisanstan sonra gerekli koşullar sağlanıyorsa direkt doktora programına başvurulabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu süre içinde programı tamamlayamayacağı anlaşılan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO 2,50’nin altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Mezuniyet Koşulları
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu süre içinde programı tamamlayamayacağı anlaşılan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO 2,50’nin altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Full-Time
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı Göztepe Kampüsü Kadıköy İstanbul
Ana Bilim Dalı Başkanı : Doç.Dr Özalp Vayvay : ozalp@marmara.edu.tr, 02163471360
Bölüm Olanakları
Program derslerinin tamamı projectörlü sınıflarda yapılmaktadır. Program konusunda uzman bölüm öğretim üyeleri ve özel sektörden ve diğer üniversitelerden gelen kalabalık ve konusunda uzman ve deneyimli bir eğitim kadrosu tarafından yürütülmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Süreç Odaklı olabilmek
2 Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3 Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4 Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5 Takım çalışmasına yatkın olabilmek
6 Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7 Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8 Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9 Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11 Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EM-E1..5-TZ Elective -1..5 Seçmeli 3 0 30
Toplam 3 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EM-E6..10-TZ Elective -6..10 Seçmeli 3 0 30
2 EM7098 Semester Project Zorunlu 0 1 30
Toplam 3 1 60
Seçmeli
1. Dönem > EM-E1..5-TZ Elective -1..5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EM7701 Research Methodology Seçmeli 3 0 6
2 EM7703 Database Management Systems Seçmeli 3 0 6
3 EM7705 Network Theory and Project Scheduling Seçmeli 3 0 6
4 EM7706 Business Policy Seçmeli 3 0 6
5 EM7707 Quality Planning and Engineering Seçmeli 3 0 6
6 EM7708 Management Information Systems Seçmeli 3 0 6
7 EM7709 Mathematical Programming Seçmeli 3 0 6
8 EM7711 Advanced Production Planning and Control Seçmeli 3 0 6
9 EM7713 Information Systems Analysis and Design Seçmeli 3 0 6
10 EM7714 Engineering Law Seçmeli 3 0 6
11 EM7716 Service Operations Management Seçmeli 3 0 6
12 EM7717 Special Topics in Engineering Management Seçmeli 3 0 6
13 EM7718 Foreign Expansion and Trade Techniques Seçmeli 3 0 6
14 EM7720 Data Communications and Computer Networks Seçmeli 3 0 6
15 EM7721 Business Enterprises and Bank Credit Relations Seçmeli 3 0 6
16 EM7722 Human Resources Management Seçmeli 3 0 6
17 EM7724 Information Systems Management Seçmeli 3 0 6
18 EM7725 Advanced Manufacturing Systems Seçmeli 3 0 6
19 EM7726 Flexible Manufacturing Systems Seçmeli 3 0 6
20 EM7727 Current Topics in Engineering Management Seçmeli 3 0 6
21 EM7728 Strategic Management Seçmeli 3 0 6
22 EM7729 Business Process Re-Engineering Seçmeli 3 0 6
23 EM7730 Technology Management Seçmeli 3 0 6
24 EM7731 Business Society and Government Regulations Seçmeli 3 0 6
25 EM7732 Marketing Management Seçmeli 3 0 6
26 EM7733 R&D Management Seçmeli 3 0 6
27 EM7734 Techniques of Gaseous Fuel Technology Seçmeli 3 0 6
28 EM7735 Transportation Engineering Seçmeli 3 0 6
29 EM7736 Forecasting Techniques Seçmeli 3 0 6
30 EM7737 Value Engineering and Change Management Seçmeli 3 0 6
31 EM7738 Games and Decision Making in Management Science Seçmeli 3 0 6
32 EM7739 Techniques, Economics and Organisation of Safety Seçmeli 3 0 6
33 EM7740 Financial Analysis for Engineering Management Seçmeli 3 0 6
34 EM7741 Process Management Seçmeli 3 0 6
35 EM7742 Computer Applications in Engineering Management Seçmeli 3 0 6
36 EM7743 Engineering for a Sustainable Biosphere Seçmeli 3 0 6
37 EM7744 Expert Systems Seçmeli 3 0 6
38 EM7745 Data Mining Techniques Seçmeli 3 0 6
39 EM7747 Cost Management Seçmeli 3 0 6
40 EM7749 Design and Analysis of Manufacturing Systems Seçmeli 3 0 6
41 EM7751 Energy Technologies, Economics, Policies Seçmeli 3 0 6
42 EM7754 Portfolio Management Seçmeli 3 0 6
43 EM7755 Logistics Management Seçmeli 3 0 6
44 EM7759 Manufacturing Strategies Seçmeli 3 0 6
45 EM7760 Supply Chain Management Seçmeli 3 0 6
46 EM7761 Special Topics in Industrial Engineering Seçmeli 3 0 6
47 EM7762 Computer Integrated Manufacturing Seçmeli 3 0 6
48 EM7763 Forecasting and Time Series Analysis Seçmeli 3 0 6
49 EM7765 Managerial Economics Seçmeli 3 0 6
50 EM7766 Inventory Management Seçmeli 3 0 6
51 EM7767 Ergonomics Seçmeli 3 0 6
52 EM7768 Communication and Team Building Seçmeli 3 0 6
53 EM7769 Principles of Marketing Seçmeli 3 0 6
54 EM7770 Simulation Modeling of Production and Service Systems Seçmeli 3 0 6
55 EM7777 Engineering Management Science Seçmeli 3 0 6
56 EM7778 Operations Research and Management Science Seçmeli 3 0 6
57 EM7779 Statistical Data Analysis and Management Science Seçmeli 3 0 6
2. Dönem > EM-E6..10-TZ Elective -6..10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EM7701 Research Methodology Seçmeli 3 0 6
2 EM7703 Database Management Systems Seçmeli 3 0 6
3 EM7705 Network Theory and Project Scheduling Seçmeli 3 0 6
4 EM7706 Business Policy Seçmeli 3 0 6
5 EM7707 Quality Planning and Engineering Seçmeli 3 0 6
6 EM7708 Management Information Systems Seçmeli 3 0 6
7 EM7709 Mathematical Programming Seçmeli 3 0 6
8 EM7711 Advanced Production Planning and Control Seçmeli 3 0 6
9 EM7713 Information Systems Analysis and Design Seçmeli 3 0 6
10 EM7714 Engineering Law Seçmeli 3 0 6
11 EM7716 Service Operations Management Seçmeli 3 0 6
12 EM7717 Special Topics in Engineering Management Seçmeli 3 0 6
13 EM7718 Foreign Expansion and Trade Techniques Seçmeli 3 0 6
14 EM7720 Data Communications and Computer Networks Seçmeli 3 0 6
15 EM7721 Business Enterprises and Bank Credit Relations Seçmeli 3 0 6
16 EM7722 Human Resources Management Seçmeli 3 0 6
17 EM7724 Information Systems Management Seçmeli 3 0 6
18 EM7725 Advanced Manufacturing Systems Seçmeli 3 0 6
19 EM7726 Flexible Manufacturing Systems Seçmeli 3 0 6
20 EM7727 Current Topics in Engineering Management Seçmeli 3 0 6
21 EM7728 Strategic Management Seçmeli 3 0 6
22 EM7729 Business Process Re-Engineering Seçmeli 3 0 6
23 EM7730 Technology Management Seçmeli 3 0 6
24 EM7731 Business Society and Government Regulations Seçmeli 3 0 6
25 EM7732 Marketing Management Seçmeli 3 0 6
26 EM7733 R&D Management Seçmeli 3 0 6
27 EM7734 Techniques of Gaseous Fuel Technology Seçmeli 3 0 6
28 EM7735 Transportation Engineering Seçmeli 3 0 6
29 EM7736 Forecasting Techniques Seçmeli 3 0 6
30 EM7737 Value Engineering and Change Management Seçmeli 3 0 6
31 EM7738 Games and Decision Making in Management Science Seçmeli 3 0 6
32 EM7739 Techniques, Economics and Organisation of Safety Seçmeli 3 0 6
33 EM7740 Financial Analysis for Engineering Management Seçmeli 3 0 6
34 EM7741 Process Management Seçmeli 3 0 6
35 EM7742 Computer Applications in Engineering Management Seçmeli 3 0 6
36 EM7743 Engineering for a Sustainable Biosphere Seçmeli 3 0 6
37 EM7744 Expert Systems Seçmeli 3 0 6
38 EM7745 Data Mining Techniques Seçmeli 3 0 6
39 EM7747 Cost Management Seçmeli 3 0 6
40 EM7749 Design and Analysis of Manufacturing Systems Seçmeli 3 0 6
41 EM7751 Energy Technologies, Economics, Policies Seçmeli 3 0 6
42 EM7754 Portfolio Management Seçmeli 3 0 6
43 EM7755 Logistics Management Seçmeli 3 0 6
44 EM7759 Manufacturing Strategies Seçmeli 3 0 6
45 EM7760 Supply Chain Management Seçmeli 3 0 6
46 EM7761 Special Topics in Industrial Engineering Seçmeli 3 0 6
47 EM7762 Computer Integrated Manufacturing Seçmeli 3 0 6
48 EM7763 Forecasting and Time Series Analysis Seçmeli 3 0 6
49 EM7765 Managerial Economics Seçmeli 3 0 6
50 EM7766 Inventory Management Seçmeli 3 0 6
51 EM7767 Ergonomics Seçmeli 3 0 6
52 EM7768 Communication and Team Building Seçmeli 3 0 6
53 EM7769 Principles of Marketing Seçmeli 3 0 6
54 EM7770 Simulation Modeling of Production and Service Systems Seçmeli 3 0 6
55 EM7777 Engineering Management Science Seçmeli 3 0 6
56 EM7778 Operations Research and Management Science Seçmeli 3 0 6
57 EM7779 Statistical Data Analysis and Management Science Seçmeli 3 0 6

^